Nastavení bezdrátového připojení pro tiskárnu PIXMA iP8740

Podívejte se na pokyny pro nastavení bezdrátového připojení na tiskárně PIXMA iP8740 a také pro obnovení továrního nastavení tiskárny.

Některé přístupové body (někdy označované jako směrovače nebo rozbočovače) jsou vybaveny tlačítkem automatického připojení označeným WPS, což je zkratka pro Wi-Fi Protected Setup.

To umožňuje povoleným zařízením, jako je vaše tiskárna PIXMA iP8740, připojit se k síti, aniž by bylo potřebné zadat heslo, a poskytuje tak rychlý a snadný způsob připojení zařízení.

Tato metoda představuje zdaleka nejsnazší způsob připojení vaší tiskárny PIXMA iP8740, takže pokud je přístupový bod opatřen tlačítkem WPS, vyberte níže kartu Metoda připojení WPS s pokyny pro připojení pomocí této metody.

Pro případ, že směrovač nepodporuje technologii WPS, jsme poskytli alternativní pokyny pro připojení tiskárny PIXMA iP8740, takže níže vyberte kartu Standardní metoda připojení.

Metoda připojení WPS

K použití metody tlačítka WPS musí být před zahájením postupu splněny určité podmínky:

  • Na přístupovém bodu musí být k dispozici fyzické tlačítko WPS. Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce zařízení. Pokud není tlačítko WPS k dispozici, použijte pokyny uvedené na kartě Standardní metoda připojení.
  • Síť musí používat bezpečnostní protokol WPA (Wi-Fi Protected Access) nebo WPA2. Většina přístupových bodů podporujících technologii WPS tento protokol používá.

Krok 1

1. Ověřte, zda je tiskárna zapnuta.

2. Stiskněte a podržte tlačítko [Wi-Fi[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-1] na přední straně tiskárny, dokud bílá kontrolka napájení jednou nezabliká, a poté je uvolněte.

Krok 2

1. Ujistěte se, že tlačítko začalo modře blikat, přejděte k přístupovému bodu a během 2 minut stiskněte tlačítko [WPS].
Přesné a podrobné informace týkající se stisknutí tlačítka WPS najdete v příručce k přístupovému bodu.

Při vyhledávání přístupového bodu nebo při připojování k přístupovému bodu bude blikat modrá kontrolka Wi-Fi na tiskárně. Jakmile se tiskárna úspěšně připojí k bezdrátové síti, modrá kontrolka přestane blikat a zůstane svítit.

Potvrzení nastavení sítě

Pokud chcete ověřit, zda je tiskárna úspěšně připojená k bezdrátové síti, můžete si vytisknout síťová nastavení tiskárny:

1. Ověřte, zda je tiskárna zapnuta.

2. Vložte list běžného papíru velikosti A4 nebo Letter.

3. Stiskněte a podržte tlačítko [Pokračovat/Storno [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-2], dokud bílá kontrolka napájení 6krát nezabliká, a poté je uvolněte. Vytiskne se stránka s informacemi o síti.

Na výtisku zkontrolujte, zda je pro údaj „Připojení“ uveden stav „Aktivní“ a zda je pro identifikátor SSID (název bezdrátové sítě) uveden správný název vaší bezdrátové sítě.

Tím končí postup nastavení funkce WPS.

Nyní pokračujte instalací softwaru, který umožní plně využít schopností tiskárny PIXMA iP8740.

Pokud nemáte k dispozici instalační disk CD dodaný s tímto produktem, stáhněte si příručky a software.

Pokud se vám nastavení bezdrátového připojení stále nedaří provést ani při postupu podle tohoto průvodce, obraťte se na nás, abychom vám mohli poskytnout další pomoc.


Standardní metoda připojení

Pomocí níže uvedených odkazů zobrazte správné pokyny pro váš operační systém –

1. Vložte disk CD dodaný s tiskárnou a spusťte instalaci.

Pokud se instalační disk CD-ROM automaticky nespustí, znovu jej vložte do počítače, klepněte na ikonu [Tento počítač], vyberte disk CD-ROM a poklepejte na soubor [MSETUP4.EXE].

Uživatelé systému Windows 8 – poklepejte na položku [Canon_IJ]. Jakmile se otevře okno s výběrem, poklepejte na soubor [MSETUP4.EXE].

Pokud nemáte k dispozici instalační disk CD dodaný s tímto produktem, stáhněte si příručky a software.

2. Po zobrazení úvodní obrazovky klepněte na tlačítko [Next/Další].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-1

3. Jako metodu připojení vyberte možnost [Bezdrátové připojení].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-2

4. Ověřte, zda je tiskárna zapnutá, a ujistěte se, zda svítí bílá kontrolka napájení. Poté klepněte na tlačítko [Další].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-3

5. Klepněte na položku [Připojit k síti].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-4

6. Klepněte na tlačítko [Nastavení bez kabelu].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-5

7. Po zobrazení následující obrazovky stiskněte a podržte tlačítko [Wi-Fi] (A) na tiskárně, dokud bílá kontrolka napájení 2krát nezabliká. Po druhém zablikání tlačítko uvolněte a klepněte na tlačítko [Další].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-6

8. Ujistěte se, zda modrá kontrolka Wi-Fi rychle bliká a bílá kontrolka napájení svítí, poté klepněte na tlačítko [Další].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-7

Zobrazí se následující obrazovka:

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-8

9. Po zobrazení následující obrazovky vyberte oblast a poté klepněte na tlačítko [Další].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-9

10. Po zobrazení následující obrazovky vyberte jazyk a poté klepněte na tlačítko [Další].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-10

11. Když se zobrazí následující obrazovka, vyberte software, který chcete nainstalovat, a poté klepněte na tlačítko [Další]. Pokud si v této fázi nejste jisti, jaký software chcete nainstalovat, nemějte obavy, později ho můžete odinstalovat.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-11

12. Když se zobrazí následující obrazovka, klepněte na položku [Ano] a potvrďte tak souhlas s licenční smlouvou koncového uživatele.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-12

13. Když se zobrazí následující obrazovka, klepněte na položku [Další].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-13

Pokud se během instalace zobrazí následující obrazovka, klepnutím na tlačítko [Znovu zjistit] vyhledejte znovu vaši tiskárnu.
V závislosti na konfiguraci sítě může zjišťování tiskárny softwarem trvat kolem jedné minuty. K opětovnému zjištění tiskárny může být potřebné klepnout na tlačítko vícekrát.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-14

Pokud nelze tiskárnu v síti zjistit, ověřte, zda je tiskárna úspěšně připojena k bezdrátové síti, a můžete vytisknout síťová nastavení tiskárny:

• Ověřte, zda je tiskárna zapnuta.

• Vložte list běžného papíru velikosti A4 nebo Letter.

• Stiskněte a podržte tlačítko [Pokračovat/Storno [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-2], dokud bílá kontrolka napájení 6krát nezabliká, a poté je uvolněte. Vytiskne se konfigurační stránka pro síť.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-15

V poli 1 by měl být uveden název sítě (nebo SSID) a tiskárna by měla obdržet adresu IP zobrazenou v poli 2.

Pokud se výše uvedená nastavení na výtisku nenacházejí, spusťte znovu proces instalace.

14. Po dokončení procesu nastavení bez kabelu se zobrazí následující obrazovka, na níž budou uvedeny model tiskárny a název (nebo SSID) vaší bezdrátové sítě.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-16

Klepněte na možnost [Dokončit].

15. Po zobrazení následující obrazovky klepněte na tlačítko [Další].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-17

16. Když se zobrazí následující obrazovka, klepněte na položku [Další].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-18

17. Pokud si přejete zaregistrovat tiskárnu v této fázi, klepněte na tlačítko [Další], jinak ji můžete zaregistrovat později pomocí softwaru Quick Menu. V takovém případě klepněte na tlačítko [Storno].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-19

18. Přejete-li si účastnit se programu Extended Survey Program, klepněte na tlačítko [Souhlasím].
Jinak klepněte na tlačítko [Nesouhlasím].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-20

19. Dokončete instalaci klepnutím na tlačítko [Konec].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-21

Tím končí postup instalace v systému Windows.

Pokud se vám nastavení bezdrátového připojení stále nedaří provést ani při postupu podle tohoto průvodce, obraťte se na nás, abychom vám mohli poskytnout další pomoc.

Před zahájením stáhněte instalační software.

1. Po zobrazení úvodní obrazovky klepněte na tlačítko [Další].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-22

2. Můžete být požádáni o zadání hesla, aby bylo možné pokračovat v instalaci. Zadejte heslo a klepněte na tlačítko [Instalovat podpůrnou aplikaci].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-23

3. Klikněte na tlačítko [Next/Další].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-24

4. Jako metodu připojení vyberte možnost [Bezdrátové připojení].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-25

5. Ujistěte se, zda je tiskárna zapnutá a bílá kontrolka napájení svítí níže uvedeným způsobem, a poté klepněte na tlačítko [Další].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-26

6. Pokud se zobrazí následující obrazovka, vyberte tlačítko [Otevřít].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-27

7. Klepněte na položku [Připojit k síti].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-28

8. Po zobrazení následující obrazovky klepněte na tlačítko [Nastavení bez kabelu].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-29

9. Postupujte podle pokynů na obrazovce, a umožněte tak provést nastavení tiskárny bez kabelu.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-30

10. Zobrazí se následující zpráva:

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-31

11. Pokud se zobrazí následující zpráva, klepněte na tlačítko [Povolit].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-32

12. Po zobrazení následující obrazovky vyberte oblast a poté klepněte na tlačítko [Další].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-33

13. Po zobrazení následující obrazovky vyberte zemi svého bydliště a poté klepněte na tlačítko [Další].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-34

14. Když se zobrazí následující obrazovka, vyberte software, který chcete nainstalovat, a poté klepněte na tlačítko [Další]. Pokud si v této fázi nejste jisti, jaký software chcete nainstalovat, nemějte obavy, později ho můžete odinstalovat.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-35

15. Když se zobrazí následující obrazovka, klepněte na položku [Ano] a potvrďte tak souhlas s licenční smlouvou koncového uživatele.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-36

16. Nyní se stáhne a nainstaluje software.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-37

17. Po zobrazení následující obrazovky klepněte na tlačítko [Přidat tiskárnu].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-38

18. Po zobrazení následující obrazovky vyberte verzi [Síť Canon IJ] pro vaši tiskárnu a poté klepněte na tlačítko [Přidat].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-39

19. Krátce se zobrazí následující obrazovka.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-40

20. Po zobrazení následující obrazovky klepněte na tlačítko [Další].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-41

21. Po zobrazení následující obrazovky klepněte na tlačítko [Další].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-42

22. Když se zobrazí následující obrazovka, klepněte na položku [Další].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-43

23. Pokud si přejete zaregistrovat tiskárnu v této fázi, klepněte na tlačítko [Další], jinak ji můžete zaregistrovat později pomocí softwaru Quick Menu. V takovém případě klepněte na tlačítko [Storno].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-44

24. Přejete-li si účastnit se programu Extended Survey Program, klepněte na tlačítko [Souhlasím]. Jinak klepněte na tlačítko [Nesouhlasím].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-45

25. Dokončete instalaci klepnutím na tlačítko [Konec].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-46

Tím končí postup instalace v počítačích Mac.

Pokud se vám nastavení bezdrátového připojení stále nedaří provést ani při postupu podle tohoto průvodce, obraťte se na nás, abychom vám mohli poskytnout další pomoc.

Back to top


Obnovení výchozích továrních hodnot síťových nastavení tiskárny PIXMA iP8740

Pokud je potřebné obnovit výchozí tovární hodnoty síťových nastavení, například při změně přístupového bodu, můžete tak učinit provedením těchto pokynů:

Upozorňujeme, že inicializace vymaže všechna síťová nastavení v zařízení. Tisk a skenování z počítače nebude možné prostřednictvím sítě provádět, dokud nebude tiskárna znovu nakonfigurována novými hodnotami síťového nastavení.

1. Stiskněte a podržte tlačítko [POKRAČOVAT/STORNO[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-2], dokud bílá kontrolka napájení 9krát nezabliká.

2. Uvolněte tlačítko [POKRAČOVAT/STORNO[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-2].

Byly obnoveny výchozí tovární hodnoty nastavení sítě.

Pokud se vám stále nedaří provést tento proces i přes dodržení pokynů uvedených v tomto průvodci, obraťte se na nás a my vám poskytneme další pomoc.