Informace na této stránce popisují způsob použití technologie Apple AirPrint k bezdrátovému tisku ze zařízení iPad, iPhone nebo iPod touch na tiskárně Canon PIXMA.
Technologie AirPrint umožňuje okamžitý tisk fotografií, e-mailů, webových stránek a dokumentů ze zařízení iPad, iPhone a iPod touch bez nutnosti instalace ovladačů nebo stahování softwaru. Stačí vybrat tiskárnu podporující technologii AirPrint a tisknout.

Pokud chcete použít technologii AirPrint, potřebujete tiskárnu PIXMA kompatibilní s technologií AirPrint a jedno z následujících zařízení společnosti Apple s operačním systémem iOS společnosti Apple.

 • Jakýkoli model zařízení iPad
 • Telefon iPhone 3GS nebo novější
 • Zařízení iPod touch 3. generace nebo novější

Zařízení společnosti Apple a tiskárna PIXMA, kterou chcete používat, musí být připojeny ke stejné bezdrátové síti (někdy označované jako WLAN). Pokyny pro připojení tiskárny PIXMA najdete v příručkách pro bezdrátové připojení tiskárny PIXMA.

Tisk na zařízení se systémem iOS

Poznámka: Většina z následujících snímků obrazovky byla pořízena prostřednictvím telefonu iPhone se systémem iOS7. Rozvržení se může mírně lišit od vašeho zobrazení v závislosti na používaném zařízení a nainstalované verzi systému iOS. Funkce však zůstávají stejné.

 1. Zkontrolujte, zda je tiskárna Canon PIXMA zapnutá a připojená ke stejné bezdrátové síti (někdy označované jako WLAN) jako zařízení společnosti Apple.
  Pokyny pro připojení tiskárny PIXMA najdete v příručkách pro bezdrátové připojení tiskárny PIXMA.
 2. V aplikaci na vašem zařízení klepněte na položku [ Picture_icon1 , Picture_icon2 nebo Picture_icon3 ] (v závislosti na verzi nainstalovaného systému iOS), zobrazte možnosti nabídek a pak klepněte na ikonu [Tisk].

  Obrázek_iPhone (iOS7)1

  Obrázek_iPad (iOS6)1

 3. V nabídce [Možnosti tiskárny] vyberte používaný model tiskárny PIXMA.

  Obrázek_iPhone (iOS7)2

  Poznámka: Ujistěte se, že se nacházíte v dosahu tiskárny. Zobrazí se všechny tiskárny podporující technologii AirPrint v dosahu.


 4. Vyberte požadovaný počet kopií, v případě potřeby přepněte na oboustranný tisk, a jakmile budete připraveni, spusťte tisk klepnutím na tlačítko [Tisk].

  Obrázek_iPhone (iOS7)3

Důležité:

Některé aplikace nepodporují technologii AirPrint a možnosti tiskárny se nemusí zobrazit. Pokud vám aplikace neumožní přístup k možnostem tiskárny, nebudete z ní moci tisknout.

Poznámka:

Možnosti tiskárny se mohou lišit v závislosti na aplikaci a tiskárně, které používáte. Pokud klepnete na možnost Tisk a vyberete název modelu, zobrazená nabídka možností tiskárny obvykle obsahuje následující čtyři možnosti:

 • Tiskárna: Vyberte model, který lze použít v bezdrátové síti nebo síti WLAN
 • Kopie: Zvolte počet tištěných kopií
 • Oboustranný tisk: Pokud model podporuje oboustranný tisk, můžete vybrat možnost Zapnuto nebo Vypnuto
 • Rozsah: Rozsah stránek lze použít pouze u určitých aplikací a typů souborů (například souborů PDF)


Velikost papíru

S technologií AirPrint se velikost papíru zvolí automaticky, a to podle aplikace, která je na zařízení společnosti Apple použita, a oblasti, ve které je použita technologie AirPrint.
Pokud používáte aplikaci pro fotografie společnosti Apple, je výchozí velikost papíru 4" × 6" nebo KG.
Pokud tisknete dokumenty z prohlížeče Safari společnosti Apple, je výchozí velikost papíru v Evropě A4.

Důležité:
Vaše aplikace může podporovat jiné velikosti papíru.

Pokud při použití tiskárny PIXMA a technologie Apple AirPrint dochází k problémům, obraťte se na nás a my vám poskytneme další pomoc.


Kontrola stavu tisku

V průběhu tisku je zobrazena ikona [Centrum tisku] v seznamu naposledy použitých aplikací. Lze ji použít ke kontrole postupu tisku.

 1. Dvojitým stisknutím tlačítka [Domů] na zařízení společnosti Apple zobrazíte seznam naposledy použitých aplikací. Ikona [Centrum tisku] je zobrazena ve spodní části obrazovky [Domů].

  Obrázek_iPad (iOS6)iPhone (iOS7)

  Poznámka: Centrum tisku je dostupné pouze v průběhu tisku.


 2. Klepnutím na ikonu [Centrum tisku] zobrazíte obrazovku [Souhrn tisku].

Pokud při použití tiskárny PIXMA a technologie Apple AirPrint dochází k problémům, obraťte se na nás a my vám poskytneme další pomoc.


Odstranění tiskové úlohy

Chcete-li odstranit tiskovou úlohu pomocí technologie AirPrint, použijte jeden z následujících dvou způsobů:

 1. Z tiskárny: Pokud má tiskárna displej LCD, použijte ke zrušení tiskové úlohy ovládací panel.
  Pokud tiskárna displej LCD nemá, zrušte tiskovou úlohu stisknutím tlačítka [Stop] na zařízení.

 2. Ze zařízení společnosti Apple: Dvakrát stiskněte tlačítko [Domů] a klepnutím na ikonu [Centrum tisku] zobrazte obrazovku [Souhrn tisku], jak je zobrazeno níže.

  Obrázek_iPhone (iOS7)4

 3. Na obrazovce [Souhrn tisku] můžete klepnutím na možnost [Zrušit tisk] zrušit aktuální tiskovou úlohu.

Pokud při použití tiskárny PIXMA a technologie Apple AirPrint dochází k problémům, obraťte se na nás a my vám poskytneme další pomoc.


Řešení potíží technologie AirPrint

Pokud není uvedena vaše tiskárna podporující technologii AirPrint:

 • Po zapnutí tiskárny může trvat několik minut, než tiskárna začne komunikovat přes bezdrátovou síť (nebo síť WLAN). Zkontrolujte, zda se tiskárna připojila k bezdrátové síti, a poté zkuste tisknout.
  Pokyny pro připojení tiskárny PIXMA najdete v příručkách pro bezdrátové připojení tiskárny PIXMA.
 • Pokud je služba Bonjour na tiskárně zakázána, není možné použít technologii AirPrint. Zkontrolujte nastavení sítě LAN vaší tiskárny a povolte službu Bonjour (ve výchozím nastavení od výrobce je služba Bonjour povolena).
  Stav služby Bonjour na vaší tiskárně můžete zkontrolovat vytištěním informací o nastavení sítě. Postup se bude lišit v závislosti na modelu tiskárny. Pokyny naleznete v uživatelské příručce. Pokud uživatelskou příručku nemáte, můžete ji stáhnout výběrem vašeho produktu na stránce řady tiskáren PIXMA.
 • Ověřte, zda zařízení se systémem iOS používá nejnovější verzi systému iOS a zda tisknete z nejnovější verze aplikace. Přečtěte si informace na webu podpory společnosti Apple.
 • Některé modely vyžadují k podpoře technologie AirPrint upgrade firmwaru. Pokud chcete ověřit, zda má vaše tiskárna PIXMA kompatibilní s technologií AirPrint nainstalovanou nejnovější verzi firmwaru, vytiskněte kontrolní vzorek trysek, jak je popsáno v uživatelské příručce.
  Pokud uživatelskou příručku nemáte, můžete ji stáhnout výběrem vašeho produktu na stránce řady tiskáren PIXMA.

  Picture_tab5-1

  Porovnejte verzi kontrolního vzorku trysek s nejnovějším publikovaným firmwarem dostupným na webu podpory společnosti Canon výběrem vašeho produktu na stránce řady tiskáren PIXMA a výběrem možnosti Firmware.

  Pokud na výtisku není viditelná verze, potom firmware vaší tiskárny rozhodně vyžaduje aktualizaci. Nejnovější firmware můžete stáhnout výběrem vašeho produktu na stránce řady tiskáren PIXMA a výběrem možnosti Firmware.

Pokud se dokument nevytiskne, zkontrolujte následující možnosti:

 • Zkontrolujte, zda je tiskárna připojena ke stejné bezdrátové síti (nebo síti WLAN) jako zařízení se systémem iOS. Pokyny pro připojení tiskárny PIXMA najdete v příručkách pro bezdrátové připojení tiskárny PIXMA.
 • Zkontrolujte, zda je v tiskárně dostatek papíru a inkoustu.
 • Pokud má vaše tiskárna displej LCD, zkontrolujte, zda se na něm nezobrazuje žádný chybový kód nebo zpráva. Pokud se chybový kód nebo zpráva zobrazují, přečtěte si informace na stránce s chybovými kódy a chybovými zprávami tiskárny PIXMA.
 • Pokud problém přetrvává, zkuste ke spuštění tisku použít počítač a zkontrolujte, zda lze dokument na tiskárně vytisknout normálním způsobem. Pokud dokument nelze vytisknout, přečtěte si informace v uživatelské příručce vašeho modelu.
  Uživatelskou příručku můžete stáhnout výběrem vašeho produktu na stránce řady tiskáren PIXMA.


Pokud při použití tiskárny PIXMA a technologie Apple AirPrint stále dochází k problémům, obraťte se na nás a my vám poskytneme další pomoc.


Kompatibilní tiskárny PIXMA

Toto je seznam tiskáren PIXMA, které jsou kompatibilní s technologií Apple AirPrint.

Pokud váš model tiskárny PIXMA není na seznamu uveden, potom není kompatibilní s technologií Apple AirPrint.

Více informací získáte prostudováním často kladených dotazů po výběru vašeho produktu z výše uvedeného seznamu. Nebo pokud při použití tiskárny PIXMA a technologie Apple AirPrint dochází k problémům, obraťte se na nás a my vám poskytneme další pomoc.

iPad, iPhone a iPod touch jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. AirPrint™ a logo AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.

Feedback