A close-up of a Canon EOS 7D body showing the sensor inside

Canon Factory Service Centre

Proč využívat tovární servisní střediska Canon?

Tovární servisní střediska Canon (FSC) jsou servisní zařízení vlastněná společností Canon. Jako výrobce produktů Canon věříme, že si naši zákazníci zaslouží ty nejlepší zákaznické služby a podporu.

Každé středisko FSC společnosti Canon má k dispozici výborně vyškolené techniky, nejnovější nástroje a vybavení a je nejmodernějším zařízením, které je vybaveno pro poskytování široké škály služeb napříč celou produktovou řadou Canon.

Oprava

Opravu produktu můžete zařídit následujícím způsobem, podle toho, zda jste firma nebo spotřebitel:

Pokud jste firma:
  • Abyste mohli společnosti Canon odeslat žádost na provedení servisu nebo opravy, musíte mít aktivní podnikatelský účet.
  • Můžete si registrovat podnikatelský účet nebo se přihlásit v případě, že již podnikatelský účet máte.
  • Jakmile se přihlásíte ke svému podnikatelskému účtu, budete moci zadávat žádosti na provedení servisu nebo opravy.

Pokud jste spotřebitel:

  • Můžete si registrovat účet Canon nebo se přihlásit v případě, že již účet Canon máte.
  • Jakmile se přihlásíte ke svému účtu Canon, budete moci zadávat žádosti na provedení servisu nebo opravy.
  • Svůj požadavek můžete také zahájit tím, že přejdete do části sjednat službu nebo sjednat opravu.

V případě, že komerční záruční doba vašeho produktu Canon vypršela, nebo se záruka na povahu závady nevztahuje, nabízíme vám v závislosti na vašem produktu (produktech) řadu zpoplatněných variant opravy (oprava za pevnou cenu, maximální cena opravy nebo časová a cenová nabídka).

  • Oprava za pevnou cenu: Před odesláním produktu (produktů) do profesionálního servisního střediska Canon vám bude sdělena pevná cena. Tato pevná cena bude zahrnovat náklady na všechny požadované náhradní díly, práci a vrácení produktu.
  • Limit pro opravu: Před odesláním produktu (produktů) do profesionálního servisního střediska Canon můžete stanovit limit pro opravu (tj. maximální cenu za opravu), avšak v takovém případě platí minimální hodnota. Limit pro opravu slouží jako vaše oprávnění k provedení opravy, takže vám nebude poskytnuta žádná cenová nabídka. Pokud lze opravu provést za nižší cenu, než je stanovený limit pro opravu, bude vám účtována tato nižší částka. Poskytnutí limitu pro opravu může urychlit vyřízení opravy a oprava také nebude podléhat poplatku za odmítnutí (platí, pokud požadujete časovou a cenovou nabídku).
  • Časová a cenová nabídka: Můžete požádat o časovou a cenovou kalkulaci, která bude provedena po převzetí profesionálním servisním střediskem Canon na základě technické diagnostiky. V takovém případě vám poskytneme cenovou nabídku s podrobnými údaji o předpokládaných nákladech na opravu vašeho produktu (produktů), kterou budete mít možnost před zahájením opravy přijmout nebo odmítnout. Pokud naši cenovou nabídku odmítnete, může vám být účtován poplatek za odmítnutí, který pokryje náklady na provedenou kontrolu.

Všechny naše možnosti zpoplatněných oprav podléhají našim podmínkám pro služby a opravy.

Služby, které nabízíme

Podrobné kontaktní údaje

Canon Giessen GmbH
Tovární servisní středisko
Canonstraße 1
35394 Gießen

Tel.: +420 296 335 619


Pouze problémy související s opravami – v případě jakýchkoli dalších dotazů navštivte naše webové stránky podpory, kde naleznete užitečné informace.

Canon Professional Services
Canon Professional Services

Provozní doba

Pondělí až pátek: 08:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30

Podmínky servisu a oprav

Před odesláním produktu do továrního servisního střediska Canon si přečtěte naše podmínky služeb a oprav.

Mohlo by se vám hodit...