Jak lze tisknout ze zařízení společnosti Apple na tiskárně PIXMA?

V°této příručce naleznete pokyny pro tisk pomocí technologie AirPrint ze zařízení Mac a°iOS (iPad, iPhone, iPod Touch) na kompatibilní tiskárně PIXMA.

Technologie AirPrint umožňuje okamžitý tisk fotografií, e-mailů, webových stránek a dokumentů ze zařízení Mac a°iOS bez nutnosti instalace ovladačů nebo stahování softwaru. Stačí vybrat tiskárnu podporující technologii AirPrint a tisknout.

Pokud chcete použít technologii AirPrint, potřebujete tiskárnu PIXMA kompatibilní s technologií AirPrint a jedno z následujících zařízení společnosti Apple:
Mac

 • Mac OS X 10.7 (Lion) a°novější
 • MacOS

iOS (verze 4.2 a°novější)

 • iPad
 • iPhone
 • iPod touch

Zařízení společnosti Apple a tiskárna PIXMA, kterou chcete používat, musí být připojeny ke stejné bezdrátové síti (někdy označované jako WLAN). Pokyny pro připojení tiskárny PIXMA najdete v příručkách pro bezdrátové připojení tiskárny PIXMA.

Tisk na zařízení se systémem iOS

Upozornění: Následující snímky obrazovek byly pořízeny na zařízení iPhone s°operačním systémem iOS 11.3. Rozvržení na vašem displeji se může mírně lišit v°závislosti na zařízení a°verzi operačního systému, funkce však zůstávají nezměněny.

 1. Zkontrolujte, zda je tiskárna Canon PIXMA zapnutá a připojená ke stejné bezdrátové síti (někdy označované jako WLAN) jako zařízení společnosti Apple.
  Pokyny pro připojení tiskárny PIXMA najdete v příručkách pro bezdrátové připojení tiskárny PIXMA.
 2. V aplikaci na vašem zařízení klepněte na položku [,  nebo ] (v závislosti na verzi nainstalovaného systému iOS), zobrazte možnosti nabídek a pak klepněte na ikonu [Print/Tisk].
 3. V nabídce [Printed Options/Možnosti tiskárny] vyberte používaný model tiskárny PIXMA.
  (V našem příkladu použijeme tiskárnu PIXMA řady TS9100.)  Poznámka: Ujistěte se, že se nacházíte v dosahu tiskárny. Zobrazí se všechny tiskárny podporující technologii AirPrint v dosahu.


 4. Pro tisk zvolte požadovaný počet kopií, případně další nastavení (oboustranný tisk, nastavení barev, velikost papíru) a°poté stiskněte tlačítko [Print/Tisk].

Důležité:

Některé aplikace nepodporují technologii AirPrint a možnosti tiskárny se nemusí zobrazit. Pokud vám aplikace neumožní přístup k možnostem tiskárny, nebudete z ní moci tisknout.

Poznámka:

Možnosti tiskárny se mohou lišit v závislosti na aplikaci a tiskárně, které používáte. Pokud klepnete na možnost Tisk a vyberete název modelu, zobrazená nabídka možností tiskárny obvykle obsahuje následující čtyři možnosti:

 • Tiskárna: Vyberte model, který lze použít v bezdrátové síti nebo síti WLAN
 • Kopie: Zvolte počet tištěných kopií
 • Oboustranný tisk: Pokud model podporuje oboustranný tisk, můžete vybrat možnost Zapnuto nebo Vypnuto
 • Rozsah: Rozsah stránek lze použít pouze u určitých aplikací a typů souborů (například souborů PDF)
 • Barva: Pro černobílý tisk zvolte možnost [Black & White/Černobílý].
 • Velikost papíru: U°modelů tiskárny PIXMA vydaných v°první polovině roku 2016 a°dříve se velikost papíru zvolí automaticky dle aplikace na zařízení společnosti Apple a°regionu, ve kterém je technologie AirPrint používána.
  Pokud používáte aplikaci pro fotografie společnosti Apple, je výchozí velikost papíru 4" × 6" nebo KG.
  Pokud tisknete dokumenty z prohlížeče Safari společnosti Apple, je výchozí velikost papíru v Evropě A4.
  U°tiskáren vydaných po roce 2016 se velikost papíru volí přímo na tiskárně (pomocí ovládacího panelu).

Důležité:
Vaše aplikace může podporovat jiné velikosti papíru.

V°případě potíží s°tiskárnou PIXMA při použití technologie Apple AirPrint se řiďte pokyny z°části řešení problémů této příručky.

Tisk s°technologií AirPrint na zařízení Mac (Snímky obrazovky jsou ze zařízení MacOS 10.14.5)

Rozvržení se může mírně lišit od vašeho zobrazení v závislosti na nainstalované verzi operačního systému. Funkce však zůstávají stejné.

 1. Zkontrolujte, zda je tiskárna Canon zapnutá a připojená ke stejné bezdrátové síti (někdy označované jako WLAN) jako zařízení Mac.
 2. Poklepejte na ikonu „System Preferences“ nebo klepněte na nabídku Apple > Předvolby systému (System Preferences).
 3. Klepněte na ikonu „Tiskárny a°skenery“. 4. Klepněte na symbol „+“. 5. Zvolte tiskárnu AirPrint, kterou chcete přidat, a klikněte na možnost „Add (Přidat)”.
  (V°této ukázce jsme použili tiskárnu z°řady TS9100.) 6. Vybraná tiskárna bude přiřazena k°seznamu tiskáren.  V°případě potíží s°tiskárnou PIXMA při použití technologie Apple AirPrint se řiďte pokyny z°části řešení problémů této příručky.
 7. Po přiřazení lze s°tiskárnou s°technologií AirPrint tisknout pomocí aplikace, klepnutím na tlačítko „Soubor“ a°poté „Tisk“. 8. Jakmile zvolíte nově přiřazenou tiskárnu, proveďte požadované nastavení (kopírování atd.) a°poté klepněte na tlačítko „Tisk“.

Kontrola stavu tisku

V průběhu tisku je zobrazena ikona [Print Centre/Centrum tisku] v seznamu naposledy použitých aplikací. Lze ji použít ke kontrole postupu tisku.

 1. Pro zobrazení seznamu naposledy použitých aplikací na zařízeních společnosti Apple dvakrát stiskněte tlačítko [Home/Domů] (u°zařízení iPhone X přejeďte prstem nahoru a°podržte).
  Je zobrazena ikona [Print Centre/Centrum tisku].
 2. Zvolte zobrazenou úlohu a zobrazí se vám souhrn tisku.  Poznámka: Centrum tisku je dostupné pouze v průběhu tisku.

Odstranění tiskové úlohy

Chcete-li odstranit tiskovou úlohu pomocí technologie AirPrint, použijte jeden z následujících dvou způsobů:

 1. Z tiskárny: Pokud má tiskárna displej LCD, použijte ke zrušení tiskové úlohy ovládací panel.
  Pokud tiskárna displej LCD nemá, zrušte tiskovou úlohu stisknutím tlačítka [Stop] na zařízení.

 2. Ze zařízení s°operačním systémem iOS: Dvakrát stiskněte tlačítko [Home/Domů] (u°zařízení iPhone X přejeďte prstem nahoru a°podržte) a°pro zobrazení [Print Summary/Souhrn tisku] klepněte na ikonu [Print Centre/Centrum tisku]. 3. Na obrazovce Souhrn tisku můžete klepnutím na možnost [Cancel Printing/Zrušit tisk] zrušit aktuální tiskovou úlohu.
  V°případě potíží s°tiskárnou PIXMA při použití technologie Apple AirPrint se řiďte pokyny z°části řešení problémů této příručky.

Jak můžu pomocí aplikace AirPrint skenovat z multifunkční tiskárny PIXMA nebo skeneru LiDE do počítače Mac?

Při skenování dokumentů na počítači Mac postupujte podle následujících kroků:

 1. Klikněte na nabídku [Apple]: 2. Poté klikněte na možnost [System Preferences/Předvolby systému]: 3. Klikněte na možnost [Printers & Scanners/Tiskárny a skenery]: 4. Klikněte na možnost [Scan/Skenování] a poté [Open Scanner/Otevřít skener]: 5. V okně skeneru klikněte na možnost [Show Details/Zobrazit podrobnosti]: 6. Po dokončení testovacího skenu budete moci podle potřeby změnit libovolné nastavení a poté kliknout na možnost [Scan/Skenovat]:

Řešení problémů s°technologií AirPrint (iOS)

Pokud není uvedena vaše tiskárna podporující technologii AirPrint:

 • Ujistěte se, že vaše tiskárna PIXMA je kompatibilní s°technologií AirPrint. Zjistíte to klepnutím sem.
 • Po zapnutí tiskárny může trvat několik minut, než tiskárna začne komunikovat přes bezdrátovou síť (nebo síť WLAN). Zkontrolujte, zda se tiskárna připojila k bezdrátové síti, a poté zkuste tisknout.
  Pokyny pro připojení tiskárny PIXMA najdete v příručkách pro bezdrátové připojení tiskárny PIXMA.
 • Pokud je služba Bonjour na tiskárně zakázána, není možné použít technologii AirPrint. Služba Bonjour je aktivovaná ve výchozím nastavení a°měla by být povolená, pokud jste neprovedli změnu v°nastavení. Stav služby Bonjour na vaší tiskárně můžete zkontrolovat vytištěním informací o nastavení sítě. Postup se bude lišit v závislosti na modelu tiskárny. Pokyny naleznete v uživatelské příručce. Pokud uživatelskou příručku nemáte, můžete ji stáhnout výběrem vašeho produktu na stránce řady tiskáren PIXMA.
 • Ověřte, zda zařízení se systémem iOS používá nejnovější verzi systému iOS a zda tisknete z nejnovější verze aplikace. Podrobnosti naleznete na stránkách podpory společnosti Apple.
 • Některé modely tiskáren PIXMA vyžadují k podpoře technologie AirPrint upgrade firmwaru. Ujistěte se, že je na vaší tiskárně nainstalována nejnovější verze firmwaru. Podrobnosti o°aktualizaci firmwaru naleznete v°uživatelské příručce. Pokud uživatelskou příručku nemáte, můžete ji stáhnout výběrem vašeho produktu na stránce řady tiskáren PIXMA.

Pokud se dokument nevytiskne, zkontrolujte následující možnosti:

 • Zkontrolujte, zda je tiskárna připojena ke stejné bezdrátové síti (nebo síti WLAN) jako zařízení se systémem iOS. Pokyny pro připojení tiskárny PIXMA najdete v příručkách pro bezdrátové připojení tiskárny PIXMA.
 • Zkontrolujte, zda je v tiskárně dostatek papíru a inkoustu.
 • Pokud má vaše tiskárna displej LCD, zkontrolujte, zda se na něm nezobrazuje žádný chybový kód nebo zpráva. Pokud se chybový kód nebo zpráva zobrazují, přečtěte si informace na stránce s chybovými kódy a chybovými zprávami tiskárny PIXMA.
 • Pokud problém přetrvává, zkuste ke spuštění tisku použít počítač a zkontrolujte, zda lze dokument na tiskárně vytisknout normálním způsobem. Pokud dokument nelze vytisknout, přečtěte si informace v uživatelské příručce vašeho modelu.
  Uživatelskou příručku můžete stáhnout výběrem vašeho produktu na stránce řady tiskáren PIXMA.

  Pokud při použití tiskárny PIXMA a technologie Apple AirPrint stále dochází k problémům, obraťte se na nás a my vám poskytneme další pomoc.

Řešení potíží s°technologií AirPrint (Mac)

Pokud není uvedena vaše tiskárna podporující technologii AirPrint:

 • Ujistěte se, že vaše tiskárna PIXMA je kompatibilní s°technologií AirPrint. Zjistíte to klepnutím sem.
 • Po zapnutí tiskárny může trvat několik minut, než tiskárna začne komunikovat přes bezdrátovou síť (nebo síť WLAN). Zkontrolujte, zda se tiskárna připojila k bezdrátové síti (nebo síti WLAN), a poté zkuste tisknout. Pokyny pro připojení tiskárny PIXMA najdete v příručkách pro bezdrátové připojení tiskárny PIXMA.
 • Pokud je služba Bonjour na tiskárně zakázána, není možné použít technologii AirPrint. Služba Bonjour je aktivovaná ve výchozím nastavení a°měla by být povolená, pokud jste neprovedli změnu v°nastavení. Stav služby Bonjour na vaší tiskárně můžete zkontrolovat vytištěním informací o nastavení sítě. Postup se bude lišit v závislosti na modelu tiskárny. Pokyny naleznete v uživatelské příručce. Pokud uživatelskou příručku nemáte, můžete ji stáhnout výběrem vašeho produktu na stránce řady tiskáren PIXMA.
 • Ověřte si, že máte nainstalovány nejnovější aktualizace vašeho operačního systému.
 • Některé modely tiskáren PIXMA vyžadují k podpoře technologie AirPrint upgrade firmwaru. Ujistěte se, že je na vaší tiskárně nainstalována nejnovější verze firmwaru. Podrobnosti o°aktualizaci firmwaru naleznete v°uživatelské příručce. Pokud uživatelskou příručku nemáte, můžete ji stáhnout výběrem vašeho produktu na stránce řady tiskáren PIXMA.

Pokud se dokument nevytiskne, zkontrolujte následující možnosti:

Kompatibilní tiskárny PIXMA

Toto je seznam tiskáren PIXMA, které jsou kompatibilní s technologií Apple AirPrint.Pokud váš model tiskárny PIXMA není na seznamu uveden, potom není kompatibilní s technologií Apple AirPrint.

Více informací získáte prostudováním často kladených dotazů po výběru vašeho produktu z výše uvedených seznamů. Nebo pokud při použití tiskárny PIXMA a technologie Apple AirPrint dochází k problémům, obraťte se na nás a my vám poskytneme další pomoc.iPad, iPhone a iPod touch jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. AirPrint™ a logo AirPrint logo jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.

Mohlo by se vám hodit...

Feedback