Společnost Canon se zavázala, že do roku 2050 bude mít nulové emise uhlíku.

1526_Energy Tree_Sustainability Pavilion_

Přispíváme k nízkouhlíkové budoucnosti

Společnost Canon usiluje o snížení emisí CO2 v celém rozsahu svého podnikání

Všichni zažíváme ničivý dopad změny klimatu na naši planetu. Jedná se zejména o celosvětový nárůst přírodních katastrof způsobených extrémními povětrnostními událostmi. Nastal čas jednat.

Naším cílem je chránit globální prostředí snížením dopadu našich produktů. Zaměřujeme se na snižování emisí CO2 v širokém rámci od nákupu a používání surovin a dílů až po provozní činnosti a logistiku.

Dosahování čistých nulových emisí uhlíku

Jsme odhodláni dosáhnout do roku 2050 čistých nulových emisí uhlíku.

Čistých nulových emisí je dosaženo, když množství uhlíku, které uvolňujeme do atmosféry, nepřesahuje odebrané množství.

Abychom tento cíl splnili, aktivně snižujeme emise skleníkových plynů. Naše emise kvantifikujeme během celého životního cyklu produktu, abychom snížili emise v každé jednotlivé fázi.

Naším cílem je snížit roční emise CO2 po dobu životnosti produktu o 3 %. Pokud toto snižování udržíme, dosáhneme do roku 2030 zhruba 50% snížení emisí ve srovnání s rokem 2008.

V současné době jsme na dobré cestě k dosažení tohoto cíle. Mezi lety 2008 až 2022 totiž došlo k průměrnému zlepšení o 4,1 %. Kumulativní snížení od roku 2008 činí 43 %.

GREEN

Externí ověřování našich cílů

Od roku 2008 jsme dosáhli značného pokroku v plnění tohoto i dalších cílů stanovených v rámci našeho podnikání. Naše odhodlání nikdy nepolevilo. Vždy provádíme pravidelnou revizi našich dlouhodobých cílů, abychom ověřili, že naše příspěvky jsou v souladu s naším cílem přispět k nízkouhlíkové společnosti a dosáhnout do roku 2050 nulových emisí.

Nestačí jen sledovat naše vlastní prognózy a příspěvky, ale je třeba mít cíle, které jsou vyvíjeny v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky o klimatu a vědět, co je nezbytné pro splnění cílů Pařížské dohody. Proto jsme prostřednictvím iniciativy SBTi (Science Based Targets Initiative) zažádali o validaci.

Porozumění číslům, která stojí za našimi cíli

Společnost Canon uplatňuje ve svém podnikání intenzivní i absolutní cíle.

Naším intenzivním cílem je snížení v rámci životního cyklu našich produktů. Stanovili jsme cíl do roku 2030 ve srovnání s rokem 2008 snížit emise CO2 o 50% v celém životním cyklu výrobku. Tím máme na mysli způsob, jakým jsou naše produkty navrhovány, vyráběny, dodávány a používány zákazníky.

Absolutní cíl zohledňuje celkové emise podniku, jako jsou naše kanceláře, doprava používaná našimi zaměstnanci, způsob napájení a provozování našich výrobních závodů a také našeho dodavatelského řetězce.

Aby bylo možné uvažovat o validaci SBTi, musíme uvést absolutní cíl s výchozí hodnotou celkových emisí organizace nejdříve v roce 2015.

Naším cílem je snížit absolutní emise skleníkových plynů v rozsahu 1 a 2 o 42 % a absolutní emise skleníkových plynů v rozsahu 3 (kategorie 1 a 11) o 25 % do roku 2030 oproti základnímu roku 2022 v souladu s kritérii SBTi.

Naše opatření na snížení emisí a celkové cíle se nezměnily a stále jsme stejně odhodláni snižovat náš dopad na životní prostředí a dosáhnout do roku 2050 nulových emisí.

CDP

Uznání v seznamu CDP A-

Pro rok 2023 získala společnost Canon od organizace CDP hodnocení A v oblasti klimatických změn. Je to již potřetí, co jsme byli zařazeni na jejich seznam A s nejlepším hodnocením. To nás řadí mezi 2 % nejlépe hodnocených společnosti v této kategorii.

CDP je mezinárodní nezisková organizace zabývající se životním prostředím. Hodnotí významné společnosti a organizace po celém světě z hlediska jejich úsilí v oblasti řešení problémů životního prostředí.

Přechod na obnovitelnou energii

82 % naší elektrické energie v Evropě pochází z obnovitelných zdrojů

V našich evropských provozech využíváme co nejvíce obnovitelné energie. Nadále zvyšujeme využívání obnovitelných zdrojů, abychom snížili emise CO2.

V roce 2021 bylo 45 % našich celkových energetických potřeb v Evropě z elektrické energie. A z toho 82 % bylo tvořeno obnovitelnými zdroji. Náš výrobní závod v německém Poingu využívá 100 % obnovitelné energie.

Naše nové sídlo v oblasti EMEA a ústředí ve Velké Británii a Irsku získaly vynikající hodnocení BREEAM* pro energeticky úspornou konstrukci a využití obnovitelné energie. Díky novému systému BMS a PV panelům na střeše budova dosáhla téměř 50% snížení spotřeby energie.

Naše budova v nizozemském Venlo využívá systém tepelného čerpadla, je vybavena efektivními skladovacími systémy pro teplou a studenou vodu a osvětlením LED, které snižuje spotřebu energie. Na obou pracovištích máme také solární panely a nabíjecí místa pro elektrická vozidla.

Naším cílem je využít co nejvíce obnovitelné energie jako účinného zdroje energie. Do roku 2050 se snažíme dosáhnout čistých nulových emisí CO2.

Další informace

Další informace o našem celosvětovém úsilí o snížení dopadu na životní prostředí naleznete na našich globálních stránkách: