Návrat do práce

Na této stránce naleznete tipy, jak vyřešit některé běžné problémy s řešením uniFLOW Online a tiskovým zařízením, s nimiž se můžete setkat při návratu do práce po dlouhodobém méně častém používání nebo nepoužívání.
Product security

uniFLOW

 • Pokud vaše tiskové zařízení nebylo delší dobu připojeno k řešení uniFLOW Online, může být nutné připojení znovu aktivovat. Níže naleznete odkaz, který vysvětluje, jak zjistit, zda je odkaz potřeba obnovit, a jak to můžete vy nebo váš správce IT udělat.

  Další informace o řešení uniFLOW Online naleznete na následujících webových stránkách: Průvodce prvními kroky v řešení uniFLOW Online

ImageRUNNER / imageRUNNER ADVANCE


Níže uvádíme řadu běžných problémů, se kterými se setkáváme po nepoužívání zařízení, a jejich možná řešení.

 • Papír je přírodní produkt a jako takový je citlivý na kolísání vlhkosti vzduchu. Zejména při vypnutí a zapnutí centrálního vytápění může papír v zařízení navlhnout, protože se náhle změní okolní teplota. Mohlo by dojít k zachycení papíru.

  Postupujte podle těchto kroků:

  1. Vyjměte všechen papír z tiskárny.
  2. Vezměte nový stoh papíru, který se přizpůsobil okolním podmínkám.
  3. Vyjměte papír z obalu nebo krabice a uvolněte jej.
  4. Odeberte první a poslední list.
  5. Vložte papír do tiskárny tak, aby šipka na obalu nebo krabici směřovala ke straně papíru, na který se má tisknout jako první.

 • Pokyny naleznete v příručce, která je k dispozici na našich stránkách podpory.

 • Po prvním zapnutí zařízení nemusí být kvalita tak dobrá, jak by měla být. Během období, kdy zařízení nebylo používáno, se v něm mohl nahromadit kondenzát. Nejvíce si jej můžete všimnout u barevných tiskáren. Tento problém lze vyřešit tak, že necháte zařízení několik hodin aklimatizovat.

  Pokud problémy přetrvávají, zkontrolujte níže uvedené kroky:

  • Vyměňte papír za nový
  • Spusťte režim uživatelské údržby „Cleaning inside the main unit“ (Čištění uvnitř hlavní jednotky)
  • Pokud nejsou výsledky tisku uspokojivé, upravte nastavení.

 • Restartujte zařízení, protože mohlo dojít ke ztrátě spojení. Počkejte 15 až 45 minut, aby bylo zajištěno, že připojení bylo znovu plně navázáno. To by mohlo problém vyřešit.

  1. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [123]
  2. Vyberte položku [Monitoring Service/Monitorovací služba]
  3. Vyberte položku [Communications Test/Test komunikace]
  4. Vyberte položku [Start Test/Zahájit test]

  Poté by se měla zobrazit zpráva „Communication successful“ (Komunikace byla úspěšná). Pokud se místo této zprávy zobrazí chybový kód, obraťte se na naši zákaznickou podporu.

  Další pomoc naleznete na našich webových stránkách podpory.

 • Zkontrolujte a vyčistěte podavač dokumentů

  • Zkontrolujte, zda je připojeno napájení z elektrické sítě.
  • Zkontrolujte, zda je napájecí kabel pevně zasunut do zařízení.
  • Zkontrolujte, zda je zapnutý vypínač napájení zařízení
  • Svítí kontrolka (Energy Saver/Úsporný režim)? Pokud svítí, stisknutím tlačítka (Energy Saver) zrušte režim spánku.

  Pokud se zařízení stále nezapne, kontaktujte nás.

  • Zkontrolujte uživatelské jméno a heslo.
  • Zkontrolujte, že je zařízení připojeno k síti
  • Zkontrolujte, zda je na hodinách zařízení nastavený správný čas a datum

  • Zkontrolujte, že je zařízení připojeno k síti
  • Zkontrolujte, zda je vzdálený systém k dispozici
  • Zkontrolujte, zda nebyly provedeny nějaké změny infrastruktury, které mohou vyžadovat změnu konfigurace nastavení zařízení

 • Vysvětlení dalších chybových kódů a zpráv, které se zobrazí, naleznete na naší stránce s chybovými kódy.

imagePROGRAF

 • Vysvětlení dalších chybových kódů a zpráv, které se zobrazí, naleznete na naší stránce s chybovými kódy.

Dokumentové skenery

  • Pro skenery s popisovačem: Kazeta popisovače mohla vyschnout. Řešením je kazetu utřít nebo objednat náhradní
  • V některých případech se mohou válce podavače deformovat a kvůli stlačení a nedostatečnému použití se vytvoří rovný bod, což povede k nesprávnému podávání papíru. V takovém případě objednejte náhradní sady válců.

  Chybové kódy, ovladače, firmware, příručky a software pro jiné modely naleznete na našich stránkách podpory

Čištění

 • V rámci našeho standardního procesu podpory naši technici vždy zajistí, aby bylo zařízení následně důkladně vyčištěno podle přísných standardů. Následně doporučujeme dodržovat pokyny pro čištění uvedené v návodu k zařízení. (Kopie návodů jsou k dispozici ke stažení na našich stránkách podpory.)

  V současné situaci nás spousta zákazníků žádá o osvědčené postupy při čištění částí zařízení, se kterými přichází lidé do kontaktu. Doporučujeme postupovat podle níže uvedených pokynů. Mějte však na paměti, že tyto pokyny pro čištění nezaručují účinnost proti koronaviru. Účinnost čisticích prostředků na bázi alkoholu byste si měli ověřit u výrobce čistícího prostředku.

  • Zařízení řádně vypněte a před čištěním jej odpojte z elektrické sítě.
  • K dezinfekci použijte jemný hadřík navlhčený čisticím prostředkem na bázi alkoholu. Otřete části zařízení, kterých se mohou uživatelé dotýkat, jako jsou například číselná tlačítka na ovládacích panelech, dotykové obrazovky, kryty a rukojeti.
  • Nikdy nerozprašujte alkohol ani jiné dezinfekční prostředky přímo na místa, kudy by se mohly dostat do zařízení. Takovými místy jsou například kraje dotykových obrazovek a numerická tlačítka. Dbejte na to, aby na tato místa nic neukáplo.
  • V závislosti na použitém alkoholu a čisticí metodě může dojít ke změně či ztrátě barvy povrchu tiskárny. Na funkčnosti samotné tiskárny se to však neprojeví.
  • Upozorňujeme, že některé komerční produkty, jako jsou vlhčené ubrousky, nemusí obsahovat alkohol, a proto jejich použití nedoporučujeme.
  • Společnost Canon nedoporučuje přímo některou ze značek či výrobců čisticích prostředků na bázi alkoholu. Doporučuje se však použít čisticí prostředek, který obsahuje alespoň 60 % alkoholu. Upozorňujeme, že alkohol je hořlavina, a proto jej nesmíte nikdy používat v blízkosti ohně.

  Pokud problémy přetrvávají nebo pokud zjistíte, že se po návratu do práce změnily potřeby vašeho podnikání, kontaktujte nás a požádejte o další podporu.

  Kvůli vyššímu množství hovorů může být čekací doba mírně delší než obvykle. Žádáme vás o pochopení způsobu, jakým za těchto výjimečných okolností poskytujeme naše služby.

Mohlo by se vám hodit...

Průzkum