Udržitelnost – společnost Canon a udržitelné podnikání

Cílem společnosti Canon je podnikat zodpovědně. Jsme přesvědčeni, že inovace a technologický pokrok, jež jsou nedílnou součástí našich řešení v oblasti zpracování obrazu, by měly obohacovat životy a firmy našich zákazníků a současně by neměly škodit životnímu prostředí. Naše podnikání a naše značka jsou založeny na udržitelném ekonomickém růstu. Snižujeme potřebu využívat nové přírodní zdroje, bedlivě sledujeme ekonomický pokrok a rizika a respektujeme komunity, které na nás závisí.

Udržitelnost patří k našemu přístupu k podnikání. Našim zákazníkům nabízíme udržitelná řešení zpracování obrazu. Jejich práce je s nimi efektivnější a dopad na životní prostředí menší. Snižujeme dopad našich produktů na životní prostředí. Omezujeme na minimum potřebu nových surovin tím, že materiály opakovaně využíváme a recyklujeme. Za svoje činy přebíráme odpovědnost. Snižujeme náš provozní dopad a v rámci podpory obecného ekonomického růstu se zapojujeme do komunit a komunikujeme se zainteresovanými stranami. Navíc předjímáme a dodržujeme předpisy a normy, a dokonce se snažíme jít nad jejich rámec, kdykoli je to možné.

Firemní odpovědnost
Přijímáme odpovědnost za dopady své činnosti a uplatňujeme spravedlivé provozní postupy. K udržitelnosti se zavazujeme ve třech klíčových oblastech: v oblasti životního prostředí, společnosti a podnikání.

Zjistěte více o našich třech klíčových oblastech:
Životní prostředí
Společnost
Business

Global Compact Organizace spojených národůPicture_UNGC logo
Canon Europe se přihlásil ke Global Compact Organizace spojených národů (z ledna 2014), a tím přijímá za své jeho 10 všeobecně platných principů v oblasti lidských práv, práce, životního prostředí a boje proti korupci. Naše účast formalizuje přístup, který již uplatňujeme při začleňování udržitelnosti do naší strategie, kultury a obchodních činností.

Udržitelný růst
Naším dlouhodobým plánem je provozovat tři regionální ústředí v Evropě, USA a Japonsku, jejichž součástí budou výzkumná a vývojová centra a výrobní závody v každém regionu. Naše evropské regionální ústředí je rozděleno do čtyř poboček – Canon Europe Limited v Londýně ve Velké Británii, Canon Europa N.V. v Amstelveenu v Nizozemí a bývalých provozů společnosti Océ ve Venlo v Nizozemí a v Poingu v Německu.

Naše filozofie
Naše podnikání je založeno na japonské firemní filozofii Kyosei, což lze přeložit jako „společně žít a pracovat pro obecné blaho“. To znamená, že přijímáme odpovědnost za dopad své činnosti a respektujeme zákazníky, komunity a země, kde působíme, a naše životní prostředí. Zjistěte více o Kyosei.

Zpráva Canon Evropa, Blízký východ a Afrika o udržitelnosti za rok 2013

Životní prostředí – snižování dopadů na životní prostředí
Omezujeme na minimum potřebu nových přírodních zdrojů a v rámci veškerého našeho provozu omezujeme jeho dopady na životní prostředí – od fáze návrhu až po konec životnosti produktu. S našimi řešeními jsou naši zákazníci efektivnější a současně se snižuje jejich dopad na životní prostředí.

Další informace o tom, jak snižujeme dopady našich produktů a provozu na životní prostředí a podporujeme udržitelnou spotřebu, si můžete přečíst v sekci Životní prostředí.

Společnost – podpora společnosti na základě obrazu
Prostřednictvím příležitostí a řešení ve sféře zpracování obrazů děláme společnost pestřejší. Kdekoli podnikáme, komunikujeme se zaměstnanci, komunitami i dalšími zainteresovanými stranami a respektujeme principy etického jednání. Snažíme se pozitivně přispívat společnosti zvyšováním hodnoty života lidí ovlivněných naším podnikáním. Podrobnosti o tom, jak spolupracujeme se zainteresovanými stranami, si můžete přečíst v sekci Společnost.

Podnikání – čestné a odpovědné jednání
Svůj podnik rozvíjíme odpovědně. Podporujeme obecný ekonomický růst a podnikáme čestně a v souladu s příslušnými právními předpisy, nařízeními a normami. Při udržitelném růstu podnikání a plnění hospodářských cílů dodržujeme propracované zásady a postupy na ochranu zákazníků a zaměstnanců. Další informace o tom, jak podnikáme, si můžete přečíst v sekci Podnikání.

spacer
					image
Udržitelnost
Životní prostředí
Společnost
Business
Ocenění
Zprávy o udržitelnosti