ZÁKLADY ÚPRAV

Vylepšete zvláštní okamžiky pomocí těchto jednoduchých tipů pro úpravu fotografií.

Zjistěte, jak vám může zachycení snímků ve formátu RAW a jejich úpravy v softwaru Digital Photo Professional od společnosti Canon nebo Adobe® Lightroom® pomoci využít fotografování naplno a předvést významné události v tom nejlepším světle.
Snímek páru při jejich svatebním dni vedle jezera před úpravami a po nich, tmavý a neupravený snímek vlevo a světlejší verze upravená v softwaru DPP vpravo.

Jako nadšenci do fotografování jste pravděpodobně zvyklí používat vlastní nastavení a možnosti fotoaparátu ke zlepšení zaostření, expozice a kompozice fotografií. Své snímky pak možná pravidelně kontrolujete na displeji LCD fotoaparátu a poté je znovu pořizujete s mírně odlišným nastavením, abyste získali vytoužený výsledek. Při tak velké péči, kterou do fotografování vkládáte, je snímek přímo z fotoaparátu často dostačující pro zdokumentování vašich zážitků, ale existují určité zvláštní příležitosti, u kterých musíte být ještě obezřetnější. Svatby, výročí, narozeninové oslavy, promoce, první krůčky vašeho dítěte… Neopakovatelné okamžiky si zaslouží, abyste na ně vzpomínali v tom nejlepším možném světle, a proto je důležité naučit se fotografie upravovat. Díky těmto úpravám můžete mimo jiné opravit mnoho chyb, vylepšit kompozici a jas a další technické aspekty, dodat všem svým snímkům z jedné události osobitý vzhled.

Chcete-li získat větší volnost při úpravách snímků, vyplatí se fotografovat snímky ve formátu RAW – to znamená nastavit fotoaparát tak, aby snímky při jejich pořízení ukládal jako soubory ve formátu RAW a nikoli JPEG. Soubor RAW je v podstatě digitální negativ, který obsahuje nezpracovaná data ze snímače fotoaparátu, z nichž můžete vytvářet více verzí jednoho snímku. Soubory JPEG jsou již zpracovány fotoaparátem a lze je snadno sdílet přímo z fotoaparátu, ale poskytují jen velmi malý prostor pro úpravy nebo korekci. Jedním z praktických způsobů, jak získat to nejlepší z obou formátů, je nastavit fotoaparát tak, aby ukládal soubory ve formátu RAW i JPEG – tak získáte snímek, který můžete snadno sdílet, a také soubor ve formátu RAW, který můžete vylepšit a později s ním experimentovat. Mějte však na paměti, že pro uložení obou verzí každého snímku budete potřebovat více místa na paměťové kartě.

Chcete-li vytvořit fotografii ze souboru ve formátu RAW, musíte ji zpracovat. Můžete to udělat přímo ve fotoaparátu, a některé úpravy můžete provádět dokonce během fotografování: doladit jas, upravit korekci aberace objektivu, aplikovat přednastavené efekty, například Vivid (Živé barvy) nebo Soft (Měkké barvy) a další. Je však rozumnější provádět zpracování na (mnohem větší) obrazovce počítače pomocí speciálního softwaru pro úpravu souborů ve formátu RAW, jako je například software Digital Photo Professional (DPP) společnosti Canon nebo Adobe® Lightroom®. Je to snadné a budete mít možnost použít jiný styl Picture Style, jiné vyvážení bílé, nastavení potlačení šumu a další možnosti. Všechny úpravy provedené v souboru RAW (ať už ve fotoaparátu nebo v počítači) jsou nedestruktivní, což znamená, že do původního souboru není nijak zasahováno a veškeré změny lze kdykoli vrátit zpět, doladit je nebo je odstranit, i když projekt zavřete a vrátíte se k němu až později.

Zlepšení expozice

Snímek obrazovky softwaru Adobe® Lightroom®, na kterém jsou zobrazeny dvě různé expozice snímku ženy, která stojí u okna v temné místnosti a nanáší si make-up.

Soubory ve formátu RAW mají širší dynamický rozsah než soubory JPEG a mohou obsahovat detaily ve stínech a světlech, které ve fotoaparátu mohou působit jako ztracené. Zvýšení jasu stínů však může odhalit šum, takže buďte připraveni použít funkci potlačení šumu.

Snímek obrazovky softwaru DPP, na kterém je zobrazen snímek nevěsty, jak se připravuje. Podexponované oblasti jsou zvýrazněny modře, přeexponované oblasti zase červeně.

Pokud jsou v softwaru DPP aktivována upozornění na světla a stíny, světlé oblasti, u nichž hrozí clipping, budou mít červený překryv. Oblasti, které by potenciálně mohly být příliš tmavé, a proto u tónů stínů hrozí, že dojde ke clippingu, budou mít modré překrytí.

Expozice je jedním z aspektů, které lze jemně doladit při zpracování souborů ve formátu RAW. Přestože nelze změnit clonu, rychlost závěrky nebo citlivost ISO, můžete upravit celkový jas a selektivně vylepšit stíny a světlo. To je užitečné zejména při úpravách tradičních svatebních fotografií pořízených za slunečného dne, kdy může být náročné zachytit detaily jasně bílých šatů nevěsty i tmavého obleku ženicha.

Soubory ve formátu RAW mají širší dynamický rozsah než soubory ve formátu JPEG, takže můžete často obnovit zdánlivě ztracené detaily pomocí ovládacích prvků Highlight and Shadow (Zvýraznění a stíny). Tyto prvky jsou k dispozici jako samostatné posuvníky v modulu Developmv softwaru Lightroom® a v části Styl Picture Style v softwaru DPP. Pokud používáte software DPP, můžete také změnit sílu funkce Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu), která automaticky vylepší expozici a kontrast.

Vyhněte se clippingu

Snímek obrazovky nastavení expozice v softwaru DPP, která je aplikována na snímek páru, který se drží za ruce na opuštěném pobřeží.

Při provádění úprav expozice, barev a kontrastu v softwaru pro úpravu snímků ve formátu RAW se řiďte podle histogramu. Pokud po posunutí grafu nahoru proti pravému okraji vypadá graf oříznutý, místo aby postupně klesal, znamená to, že části snímku budou čistě bílé. Hlavní je zajistit správnou expozici objektu.

Snímek obrazovky softwaru Adobe® Lightroom®, na kterém je zobrazen nástroj Tone Curve (Tónová křivka) při použití na snímku novomanželů stojících před vodopádem.

Pomocí funkce Tone Curve (Tónová křivka) v softwaru přidejte kontrast a vytvořte snímek, který vynikne. Dobrým výchozím bodem je mělká křivka ve tvaru S. Tu lze nastavit v softwaru Lightroom® (na obrázku) posunutím posuvníků Highlights and Lights (Zvýraznění a světla) doprava a posunutím posuvníků Darks and Shadow (Tmavé oblasti a stíny) doleva. V softwaru DPP klepnutím a přetažením grafu ztmavíte stíny a zesvětlíte jasné tóny.

Jevu, kdy oblasti stínů, které by měly obsahovat jemné tónové detaily, získávají nerozeznatelný černý vzhled nebo kdy se jasné oblasti změnily na jasně bílou, se říká clipping. Tento jev můžete sledovat v histogramu snímku ve fotoaparátu nebo v softwaru pro úpravu snímků ve formátu RAW: Namísto toho, aby konce klesaly, křivka histogramu bude vypadat oříznutá. Při provádění úprav expozice proto sledujte histogram. Při posouvání posuvníků se histogram posune doprava, když se fotografie zesvětlí, nebo doleva, když dojde k jejímu ztmavení. Obecně byste neměli tlačit histogram za okraj zobrazení, protože ztratíte detaily v oblastech snímku, ve kterých pak dojde ke clippingu. Samozřejmě narazíte na fotografie, u nichž jasnější nebo tmavší výsledek vytvoří zajímavější efekt, ale obvykle si budete chtít zachovat dostatek detailů v oblastech, jako jsou šaty nevěsty.

Pro snazší vyhodnocení nastavení expozice můžete aktivovat praktická upozornění na světla a stíny. Ta označí všechny oblasti snímku, které budou vykresleny čistě černě (znázorněno modrou barvou) nebo čistě bíle (znázorněno červenou barvou). Tuto možnost naleznete v rozevírací nabídce Preview (Náhled) v softwaru DPP a v softwaru Lightroom® můžete varování zapínat a vypínat klepnutím na malá políčka v horní části histogramu.

Pokud zesvětlíte stíny a snížíte jasné oblasti, může se stát, že obraz nebude mít dostatečný kontrast. Pomocí ovládacího panelu Tone Curve (Tónová křivka) můžete některé z těchto úprav vrátit zpět. Chcete-li zvýšit kontrast, zkuste nejprve mělkou křivku ve tvaru S: Klepnutím na střed linie procházející středem grafu nastavte středový bod, poté klepněte níže na linii a táhněte ji mírně směrem dolů, aby se zvýraznily stíny, a poté klepněte na horní část linie a mírně ji táhněte nahoru pro zvýraznění bílé.

Korekce vyvážení bílé

Snímek obrazovky softwaru DPP, na kterém je zobrazena korekce vyvážení barev snímku novomanželů stojících ve sněhu.

Software DPP poskytuje řadu nástrojů pro odstranění barevných nádechů, včetně kapátka Click White Balance (Klepnutí na vyvážení bílé), pomocí kterého můžete přímo klepnout na oblast, která by měla být neutrálně bílá nebo šedá. U tohoto snímku byla pomocí posuvníku pod položkou Fine tune (Jemné ladění) aplikována dodatečná jantarová barva, aby snímek nepůsobil tak chladně.

Před úpravou barev snímku se vyplatí nastavit správné vyvážení bílé. Fotografie pořízené během slavnostní události, jako je velká svatba, pravděpodobně pořídíte s různými typy osvětlení – od denního světla a umělých světel určených přímo pro oslavu až po západ slunce a diskotékové osvětlení na večírku. Pomocí komplexní sady nástrojů pro vyvážení bílé v softwaru DPP nebo Lightroom® můžete odstranit barevné nádechy způsobené různými světly, nebo je naopak přidat pro dosažení kreativních efektů.

Přednastavení vyvážení bílé v softwaru DPP zrcadlí nastavení dostupná ve fotoaparátech Canon EOS a výsledek můžete doladit ruční změnou kombinace modré/jantarové a purpurové/zelené, čímž zajistíte, že barvy budou odpovídat skutečnosti. Případně můžete použít nástroj kapátko Click White Balance (Klepnutí na vyvážení bílé) a klepnutím na oblast snímku, která by měla být neutrální bílá nebo šedá, odstranit barevný nádech v celém snímku. Podobná sada ovládacích prvků je k dispozici v softwaru Lightroom®.

Možná to však byla právě barva světla, která vás přiměla k vyfotografování snímku, takže nemějte pocit, že jej musíte neutralizovat. Navíc poněkud „teplejší“ (více červené a méně modré) vyvážení bílé může vytvořit lichotivější odstíny pleti.

Vylepšení sytosti

Snímek obrazovky softwaru Adobe® Lightroom®, na kterém jsou zobrazeny předvolby profilu, které jsou aplikovány na snímek nevěsty stojící před žlutým majákem.

Software Lightroom® nabízí výběr předvoleb (vlevo) a profilů (vpravo), které umožňují jediným kliknutím aplikovat na fotografie konkrétní vzhled. Výsledky můžete doladit pomocí posuvníků a dalších nástrojů pro úpravy. Styly Picture Style a vlastní procesy v softwaru DPP fungují obdobným způsobem.

Je-li nastavena teplota chromatičnosti, je čas přejít na vylepšení barev. Když otevřete soubor ve formátu RAW v softwaru DPP, automaticky bude zvolen styl Picture Style, který byl použit k pořízení fotografie, ale můžete použít i rozevírací nabídku a vyzkoušet jiný styl. Část Advanced (Rozšířené) také umožňuje upravit parametry stylu Picture Style, včetně změny barevného tónu a zvýšení nebo snížení sytosti barev.

Namísto ovládání stylu Picture Style nabízí software Lightroom® řadu profilů snímků a přednastavení, které zajistí kompletní vzhled jediným kliknutím. Toto lze také použít jako výchozí bod pro další úpravy a konečný vzhled můžete uložit jako novou vlastní předvolbu, kterou můžete použít pro jiné snímky. Použitím předvoleb můžete ušetřit spoustu času a mnoho svatebních fotografů, kteří musí upravit stovky fotografií, na ně spoléhá jako na rychlý způsob, jak získat oblíbený vzhled s filtrem nebo vintage vzhled.

Dávkové zpracování snímků je dalším způsobem, jak optimalizovat pracovní postup. V softwaru DPP namísto zpracování jednotlivých fotografií můžete nastavení procesu úprav kopírovat dále z jednoho snímku a použít jej na jiný snímek nebo celou sadu. To provedete tak, že vyberete miniaturu snímku, ze kterého chcete zkopírovat nastavení, a v horním panelu přejdete do nabídky Edit (Úpravy) > Copy recipe (Kopírovat proces). (Případně můžete zvolit možnost Edit (Úpravy) > Select and copy recipe settings (Vybrat a kopírovat nastavení procesu) a vybrat si, která nastavení chcete kopírovat.) Poté vyberte miniaturu nebo miniatury, na které chcete použít stejný vzhled, a přejděte do nabídky Edit (Úpravy) > Paste recipe (Vložit proces). Po použití procesu nebo stylu Picture Style u snímku můžete vždy provést další úpravy nebo se vrátit k nastavením, s nimiž byl snímek pořízen. Mějte na paměti, že všechny úpravy jsou nedestruktivní.

Zvýraznění jednotlivých barev – a přechod na černobílý vzhled

Snímek obrazovky softwaru DPP, na kterém je zobrazeno vylepšení jasů snímku objímajících se novomanželů.

Pomocí posuvníků Hue, Saturation and Lightness (Odstín, sytost a světlost – HSL) v softwaru DPP můžete provádět cílené úpravy konkrétních barev. Přetažením oranžového posuvníku Lightness (Světlost) mírně doprava můžete rozjasnit tóny pleti.

Snímek obrazovky softwaru Adobe® Lightroom®, na kterém je zobrazen černobílý snímek novomanželů před trojúhelníkovou chatou.

Převod série svatebních fotografií na černobílý vzhled představuje skvělý způsob, jak sloučit kolekci snímků. Po převodu použijte posuvníky pro barevné kanály, změňte směs tónů a přidejte kontrast.

Softwary DPP i Lightroom® jsou vybaveny řadou ovládacích prvků pro nastavení barev Hue, Saturation and Lightness (Odstín, sytost a světlost – HSL). Tyto posuvníky umožňují vylepšit jednotlivé barvy fotografie, a dosáhnout tak jemnějších nebo výraznějších výsledků. Pokud například připravujete venkovní snímek, můžete upravit modré posuvníky tak, aby se prohloubily a obohatily modrou oblohu, nebo je zesvětlit a utlumit sytost – podle konkrétního stylu, který hledáte. Atmosféru podzimní svatby můžete také vylepšit zvýrazněním oranžových, žlutých a červených odstínů. Posunutí oranžového posuvníku Lightness (Světlost) o několik kroků doprava představuje užitečný trik pro vylepšení tónů pleti v portrétech.

Samozřejmě někdy nebudete chtít žádnou barvu. Zatímco pro narozeninové snímky často bývají výhodné živější odstíny, převedení svatebních fotografií na černobílé snímky jim dodá nadčasovou kvalitu, která divákům umožňuje soustředit se na emoce okamžiku. Černobílé provedení vám také může pomoci vyřešit některé technické problémy. Může zajistit konzistenci souboru snímků pořízených například v různých časech svatebního dne a na různých místech a může také zachránit snímky pořízené při vysoké citlivosti ISO nebo při slabém osvětlení v interiérech.

Namísto výběru Monochrome Picture Style (černobílý styl Picture Style) v softwaru DPP klepněte na tlačítko Monochrome (Černobílé) v horní části panelu pro nastavení barev Hue, Saturation and Lightness (Odstín, sytost a světlost). Díky tomu budete moci dále používat posuvníky H, S a L pro nastavení podkladových barev a následně různých odstínů šedi v převedeném snímku. Některé snímky mohou při převodu na černobílý styl vypadat mdle a nevýrazně, ale pomocí posuvníků Lightness (Světlost) můžete dosáhnout dynamičtějších výsledků a přidat kontrast a oddělení.

Během různých fází úprav fotografie buďte připraveni vrátit se o několik kroků zpět a doladit změny, které jste provedli dříve. Může se stát, že až po změně barev budete muset lépe upravit expozici nebo vyladit kontrast. Poslední fáze spočívá v použití mírného zostření. Pokud jde o zostření, méně bývá často více, takže důležitý detail zvětšete na 100 %, abyste mohli posoudit, kdy jste použili správné množství.


Autor: Marcus Hawkins


Adobe® a Lightroom® jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Adobe v USA nebo dalších zemích.

Související produkty

Související články

 • TISK

  Nejlepší tiskárny Canon pro fotografie

  Ať už chcete vystavit fotografie v rámečku, ve výstřižkovém albu nebo na nálepce, určitě najdete tu nejlepší tiskárnu, která bude vyhovovat vašim kreativním potřebám.

 • TISKNĚTE

  Úprava fotografií pro tisk

  Využijte své fotografie v tiku ještě lépe díky našemu podrobnému průvodci úpravami pro tisk a nejlepším nastavením tisku, které můžete použít.

 • RESTAUROVÁNÍ FOTOGRAFIÍ

  Restaurování cenných fotografických vzpomínek

  Objevte projekt, který pomáhá obětem záplav v Belgii prostřednictvím restaurace fotografií poškozených vodou.

 • ZÁKLADY

  Fotografování pro tisk

  Sedm nejlepších tipů na zachycení vzpomínek, které chcete zachovat v tištěné podobě.