PRISMAsatellite Specifikace

ODESLÁNÍ

Vícekanálový vstup

LPD, Raw socket, Hot Folder, FTP, SAP ( PrintKey), JDF/JMF, příkazový řádek

Data

Line data, PS, PCL, XML, CSV...

DODÁNÍ

Vícekanálový výstup

Tiskárna, e-mail, fax, archiv, výstupní složka

Data

PostScript, PCL, PDF

Více výstupů

Více výstupů na příchozí úlohy

Účtování

Jedno hlášení pro každý výstup

PLÁNOVÁNÍ

Ovládání

Správa vstupního kanálu, fronty, zařízení a úlohy

Plánování úlohy

FIFO, priorita, vlastní

Vyrovnávání zatížení

Round-Robin, tisk BestChoice

Přesměrování

úloha, zařízení

ZPRACOVÁNÍ

Rozpoznání

Vlastnosti, metadata úlohy

Směrování

Na základě pravidel

Zpracování

Rozdělení, převod dat, pracovní postup, více zpracování na příchozí úlohu

Aplikace e-formuláře

Inspire (GMC), PlanetPress (Objectif Lune), Transform (BottomLine)


PDF/PCL-FormMerge ( )

Třídění a sloučení

Úložiště úloh

SLEDOVÁNÍ

Konzole

Nativní, vzdálená

Hlavní panel

Sledování jednoho či více systémů se spuštěnou aplikací PRISMAsatellite

Agent sledování

Automatická akce při chybě úlohy

Agent sledování úloh

Sledování změn stavu úloh

Agent SNMP

Hlášení stavu vstupního kanálu, fronty a zařízení

MINIMÁLNÍ SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

Procesor

Čtyřjádrový procesor Intel, Hyper-Threading – maximálně 4 procesory

Paměť systému

Paměť DDR3 8 GB nebo více

Pevný disk

SSD SATA3 nebo ekvivalentní. 30 GB pro instalaci softwaru a chod produkce. Vyžadováno další volné místo pro zákaznická data.

Ethernetové připojení

100/1 000 Mb/s

Displej

Displej LCD

Vstupní zařízení

Klávesnice a myš

POŽADAVKY NA SOFTWARE

Operační systém

Windows Server 2003 SP2 Standard Edition (32bitová a 64bitová verze), 2008 Standard Edition (32bitová a 64bitová verze), Windows Server 2012 R2

Virtualizace

VMware ESX 4, VMware ESX 5

Databáze

MS SQL Server Express 2008 R2, MS SQL Server Express 2012 R2

Prohlášení

Veškeré specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění.

[1] a  PRISMAsatellite jsou registrované ochranné známky společnosti -Technologies.

[2] Adobe®, Adobe® PDF a PostScript® 3™ jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA anebo dalších zemích.

[3] Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.

Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem vlastníků těchto známek.