Výměna tiskové hlavy

Tento postup provádějte pouze při výměně tiskové hlavy. Následující kroky neprovádějte z žádného jiného důvodu, mohlo by dojít k poškození produktu.

・Nevyměňujte tiskovou hlavu, pokud je zařízení vypnuté.
・Zařízení během výměny nevypínejte.
・Po vyjmutí a opětovné instalaci použité tiskové hlavy nelze zaručit kvalitu tisku.
・Pokud má zásobník odpadního inkoustu nedostatečnou kapacitu, výměnu tiskové hlavy nelze provést.
・Některé problémy nelze vyřešit výměnou tiskové hlavy.
・Dejte pozor, abyste si nezašpinili ruce inkoustem.

1. Zapněte zařízení.

2. Stiskněte jednou tlačítko [Home] a poté stiskněte a na dobu pěti nebo více sekund podržte tlačítko [Stop]. Zařízení přejde do režimu výměny tiskové hlavy.

3. Na následující obrazovce se objeví poznámky. Potvrďte je a zvolte možnost „Yes“ (Ano).

▶ Vyčkejte několika minut, dokud se nezobrazí další pokyny.

Při proceduře postupujte podle pokynů zobrazených na panelu.

4.

5.

6.

7. Opatrně vyjměte novou tiskovou hlavu z obalu.

8. Tiskovou hlavu pomalu a opatrně vložte do držáku tiskové hlavy tak, aby se nedotýkala ostatních částí.

9.

10. Po zavření jednotky skeneru nebo krytu počkejte několik minut. Výměna tiskové hlavy je dokončena, jakmile se zobrazí domovská obrazovka.

Mohlo by se vám hodit...