Služba eMaintenance

Služba eMaintenance vám automatizací mnoha časově náročných úkolů pro administraci síťových zařízení Canon umožňuje se zcela soustředit na důležitější činnosti.

  • Omezte administraci pomocí automatických odečtů počítadel

  • Ušetřete čas díky vzdálené diagnostice

  • Zautomatizujte objednávání spotřebních materiálů a maximalizujte využití zařízení

  • Použijte profily využití zařízení jako pomoc při volbě jejich rozmístění

  • Určeno pro multifunkční zařízení společnosti Canon

Nyní nabízíme daleko efektivnější způsob, jak se starat o zařízení společnosti Canon. Služba eMaintenance automatizuje mnohé časově náročné úkoly, které souvisejí s administrací síťových zařízení. Mějte možnost se zcela soustředit na důležitější činnosti.   

Omezte administraci – bez námahy

Služba eMaintenance automatizuje všechny činnosti související s měsíčními odečty počítadel nebo odhady vyžadující pozdější srovnání. V souladu s nejpřísnějšími protokoly zabezpečení předává služba eMaintenance příslušné informace přímo vašemu poskytovateli služeb prostřednictvím sítě Internet bez jakýchkoli administrativních úkonů.  

Dosáhněte optimálního využití svých zařízení 

Služba eMaintenance využívá technologie vzdálené diagnostiky společnosti Canon pro sledování všech vašich síťových zařízení Canon. Pokud dojde k poruše nebo zařízení nefunguje podle očekávání, váš poskytovatel služeb je okamžitě automaticky informován prostřednictvím e-mailu. Tím je zaručena rychlá reakce – buď vám zatelefonuje odborník na produkty či vás navštíví technik – a maximální využití vašeho zařízení.  

Zlepšete správu toneru 

Služba eMaintenance automaticky vyhodnocuje stav, kdy toner dochází, a odešle žádost o doobjednání přímo příslušnému servisnímu centru. Toner ani zásobování vám již nikdy nebudou působit potíže.

Sestavte profily využití zařízení 

Služba eMaintenance umožňuje vzdáleně kontrolovat stav a vytížení a sledovat vzorce využití jednotlivých zařízení. Dále nabízí užitečné údaje při rozhodování, kde a jak ve velké organizaci zařízení rozmístit.  

Software služby eMaintenance je určen pro multifunkční produkty společnosti Canon a zároveň jej lze používat i pro vybraná zařízení od jiných výrobců.  Další informace vám podá váš poskytovatel služeb.