Home & Photo Printers PIXMA MG7751 Lifestyle side view

PIXMA PRO-10: průvodce nastavením sítě Wi-Fi

Některé přístupové body (někdy označované jako routery nebo rozbočovače) jsou vybaveny tlačítkem automatického připojení označeným „WPS“ (což je zkratka pro Wi-Fi Protected Setup). To umožňuje povoleným zařízením připojit se k vaší síti, aniž by bylo potřeba zadávat heslo. Toto je nejjednodušší způsob připojení vaší tiskárny PIXMA, takže pokud je přístupový bod opatřen tlačítkem WPS, vyberte níže kartu Metoda připojení WPS s pokyny pro připojení pomocí této metody.

V případě, že váš přístupový bod nepodporuje technologii WPS, níže zvolte možnost „Standardní metoda připojení“.

Metoda připojení WPS

K použití metody tlačítka WPS musí být před zahájením postupu splněny určité podmínky:

  • Na přístupovém bodu musí být k dispozici fyzické tlačítko WPS. Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce zařízení.
    Pokud není tlačítko WPS k dispozici, použijte pokyny uvedené v části Standardní metoda připojení.

  • Síť musí používat bezpečnostní protokol WPA (Wi-Fi Protected Access) nebo WPA2. Většina přístupových bodů podporujících technologii WPS tento protokol používá.


Krok 1

1. Ověřte, zda je tiskárna zapnuta.

2. Stiskněte a podržte po dobu několika sekund tlačítko [Wi-Fi  ] na přední straně tiskárny.


Krok 2

1. Ujistěte se, že tlačítko začalo modře blikat, přejděte k přístupovému bodu a během 2 minut stiskněte tlačítko [WPS].

Přesné a podrobné informace týkající se stisknutí tlačítka WPS najdete v příručce k přístupovému bodu.

Při vyhledávání přístupového bodu nebo při připojení k přístupovému bodu bude dále blikat (modrá) kontrolka Wi-Fi na tiskárně. Jakmile se tiskárna úspěšně připojí k bezdrátové síti, modrá kontrolka přestane blikat a zůstane svítit.


Potvrzení nastavení sítě

Pokud chcete ověřit, zda je tiskárna úspěšně připojená k bezdrátové síti, můžete si vytisknout síťová nastavení tiskárny:

  1. Ověřte, zda je tiskárna zapnuta.
  2. Vložte list běžného papíru velikosti A4 nebo Letter.
  3. Stiskněte a podržte tlačítko [Pokračovat/Storno ], dokud kontrolka 6krát nezabliká, a potom jej pusťte. Vytiskne se stránka s informacemi o síti.
Na výtisku zkontrolujte, zda je v části „Připojení“ uvedeno „Aktivní“ a zda část s identifikátorem SSID (názvem bezdrátové sítě) obsahuje správný název vaší bezdrátové sítě.

Tím končí postup nastavení funkce WPS.

Nyní pokračujte instalací softwaru, který umožní plně využít schopností tiskárny PIXMA PRO-10.

Pokud nemáte k dispozici instalační disk CD dodaný s tímto produktem, pokračujte stažením příruček a softwaru.

Pokud se vám nastavení bezdrátového připojení stále nedaří provést ani při postupu podle tohoto průvodce, obraťte se na nás, abychom vám mohli poskytnout další pomoc.


Metoda standardního připojení prostřednictvím USB

Krok 1

1. Vložte disk CD dodaný s tiskárnou a spusťte instalaci. 


Uživatelé systému Windows – Pokud se instalační disk CD-ROM automaticky nespustí, vložte disk CD-ROM do počítače znovu, klepněte na ikonu [Tento počítač], vyberte disk CD-ROM a poklepejte na soubor [MSETUP4.EXE].
Uživatelé systému Windows 8 - Poklepejte na položku [Canon_IJ]. Jakmile se otevře okno s výběrem, poklepejte na soubor [MSETUP4.EXE].


Uživatelé počítačů Mac – Poklepejte na ikonu [Canon_IJ] na ploše. Jakmile se otevře okno s výběrem, klepněte na položku [NASTAVENÍ]. Zahájí se stahování softwaru.

Pokud nemáte k dispozici instalační disk CD dodaný s tímto produktem, pokračujte stažením příruček a softwaru.


2. Po zobrazení úvodní obrazovky klepněte na tlačítko [Next/Další].Poznámka: Některé modely vybavené také pevným síťovým připojením mohou zobrazovat další obrazovku obsahující výzvu k výběru mezi připojením prostřednictvím USB a síťovým připojením. Pokud se tato obrazovka zobrazí, vyberte možnost [Network Connection/Síťové připojení]3. Jako metodu připojení vyberte možnost [Bezdrátové připojení]
4. Ověřte, zda je tiskárna zapnutá a zda kontrolka napájení svítí. Potom klepněte na položku [Další]


Krok 2

1. Klepněte na položku [Připojit k síti].2. Když se zobrazí následující obrazovka, klepněte na položku [Nastavení bezdrátového připojení pomocí kabelu USB]3. Když se zobrazí následující obrazovka, vyberte oblast a poté klepněte na položku [Další]4. Když se zobrazí následující obrazovka, vyberte jazyk a poté klepněte na položku [Další]5. Když se zobrazí následující obrazovka, vyberte software, který chcete nainstalovat, a potom klepněte na položku [Další]. Pokud si v této fázi nejste jisti, jaký software chcete nainstalovat, nemějte obavy, později ho můžete odinstalovat. 6. Když se zobrazí následující obrazovka, klepněte na položku [Ano] a potvrďte tak souhlas s licenční smlouvou koncového uživatele.<Pouze uživatelé systému Windows>


Když se zobrazí následující obrazovka, klepněte na položku [Další]7. Když se zobrazí následující obrazovka, klepněte na položku [Další].


Windows uživateléMac uživateléKrok 3

1. Jakmile se zobrazí následující obrazovka, připojte tiskárnu k počítači pomocí dodaného kabelu USB. Jedná se o kabel se symbolem  na konektoru.


WindowsMac(Pro uživatele počítačů Mac: Klepněte na položku [Další]).


2. Po zjištění tiskárny se zobrazí následující obrazovka. Zobrazí se název přístupového bodu, ke kterému je připojen váš počítač (zobrazuje se jako „xxxxxxxxxxxxx“). Pokud se jedná o bezdrátovou síť, ke které chcete vaši tiskárnu připojit, klepněte na položku [Ano].


WindowsMacPouze uživatelé počítačů Mac

Po zobrazení následující obrazovky klepněte na položku [Povolit].3. Jakmile se zobrazí následující obrazovka, odpojte tiskárnu od počítače a klepněte na položku [Další].

WindowsMac4. Na následující obrazovce jsou uvedeny model vaší tiskárny a název (nebo identifikátor SSID) vaší bezdrátové sítě.


Windows


 


Mac
Klepněte na možnost [Dokončit]. Klepněte na tlačítko [OK].


Tím končí postup instalace v systému Windows.


(Pouze uživatelé počítačů Mac)


Po zobrazení následující obrazovky klepněte na možnost [Přidat tiskárnu]Na následující obrazovce vyberte verzi ovladače Canon IJ Network a klepněte na možnost [Přidat]Tím končí postup instalace v počítačích Mac.

Pokud se vám nastavení bezdrátového připojení stále nedaří provést ani při postupu podle tohoto průvodce, obraťte se na nás, abychom vám mohli poskytnout další pomoc.


Obnovení síťového nastavení do továrního nastavení

Pokud je potřebné obnovit výchozí tovární hodnoty síťových nastavení, například při změně přístupového bodu, můžete tak učinit provedením těchto pokynů.

Upozorňujeme, že inicializace vymaže všechna síťová nastavení v zařízení. Tisk a skenování z počítače nebude možné prostřednictvím sítě provádět, dokud nebude tiskárna znovu nakonfigurována novými hodnotami síťového nastavení.

  1. Stiskněte a podržte tlačítko [RESUME/CANCEL/POKRAČOVAT/STORNO ], dokud kontrolka NAPÁJENÍ 9krát nezabliká.
  2. Uvolněte tlačítko [RESUME/CANCEL/POKRAČOVAT/STORNO ].

Nastavení sítě je inicializováno.


Byly obnoveny výchozí tovární hodnoty nastavení sítě.


Pokud se vám stále nedaří provést tento proces i přes dodržení pokynů uvedených v tomto průvodci, obraťte se na nás a my vám poskytneme další pomoc.

Feedback