ČLÁNEK

Tři vlastnosti nejlepšího cloudového řešení pro správu výstupů ve své třídě pro rok 2024

Jak můžete dosáhnout bezproblémové a bezpečné hybridní práce, která bude zároveň šetrná k životnímu prostředí?
Muž a žena v kanceláři ukazují na obrazovku notebooku.

Vždy o krok napřed

V posledních letech došlo k revoluci ve způsobu tisku dokumentů při práci. Zaměstnanci nejenže nemusí být v kanceláři na pevně stanoveném místě, aby mohli zařízení používat – nemusí už ani být v kanceláři.

Je to proto, že společnosti po celém světě každý den skenují, ukládají, sdílejí a tisknou nespočet dokumentů prostřednictvím cloudu.

Tento posun jsme si uvědomili už na začátku. V roce 2016 jsme spustili aplikaci uniFLOW Online, abychom vyhověli vyvíjejícím se potřebám organizací při zavádění nových technologií a objevování nových způsobů práce.

Od té doby jsme aplikaci uniFLOW Online neustále vylepšovali, aby byla vhodná pro společnosti všech velikostí. Aplikace nabízí nejvíce funkcí a stala se nejbezpečnějším cloudovým řešením pro správu výstupu na trhu. Umožňuje týmům urychlit pracovní postupy a efektivně spolupracovat z různých míst.

Proto aplikace uniFLOW Online již šestým rokem po sobě získala ocenění Buyers Lab (BLI) Pick Award od společnosti Keypoint Intelligence za vynikající cloudové řešení pro správu výstupů.

Které tři atributy tedy definují vítězné cloudové řešení pro správu výstupů v roce 2024?

1. Umožňuje bezproblémovou hybridní práci

Hybridní práce je novým standardem. Do konce roku 2023 bude 48 % kvalifikovaných pracovníků na světě pracovat v hybridním nebo vzdáleném režimu1. Pro společnosti z toho v roce 2024 plyne jasné ponaučení: úspěšný bude ten, kdo se tomuto trendu přizpůsobí a umožní svým zaměstnancům produktivně spolupracovat odkudkoli.

Prostřednictvím aplikace uniFLOW Online mohou vaše týmy získat snadno přístup k dokumentům uloženým v cloudu a poté je tisknout, případně označovat nebo podepisovat a následně skenovat. Ať už doma, ve společném pracovním prostoru nebo v kanceláři.

Díky rozsáhlému portfoliu funkcí vám aplikace uniFLOW Online pomůže sledovat a zabezpečit tiskové aktivity, sledovat a snižovat náklady, zjednodušit mobilní tisk, optimalizovat pracovní postupy skenování a spravovat výstupní zařízení prostřednictvím jediné platformy v cloudu.

Pro ty, kteří pracují v kanceláři, je důležité nové intuitivní uživatelské rozhraní zařízení. Mění způsob tisku a skenování a nastavuje nové standardy použitelnosti, designu a zabezpečení.

Jednoduché samoobslužné funkce umožňují uživatelům bezpečně se propojit s aplikacemi SharePoint, Teams a online cloudovým úložištěm a poskytují jim bezproblémové uživatelské prostředí. Často tisknuté dokumenty a jejich nastavení lze snadno vyvolat a ušetřit tak čas potřebný k nastavení složitějších úloh.

2. Zkonstruováno s důrazem na zabezpečení

Jen v minulém roce došlo k ohrožení zabezpečení u 61 % organizací2. Mnoho organizací si proto stále více uvědomuje potřebu ucelené strategie zabezpečení informací, která se opírá o pokročilá řešení pro správu dokumentů.

U špičkových řešení není zabezpečení nikdy bráno na lehkou váhu. Je to zásadní prvek konstrukce i provozu.

Jsme hrdí na to, že v letošním roce můžeme do aplikace uniFLOW Online zavést dvě nové úrovně zabezpečení. Nová čtečka karet Bluetooth Low Energy umožňuje uživatelům snadno a bezpečně ověřovat zařízení pomocí mobilních zařízení a uvolňovat tiskové úlohy.

Zásadní je, že jsme také navázali na naši stávající podporu tiskových prostředí s nulovou důvěrou. Přidali jsme uvolnění z mobilního zařízení u multifunkčního zařízení (MFD) a další možnosti přímého tisku. Robustní a odolná mikrosegmentová implementace zcela odděluje všechny počítače a zařízení v síti. Díky ní můžete pomocí aplikace uniFLOW Online omezit všechny potenciální bezpečnostní hrozby.

Samozřejmostí je, že aplikace uniFLOW Online chrání vaše fyzické dokumenty a sleduje, kdo je tiskne. Toto řešení tisku a skenování s několika možnostmi „ověřování na zařízení“ zajišťuje, že se nic nevytiskne, pokud není uživatel přítomen u přebírání. Takže už se nemusíte bát, že ve výstupní přihrádce zůstanou důvěrné dokumenty.

3. Podpora cílů v oblasti udržitelnosti

Brát udržitelnost vážně už dnes není jen otázkou volby. Vaši zákazníci, zaměstnanci i další zainteresované strany stále více očekávají, že budete přijímat opatření, která povedou ke snížení dopadu na životní prostředí.

Je nutné porozumět tomu, jakou roli hraje tisk v celkové strategii udržitelnosti. K tomu však potřebujete mít přehled o svých tiskových aktivitách a musíte je mít pod kontrolou.

Pomocí aplikace uniFLOW Online můžete sledovat chování uživatelů při tisku na všech vašich tiskových zařízeních, digitalizovat procesy, omezit zbytečný tisk a nastavit celkové zásady, jako je oboustranný tisk, což povede ke snížení spotřeby papíru.

Tato služba vám poskytne nástroje, například mazání úloh, které uživatel nechce tisknout, nebo vynucení pravidel, aby se některé dokumenty tiskly černobíle. Tak ušetříte zdroje a přispějete ke snížení emisí. Bez ohledu na to, jak daleko na své cestě za udržitelností životního prostředí jste, můžete se prostřednictvím pozitivních kroků přiblížit ke svým cílům.

Vyberte si oceněné řešení

Aplikaci uniFLOW Online si vybralo více než 5 000 organizací v regionu EMEA, což není žádným překvapením, když vezmeme v potaz všechny výhody.

Nejnovější ocenění Pick Award od společnosti Keypoint Intelligence potvrzuje, co naši uživatelé již vědí o tomto vynikajícím cloudovém řešení pro správu výstupů: Canon uniFLOW Online patří mezi nejpokročilejší a nejbezpečnější platformy, které pomáhají spravovat pracovní postupy při tisku a zpracování dokumentů.

Chcete se dozvědět více o tom, jak může aplikace uniFLOW Online pomoci vašim týmům lépe spolupracovat? Navštivte stránku produktu zde nebo se obraťte na místního zástupce společnosti Canon.

  1. https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2023-03-01-gartner-forecasts-39-percent-of-global-knowledge-workers-will-work-hybrid-by-the-end-of-2023
  2. Quocirca Print Security Landscape 2023

Související řešení

Chcete se dozvědět více o tom, jak může aplikace uniFLOW Online pomoci vašim týmům lépe spolupracovat? Navštivte stránku produktu zde nebo se obraťte na místního zástupce společnosti Canon.