Informace o evropské klasifikaci, označování a balení

Soulad s předpisy EU o chemických látkách

Zde můžete pro svůj produkt vyhledat informace o EU CLP (Informace o evropské klasifikaci, označování a balení).