Jak dosáhnout nejlepší expozice

EF-M_28mm_f3.5_Macro_IS_STM_Advanced_Sample_Flowers_003_A2

Vyhněte se přeexponovaným (příliš jasným) snímkům pomocí těchto rychlých tipů.

Prohlížení snímků

PCA exercise best exposure getting-the-best-exposure-reviewing copy

Pokud je snímek exponován příliš dlouhou dobu, hrozí nebezpečí, že nejsvětlejší oblasti ztratí veškeré detaily a budou vypadat nepřirozeně. Odhalit tento problém na snímku zobrazeném na obrazovce fotoaparátu může být obtížené, protože nastavení jasu displeje může způsobit, že snímky budou vypadat tmavší nebo světlejší, než ve skutečnosti jsou.

Zobrazení histogramu

Snímek obrazovky z fotoaparátu Canon zobrazující fotografii narcisů obklopený informacemi o nastavení a histogramem.

Po pořízení fotografie se v režimu Playback Mode (Režim přehrávání) na fotoaparátu Canon zobrazí nastavení, informace o datu a čase a graf histogramu, který vám ukáže rozptyl tónů mezi stíny, středními tóny a světlými tóny.

Zobrazení histogramu jasu společně se snímky vám může pomoci, protože poskytuje vizuální vodítko pro expozici snímků. Histogram zobrazíte opakovaným stisknutím tlačítka INFO nebo DISP, kterým můžete během přehrávání snímku cyklicky procházet informační obrazovky.

Histogram je vlastně sloupcový graf, který znázorňuje rozložení úrovní jasu snímku, a to od tmavých na levé straně po světlé na pravé straně. Výška histogramu v každém bodě grafu udává, pro kolik pixelů byly zaznamenány jednotlivé úrovně jasu. Čím více pixelů je vlevo, tím je snímek temnější, zatímco je-li více pixelů vpravo, bude snímek světlejší.

Pokud histogram dosáhne vrcholu zcela u levého okraje grafu, snímek může být podexponovaný (příliš tmavý). Pokud dosáhne vrcholu u pravého okraje grafu, snímek může být přeexponovaný (příliš jasný).

Indikace přepalů

PCA exercise best exposure getting-the-best-exposure-highlight-alert-before-01 copy
PCA exercise best exposure getting-the-best-exposure-highlight-alert-after-01 copy

Chcete-li mít k dispozici ještě jednodušší vizuální vodítko, aktivujte možnost Highlight alert (Indikace přepalů), kterou naleznete v nabídce fotoaparátu. Ta zajistí, že během přehrávání budou blikat části snímku, které jsou potenciálně přeexponované, což vám umožní rychle posoudit, zda jsou tyto oblasti pro snímek důležité a je nutné je korigovat pomocí kompenzace expozice.

Kompenzace expozice

PCA exercise exposure compensation screen getting-the-best-exposure-compensation-screen-czech copy

Chcete-li vyřešit problémy s expozicí, použijte funkci kompenzace expozice fotoaparátu. Tu lze provést pomocí obrazovky rychlého ovládání. Chcete-li ztmavit příští snímek, otáčením hlavního ovladače přesuňte ukazatel směrem k levé části stupnice. Chcete-li jas příštího snímku zvýšit, posuňte ukazatel doprava. Chcete-li obnovit výchozí stav kompenzace expozice, vyrovnejte ukazatel se středem stupnice. Z bezpečnostních důvodů se kompenzace expozice po vypnutí fotoaparátu automaticky nastaví zpět na nulovou hodnotu.

Související výrobky

Související články