A before and after shot of a field of long grass, dark and unedited on the left, showing the lighter version on the left, edited in DPP.

ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ / POSTPRODUKCE

Úprava snímků ve formátu RAW pomocí softwaru Digital Photo Professional

Přechod od fotografování snímků ve formátu JPEG, které jsou vhodné k použití přímo po pořízení, k fotografování snímků RAW se může zdát jako velký krok, ale je to nezbytná součást příběhu každého fotografa. Úpravy fotografií nemusí být nijak nepříjemnou činností – pomocí několika drobných úprav můžete průměrný snímek proměnit v umělecké dílo A co je na tom nejlepší? Je to snazší, než si myslíte.

Když nastavíte fotoaparát na pořizování snímků ve formátu RAW, uloží se veškerá obrazová data pořízená snímačem, aniž by byly snímky zpracovány přímo ve fotoaparátu. Proto jsou soubory RAW mnohem větší než soubory JPEG. To vám poskytuje flexibilitu pro provádění rozsáhlých úprav snímku při následném zpracování, díky které získáte jejich maximální kvalitu. Digital Photo Professional (DPP) je software společnosti Canon pro úpravu snímků ve formátu RAW z fotoaparátů EOS a pokročilých modelů řady PowerShot, které umožňují pořizování snímků RAW. Zde vám ukážeme některé z klíčových nástrojů pro úpravu v softwaru DPP, které slouží k vylepšení a zkvalitnění vašich fotografií ve formátu RAW.

Software DPP je pravidelně aktualizován a nejnovější verze může obsahovat další funkce, proto před zahájením úprav zkontrolujte aktualizace a stáhněte si nejnovější verzi.

Po spuštění softwaru DPP se zobrazí hlavní okno s náhledy vašich fotografií. Vyberte jeden nebo více snímků, klikněte na možnost Edit Image (Upravit snímek) vlevo nahoře nebo přejděte do nabídky View (Zobrazit) a zvolte okno Edit Image (Upravit snímek). (Software DPP obsahuje mnoho klávesových zkratek, které vám pomohou zrychlit práci – naleznete je v příručce.)

The main screen of Digital Photo Professional, with previews of 15 nature images.
V hlavním okně softwaru DPP se zobrazují náhledy snímků a můžete vybrat jeden nebo více snímků, které chcete upravit.

Nastavení jasu snímku

An eagle pictured in flight, with shadow and highlight clipping displayed in DPP.
Upravte jas celého obrazu nebo selektivně dolaďte stíny a světla.

Snímky sněhu a pláže jsou někdy příliš tmavé, protože se fotoaparát pokusil kompenzovat extrémní jas, který je v těchto podmínkách běžný. Pokud máte snímek, který je příliš tmavý nebo příliš světlý, v softwaru DPP můžete upravit jas. Posuvník Brightness Adjustment (Nastavení jasu) v panelu nástrojů změní celkový jas.

Chcete-li zjistit, které části fotografie jsou příliš tmavé nebo světlé, klikněte na možnost Shadow/Highlight warnings (Upozornění na stíny/zvýraznění) ve spodní části okna. Ve výchozím nastavení se oblasti se zcela černými stíny zobrazí jako modré překrytí a oblasti se zcela bílým zvýrazněním jako červené překrytí, úrovně zobrazení překrytí si však můžete upravit.

Posuňte panel nástrojů dolů a v části Advanced (Pokročilé) vyhledejte ovládací prvky Shadow and Highlight adjustment (Nastavení stínů a zvýraznění). Pomocí těchto možností zesvětlíte stíny a snížíte zvýraznění, aniž byste ovlivnili jiné tóny ve snímku.

An eagle pictured in flight, in a brighter, edited image using DPP.
Díky doladění ovládacích prvků pro nastavení stínů a světel je tento obraz nyní vyváženější.

Nastavení vyvážení bílé

A close-up photo of a pink rose, with the white balance tab open in DPP.
Použijte jiné nastavení vyvážení bílé, aby byly barvy ve snímku teplejší nebo chladnější.

Vzhled barev se mění podle okolního světla, takže neutrální bílý kus papíru vypadá v časném ranním světle modřejší (chladnější) a při západu slunce oranžovější (teplejší). Nastavení vyvážení bílé fotoaparátu lze upravit tak, aby bylo možné zachytit skutečné barvy nebo přidat barevný nádech pro kreativní efekt. Například v mdlém dni můžete fotografie upravit, aby byly teplejší a půvabnější. Výhodou fotografování snímků ve formátu RAW je, že vyvážení bílé můžete změnit po pořízení snímku.

Když otevřete fotografii ve formátu RAW v softwaru DPP, ve výchozím nastavení bude použita hodnota vyvážení bílé, se kterou byla fotografie pořízena, ale můžete ji změnit na libovolné jiné přednastavení vyvážení bílé – stačí vybrat novou hodnotu z rozevíracího seznamu. Vyberte možnost Click White Balance (Vyvážení bílé kliknutím) a kliknutím na neutrální tón ve snímku podle něj můžete resetovat celkové vyvážení bílé snímku. Experimentujte s vyvážením bílé a zjistěte, která hodnota nejvíce vylepší každou fotografii.

A close-up image of a pink rose with colours enhanced by white balance.
Tento snímek před úpravami a po nich ukazuje rozdíl mezi teplým a chladným snímkem. Všimněte si, že růže vypadá na levé straně snímku oranžovější a na pravé straně modřejší.

Změňte vzhled fotografií pomocí stylů Picture Style

A picture of a black eagle stood on grass open in DPP with the Picture Styles tab open.
Použijte celou sadu úprav najednou pomocí stylů Picture Style.

Styly Picture Style používají přednastavené skupiny úprav a určují celkový vzhled snímků. Některé jsou navrženy tak, aby vytvářely jemné a rovnoměrné tóny pleti pro lichotivější portréty, jiné díky ostřejšímu obrazu se zlepšeným kontrastem a sytostí vytvářejí lepší vzhled HDR atd. Pokud otevřete snímek ve formátu RAW v softwaru DPP, aplikuje styl Picture Style, který jste použili při fotografování, ale styl Picture Style a vzhled fotografie můžete změnit. Chcete-li například změnit snímek na černobílou fotografii, použijte černobílý styl Picture Style.

Vyzkoušejte standardní styly a zjistěte, které jsou pro vás nejlepší. Pomocí aplikace Picture Style Editor můžete také vytvářet vlastní jedinečné styly Picture Style a použít je u svých fotografií.

A black-and-white picture of an eagle open in DPP.
Tento snímek nabývá zcela nového dojmu po použití černobílého stylu Picture Style.

Zlepšete kompozici a skladbu obrazu

A macro photo of an insect on a flower being cropped and levelled in DPP.
Změňte skladbu obrazu snímku a vylepšete jeho kompozici oříznutím a otočením.

Když pořídíte snímek, někdy nemusí mít dokonalou kompozici. Stačí ale použít nástroj Crop (Oříznutí) v softwaru DPP a zaměřit pozornost na hlavní objekt. Klepněte na nástroj Crop (Oříznutí) a v panelu můžete nastavit pevný poměr stran nebo zvolit libovolné oříznutí. Klikněte na snímek a přetažením určete část fotografie, kterou chcete použít. Přemístěte výběr kliknutím dovnitř části a následným přetažením. Přesunutím ukazatele mimo vybranou oblast otočíte snímek tak, aby se vyrovnal nakloněný horizont, nebo aby se do snímku přidal dynamický nádech.

A macro shot of an insect on a daisy.
Oříznutím a otočením tohoto snímku se objekt zřetelněji zaostří.

Zredukujte šum snímku

A photo taken on a river at dusk, with image noise being corrected in DPP.
Vypořádejte se s šumem snímků pořízených za slabého osvětlení nebo při vysoké citlivosti ISO.

K šumu ve snímku dochází při fotografování za velmi slabého osvětlení, při nastavení vysoké citlivosti ISO nebo při kombinaci obou případů. Vypadá jako skvrnitý vzor malých bodů přes tmavé oblasti na fotografii (šum luminance) nebo v jednotlivých barevných kanálech (šum chrominance). Software DPP čte informace o citlivosti ISO a expozici uložené v souboru ve formátu RAW a automaticky optimalizuje nastavení redukce šumu pro dosažení efektivního vyvážení plynulých a čistých snímků s dobrými detaily. Na kartě Adjust Image Detail (Upravit detaily snímku) můžete jemně doladit nastavení, a určit tak konečný vzhled snímků – příliš velká redukce šumu způsobí, že se detaily budou zdát rozmazané. Vždy je nejlepší obraz přiblížit, abyste šum a výsledek jakéhokoli snížení šumu viděli správně.

A photo of a river taken at dusk with image noise reduced in DPP.
Snížením šumu snímku v softwaru DPP můžete svůj snímek zostřit.

Ostřejší snímky

A close-up photo of a colourful butterfly on a leaf as shot in DPP.
Všechny digitální fotografie budou díky zostření vypadat lépe, ale nepřehánějte to!

Výhodou u všech digitálních snímků je zostření, které zvyšuje kontrast na okrajích detailů, aby se zdály ostřejší, ale zostření nedokáže opravit rozostřený obraz.

Software DPP má dva nástroje pro úpravy zostření. Za účelem rychlého zlepšení použijte základní nástroj Sharpness (Ostrost), ale chcete-li získat více kontroly, vyzkoušejte funkci Unsharp Mask (Neostrá maska), která umožňuje samostatně nastavit parametry Strength (Intenzita), Fineness (Jemnost) a Threshold (Práh). Pomocí těchto tří parametrů můžete určit míru zostření a nastavit, které části obrazu má ovlivnit. Není potřeba, aby všechny navzájem odpovídaly – experimentujte a prozkoumejte efekty úprav jednotlivých parametrů. Přeostření má za následek halo efekt podél kontrastních hran, proto vždy obraz přibližte, abyste mohli vyhodnotit výsledky. Pro zobrazení na obrazovce bude třeba snímky zostřit méně a pro ostré a detailní výtisky bude potřeba nastavit větší zostření.

A sharp close-up photo of a colourful butterfly on a leaf as shot.
Zostření tohoto snímku způsobilo, že je okraj tvrdší a zajišťuje, že lépe vynikne na pozadí.

Pomocí receptur úpravy urychlíte

The options in DPP for saving image adjustments as a recipe.
Uložte celou sadu úprav jako nastavení úprav a použijte je všechny najednou u jiných snímků.

Nastavení, která jste zvolili při zpracování snímku ve formátu RAW, lze zkopírovat a poté použít u dalších snímků. Tím urychlíte proces úprav u mnoha podobných snímků. Přejděte do nabídky Edit (Upravit) > Select and copy recipe settings (Vybrat a kopírovat nastavení procesu), vyberte nastavení, která chcete kopírovat z fotografie, a klikněte na tlačítko OK. Poté v okně prohlížeče obrázků můžete vybrat jiný obrázek nebo více obrázků a poté pomocí nabídky Edit (Upravit) > Paste recipe (Vložit nastavení procesu) vložit nastavený proces do všech vybraných položek.

Nastavení procesu lze také uložit do souboru v počítači pro budoucí použití – stačí přejít do nabídky Edit (Upravit) > Save recipe in file (Uložit nastavení procesu do souboru) a poté pro použití uloženého procesu na nový snímek přejít do nabídky Edit (Upravit) > Read and paste recipe from file (Načíst a vložit nastavení procesu ze souboru).

Změny, které provedete ve snímcích, se po ukončení softwaru DPP automaticky uloží do souboru ve formátu RAW. To znamená, že můžete soubor později znovu otevřít a nastavení procesu dále kopírovat. To platí i v případě přesunutí souborů ve formátu RAW do jiného umístění – nastavení procesu se přesune společně se souborem.

Vytváření zpracovaných snímků pro sdílení

The options in DPP for batch processing images.
Uložte upravený soubor ve formátu RAW jako snímek JPEG nebo TIFF pro sdílení nebo tisk.

Po dokončení zpracování souboru ve formátu RAW bude nutné konečný upravený snímek uložit. K dispozici jsou dva formáty souborů: JPEG a TIFF. Soubory JPEG jsou menší, lze je snadno sdílet a otevřít pomocí jakéhokoli softwaru. Formát TIFF zajišťuje maximální kvalitu a je ideální pro tisk velkých výtisků. Pro jeden snímek přejděte do nabídky File (Soubor) > Convert and save (Převést a uložit) nebo pro více snímků vyberte požadované snímky a přejděte do nabídky File (Soubor) > Batch process (Dávkové zpracování). Zvolte formát souboru (JPEG nebo TIFF) a umístění, do kterého mají být snímky uloženy. Při dávkovém zpracování můžete také změnit velikost snímků a přejmenovat je. Software DPP můžete i nadále používat, zatímco na pozadí bude probíhat dávkové zpracování.

Roztřiďte své fotografie podle hodnocení hvězdičkami

Pokud máte k dispozici stovky nebo dokonce tisíce fotografií, které je potřeba uspořádat, budete potřebovat nějaký způsob, jak je roztřídit. V softwaru DPP můžete použít zaškrtávací znaménka, hodnocení hvězdičkami nebo obojí, a v budoucnu tak díky tomu rychle najít ty nejlepší snímky. Chcete-li je rychle přidat, vyberte nástroj Quick Check (Rychlá kontrola), kliknutím zvýrazněte miniaturu snímku a poté jednoduše klepněte na číselné klávesy 1–5 na klávesnici a přidejte odpovídající hodnocení hvězdičkami nebo zaškrtávací znaménka. Pokud byla hodnocení hvězdičkami přidána už ve fotoaparátu, zobrazí se také v softwaru DPP, ale lze je změnit. Zaškrtávací znaménka lze zobrazit pouze v programu DPP. Snímky můžete třídit, vybírat a filtrovat podle jejich přiřazeného hodnocení. Pomáhá to být v hodnocení konzistentní, aby bylo možné určit nejlepší fotografie, takže v průběhu času budou vaše nejlepší snímky vždy snadno dohledatelné.

Bezplatná cloudová služba společnosti Canon image.canon je ideálním místem pro ukládání fotografií přímo z fotoaparátu a jejich přenos do jiných webových služeb nebo do zařízení. Nejnovější fotoaparáty Canon vybavené funkcí Wi-Fi mohou dokonce odesílat snímky automaticky.* Snímky ve formátu RAW přenesené z kompatibilních fotoaparátů* na server image.canon lze automaticky stáhnout do počítače a upravit pomocí softwaru DPP.

The main screen of DPP, with previews of 15 nature images including star ratings and check marks.
K uspořádání, seřazení a nalezení snímků použijte zaškrtávací znaménka, hodnocení hvězdičkami nebo obojí.

Stejně jako u každé nové dovednosti i zde platí, že cvičení dělá mistra. Experimentujte s nástroji uvedenými v tomto článku a posuňte nastavení do krajních hodnot, abyste se lépe seznámili se vším, co jednotlivé nástroje dokáží. Jakmile upravíte několik snímků, brzy poznáte, co je třeba pro vylepšení pořizovaných fotografií udělat. Pokud se naučíte opravovat nedostatky ve svých snímcích, můžete se také stát lepším fotografem.

Napsal Brian Worley

*Ne všechny fotoaparáty Canon podporují automatický přenos na pozadí a ne všechny fotoaparáty mohou přímo nahrávat snímky ve formátu RAW (CR2). Ostatní kompatibilní fotoaparáty Canon podporující sítě Wi-Fi nabízejí snadný manuální přenos přímo na platformu image.canon. Úplný seznam kompatibilních fotoaparátů naleznete na stránce http://image.canon. Kompatibilní fotoaparáty musí být připojeny k internetu přes síť Wi-Fi.

Související články
A before and after image of a marshy landscape, unedited on the left and in black and white on the right.

ZÁKLADY ÚPRAV

Postup při úpravě snímků krajiny pro tisk

Techniky úprav, které promění vaše fotografie přírody v umělecká díla.

A before and after shot of a couple on their wedding day next to a lake, dark and unedited on the left, showing the lighter version on the left, edited in DPP.

ZÁKLADY ÚPRAV

Jak upravovat výjimečné snímky

Vylepšete své snímky zvláštních příležitostí pomocí těchto jednoduchých tipů pro úpravu fotografií.

A long jetty, viewed from water level at dusk, stretches into the sea.

ZÁKLADNÍ RADY PRO FOTOGRAFY

Zdokonalte kompozici svých fotografií

Dodržováním těchto pravidel pro kompozici snímků mohou být vaše snímky ještě zajímavější.

Související produkty

Doporučené aplikace

Související články

Služba Get Inspired je vaším klíčovým zdrojem užitečných tipů pro fotografování, nákupním průvodcem a odborným zpravodajem – vše, co potřebujete k objevení toho nejlepšího fotoaparátu nebo tiskárny a k uskutečnění vašeho příštího tvůrčího nápadu.

Zpět na všechny Tipy a Techniky