Tisk z mobilních zařízení se systémem Android


Krok 1: Zapněte službu Mopria Print Service.

V nabídce nastavení vyberte tiskárny a ujistěte se, zda je zapnuta služba Mopria™ Print Service.

Tisk z mobilních zařízení pomocí technologie Android Mopria – obrázek 1

Krok 2: Vyberte tiskárnu.

V aplikaci klepněte na nabídku a vyberte položku Print (Tisk).

Tisk z mobilních zařízení pomocí technologie Android Mopria – obrázek 2

POZNÁMKA: Některé aplikace nemusí podporovat tiskovou funkci. Pokud se nezobrazí položka Print (Tisk) jako možnost na výběr, nelze z této konkrétní aplikace pomocí služby Mopria Print Service tisknout.

Krok 3: Zobrazí se nabídka nastavení tisku. Vyberte možnost All printers (Všechny tiskárny).

Tisk z mobilních zařízení pomocí technologie Android Mopria – obrázek 3

Zařízení vyhledá všechny dostupné tiskárny. Po dokončení se zobrazí seznam tiskáren, který umožní zvolit požadovanou tiskárnu.

Tisk z mobilních zařízení pomocí technologie Android Mopria – obrázek 3A Vyhledávání   Tisk z mobilních zařízení pomocí technologie Android Mopria – obrázek 3B Seznam

Krok 4: V nabídce nastavení tisku se nyní zobrazí vybraná tiskárna.

•    Pokud není potřebné změnit možnosti tisku, klepnutím na tlačítko Print (Tisk) odešlete tiskovou úlohu.
•    Pokud je potřebné změnit možnosti tisku, pokračujte další částí.

Tisk z mobilních zařízení pomocí technologie Android Mopria – obrázek 4

Změna nastavení tisku

Služba Mopria Print Service umožňuje tisknout webové stránky, dokumenty, e-maily, fotografie a obsah z aplikací, které podporují tisk ze systému Android. Nastavení tisku se mohou lišit v závislosti na aplikaci a vybrané tiskárně. Mohou se zobrazit následující možnosti tisku:

Počet tištěných kopií >
Změna velikosti papíru >
Změna orientace >
Určení rozsahu stránek >
Barevný nebo černobílý tisk >

Počet kopií

V nabídce nastavení tisku klepněte na položku Number of copies (Počet kopií) a poté na klávesnici zadejte počet kopií, které chcete vytisknout.

Copies/Kopie

Velikost papíru

V nabídce nastavení tisku klepněte na položku Paper size (Velikost papíru) a poté z nabídky vyberte velikost papíru. V závislosti na aplikaci nebo tiskárně mohou být nabízeny možnosti Letter, A4, 4 × 6 a 5 × 7.

velikost papíru

Orientace

V nabídce nastavení tisku klepněte na položku Orientation (Orientace) a poté vyberte preferovanou možnost.  V závislosti na aplikaci nebo tiskárně mohou být nabízeny možnosti Auto (Automaticky), Portrait (Na výšku) a Landscape (Na šířku).


orientace

Rozsah stránek

Při tisku více stránek klepněte v nabídce nastavení tisku na položku Pages (Stránky) a poté vyberte rozsah stránek, které chcete vytisknout.  POZNÁMKA: Stránky se zobrazí pouze u určitých aplikací a typů souborů, jako jsou soubory PDF.

rozsah stránek

Barevný režim

V nabídce nastavení tisku klepněte na položku Color (Barvy) a poté vyberte preferovanou možnost.  V závislosti na aplikaci nebo tiskárně mohou být nabízeny možnosti Auto (Automaticky), Black & White (Černobíle) nebo Colour (Barevně).

barevný režim