Informace o záruce

KOMERČNÍ ZÁRUKY SPOLEČNOSTI CANON

U mnoha produktů Canon nabízíme kromě zákonných práv spotřebitelů dobrovolné komerční záruky výrobce Canon. Tyto záruky podléhají úplným podmínkám. Příslušné informace o záruce jsou poskytnuty spolu s produktem, na který se vztahují, nebo je naleznete v nabídce příslušné komerční záruky uvedené níže. Opravy v rámci záruky budou provedeny pouze po obdržení příslušné dokumentace nutné k ověření stavu záruky, jak je uvedeno v konkrétních obchodních záručních podmínkách společnosti Canon, které se vztahují na váš produkt.

ZÁKONNÁ PRÁVA A ZÁRUKY SPOTŘEBITELE

Pokud jste zakoupili produkt(y ) jako spotřebitel, máte podle Evropské unie (EU) anebo vašeho vnitrostátního práva také nárok na zákonná práva, která se týkají prodeje vadného zboží nebo zboží, které neodpovídá specifikacím. Tato práva (včetně práva na opravu, výměnu nebo vrácení peněz v určitých situacích) platí pro všechny spotřebitele, doba trvání se však liší v závislosti na zemi nákupu. Tato práva se vztahují na veškeré zboží, které zakoupíte od prodejce produktů, vůči kterým jsou vymahatelná bez ohledu na to, zda se na vaše zboží vztahuje jakákoli z našich obchodních záruk společnosti Canon. Vaše zákonná práva nejsou dotčena těmito podmínkami ani žádným jiným způsobem. Chcete-li uplatnit svá zákonná práva, obraťte se na svého prodejce.

Další informace o právech spotřebitelů vám poskytne místní poradenská služba pro spotřebitele.

Mohlo by se vám hodit...

Feedback