A windmill against a green countryside background on a cloudy day

Světlo

HDR fotografie

HDR je zkratka anglického termínu High Dynamic Range (vysoký dynamický rozsah). Tímto termínem se popisuje metoda umožňující zachytit detail v nejsvětlejších a nejtmavších částech fotografie. Tato metoda v podstatě používá techniku pořízení více snímků a jejich kombinování tak, aby bylo možné získat nejlepší prvky z každého snímku.

Existuje mnoho scén s příliš širokým dynamickým rozsahem, který znemožňuje fotoaparátům zaznamenat veškeré detaily v jednom snímku, například při fotografování krajiny za slunečného dne, světlého venkovního prostředí z okna nebo budovy ve stínu před jasně modrým nebem.

A brighter version of the main windmill picture on the left, a darker version on the right.

Na této scéně se u jednoho snímku ztrácí detaily mraku na obloze a u dalšího dolní část větrného mlýna. Konečný snímek HDR se vytvoří ve fotoaparátu. Nyní můžete vidět detail v tmavých i světlých místech snímku. Fotoaparát vyvážením expozic vytvořil obrázek, který se daleko lépe blíží tomu, co vidí lidské oko.

Mnoho kompaktních fotoaparátů a smartphonů už má funkci HDR integrovanou. Obvykle však neposkytuje velkou kontrolu nad výstupem. Prostě jen vyberete funkci a pořídíte snímek. Když fotoaparát pořizuje série snímků s různými expozicemi a jejich kombinací automaticky vytváří konečný snímek HDR, obvykle se zobrazí upozornění, že je fotoaparát nutné udržovat ve stabilní poloze.

Digitální zrcadlovka s funkcí HDR nabízí větší flexibilitu. Můžete si zvolit, kolik snímků fotoaparát pořídí a po jakých krocích budou nastaveny expozice. To vám umožní pořídit přesně takový snímek, jaký chcete.

Použijte stativ. Při fotografování byste neměli zapomenout na jednu důležitou věc. Fotoaparát totiž při vytváření expozice pro tmavá místa snižuje rychlost závěrky. Pevná poloha snímání je vždy prospěšná, protože pro fotoaparát bývá daleko snazší vyrovnat expozice, mají-li scény velmi podobnou kompozici.

Můžete vytvořit svůj vlastní snímek HDR. K tomu potřebujete pouze malé znalosti o řízení expozice.

1. Vyberte režim fotografování Priorita clony a nastavte ISO a clonu.

2. Přepněte režim měření expozice na Průměrné nebo Poměrové. S těmito nastaveními fotoaparát vybere průměrnou expozici na základě všech barvených tónů ve scéně.

3. Použijte volič kompenzace expozice k podexponování a přeexponování scény. Rozsah závisí na množství světlých a tmavých míst ve scéně.

4. Začněte se změnou o 1 EV. Takže vyfotografujte jeden snímek při hodnotě -1 na voliči kompenzace expozice a poté otočte voličem na hodnotu -2 a -3. Opakujte stejný postup pro přeexponování, tedy s hodnotami +1, +2 a +3. Všechny tyto snímky možná k vytvoření konečné fotografie HDR nepoužijete, ale pro případje dobré data mít.

5. Nebo můžete použít automatický braketing expozice (AEB), který vám umožní zvolit, v jaké míře chcete scénu podexponovat a přeexponovat, a pořídit sérii fotografií najednou.

"Pevná poloha snímání je vždy prospěšná, protože pro fotoaparát bývá daleko snazší vyrovnat expozice, mají-li scény velmi podobnou kompozici."

Na počítači použijte software určený pro kombinování více snímků do jednoho. Mnoho fotoaparátů Canon se dodává se softwarem Digital Photo Professional (DPP) vybaveným speciálním nástrojem HDR.

Pokuste se vytvořit snímek, který bude co nejvíce podobný tomu, co jste viděli. Vaše oči mají daleko lepší dynamický rozsah než fotoaparáty, takže tuto techniku je dobré používat pro vrácení scény do podoby, ve které si ji pamatujete.

Hledejte příležitosti, kde můžete tuto techniku použít. Určení, kdy je vhodné použít funkci HDR, je stejně důležité jako vytvoření samotných snímků HDR. Je to otázka zkušeností. Cvičte se fotografováním normální krajiny a nebe, ale uvědomte si také, že technika HDR je užitečná při fotografování detailů a makrofotografování, kde můžete zdůraznit neviděný detail a pořídit velmi zajímavé snímky.

Inside a windmill, looking up at the mechanisms.

Snímky s velkým množstvím detailů často pomáhají vytvořit zajímavé fotografie HDR. Pomocí techniky HDR bylo na tomto snímku dosaženo větší hloubky. Můžete tu vidět dovnitř mechanismu větrného mlýna, což je daleko větší detail, než mohl fotograf vidět pouhým okem.

Související články
Improve the composition of your photos

ZÁKLADNÍ RADY PRO FOTOGRAFY

Zdokonalte kompozici svých fotografií

Dodržováním těchto pravidel pro kompozici snímků mohou být vaše snímky ještě zajímavější.

Související produkty

Související články

Služba Get Inspired je vaším klíčovým zdrojem užitečných tipů pro fotografování, nákupním průvodcem a odborným zpravodajem – vše, co potřebujete k objevení toho nejlepšího fotoaparátu nebo tiskárny a k uskutečnění vašeho příštího tvůrčího nápadu.

Zpět na všechny Tipy a Techniky