Udržitelnost je v naší DNA

 • Prosazujeme nezbytnost a dodržování účinných předpisů upravujících bezpečnost výrobků, životního prostředí a chemikálií.

 • Dohlížíme na dodržování lidských práv a riziko moderního otroctví v našich dodavatelských řetězcích.

 • Podporujeme a aktivně zvyšujeme rozmanitost naší pracovní síly, abychom zajistili, že přilákáme a udržíme relevantní talenty.
Canon Camera

Udržitelnost je v naší DNA

Responsible business

Zodpovědná společnost

Abychom zajistili konzistentní a férové praktiky v oblastech lidských práv, práce a životního prostředí, zasíláme zprávy o naší roční výkonnosti v oblasti udržitelnosti OSN, konkrétně do projektů Global Compact, největší dobrovolné iniciativy pro udržitelnost společnosti na světě, a Responsible Business Alliance, přední průmyslové koalici věnované sociální odpovědnosti podniků v globálních dodavatelských řetězcích.

Součást globální rodiny Canon

Přispíváme ke globálnímu přístupu společnosti Canon k udržitelnosti. Společně jsou naše opatření k řešení sociálních problémů postavena na: reagování jako spořádaný občan, ochraně a zachování životního prostředí, vytváření nových hodnot a řešení sociálních problémů.

Canon Camera
Managed Print Services

Nejlépe hodnocený udržitelný výkon

Výkon v oblasti trvalé udržitelnosti nám umožnil udržet si nejvyšší zlaté hodnocení EcoVadis mnoho let po sobě. Byli jsme také odměněni nejvyšším hodnocením od nadace CDP za řízení našeho vlivu na životní prostředí.

Dodržování zákonů a předpisů a zásady

Naše strategie trvalé udržitelnosti staví na realizaci toho, co nazýváme „vynikajícími základy“, které se vztahují na dodržování všech příslušných zákonů a předpisů a certifikace. Vyvinuli jsme také zásady zajišťující neustálé zlepšování našeho řízení společenského dopadu a vlivu na životní prostředí:

Prozkoumat podrobněji

 • Empowering young People

  Poskytování prostředků a vybavení mladým lidem

  Podporujeme příští generaci vypravěčů příběhů.

 • Man werkt aan printer

  Snížení negativního dopadu na životní prostředí

  Zjistěte, jak snižujeme dopad na životní prostředí

 • Environmentally friendly products

  Tisk

  Seznamte se s ekologickými výhodami naší inkoustové technologie.

 • KONTAKTUJTE NÁS

  Kontaktujte nás

  Podělte se s naším týmem pro udržitelnost o své nápady a otázky