Chce vaše společnost vyvinout proces řízení rizik?

Spusťte proces řízení rizik pomocí průvodce zákonem o zabezpečené dat společnosti Canon

STÁHNOUT ZPRÁVU

Two people in discussion in an outdoor meeting area

Riziko je nedílnou součástí podnikání. Seznam nejinovativnějších společností podle stanice CNBC¹ aktivně uznává a oceňuje organizace a lídry, kteří podstupují chytrá rizika. Uzavírají velké sázky, které jsou vysoce rizikové, ale na druhou stranu nabízejí i velké odměny. Přestože to nemusí být ten správný přístup pro každého, představuje to daň nutnou za poskytování inovací rychlostí rostoucího trhu.

Přestože je zabezpečení pro společnosti stále vyšší prioritou, ti, kteří byli pověřeni jeho zajišťováním – ředitelé IT a manažeři CISO – si vytvářejí reputaci omezování vývoje, protože právní aspekty mají před inovacemi přednost.

Účinky řízení rizik

Jednoduše řečeno: organizace musí některá rizika podstoupit a některým se naopak vyhnout. Aby to bylo možné provést, je nutné si vyjasnit, jak vypadá úspěšné provedení. Odpověď se bude lišit v závislosti na oblasti působení dané organizace nebo na funkcích v rámci firmy. Nicméně profesionálové v oblasti zabezpečení by na sebe v dnešní době měli pohlížet jako na nositele pokroku. Na rizika bezpečnosti informací by mělo být pohlíženo jako na zvládnutelné problémy, které nejsou větší než ostatní rizika podnikání.

Jinými slovy, správa bezpečnostních rizik vyžaduje přijetí faktu, že určitá rizika budou vždy přetrvávat a určité případy narušení se budou vždy objevovat. Proto by společnosti měly mít zavedenou strategii, jak je zvládnout v případě, že k nim dojde. V dnešní době se mnoho ředitelů IT zaměřuje na zvýšení povědomí o hrozbách namísto koncentrace na snížení možnosti těchto hrozeb.

3 colleagues reviewing content on tablet

Kroky v procesu řízení rizik

Efektivní řízení rizik začíná identifikací bezprostředních rizik pro vaši společnost a poučením rady a vyššího vedení o těchto rizicích a jejich možném dopadu. Efektivní řízení rizik je každého odpovědnost. Narušení bezpečnosti údajů může způsobit velké finanční ztráty i škody týkající se reputace. Proto by ředitelé různých odvětví a pracovníci měli znát potenciální náklady a kroky v případě úniku informací.

Některé organizace jako pomocné řešení využívají simulace konkrétních případů a krizových situací. Tím se nejen odhalí slepá místa, ale celý tým se díky tomu bude cítit sebejistěji a bude lépe připraven na potenciální případ narušení bezpečnosti.

Stejně tak, jak probíhá vývoj kybernetických hrozeb, by se měly vyvíjet také s nimi spojené zásady a nařízení. Zatímco vyšší vedení by mělo provést potřebné kroky ke změně strategie řízení rizik, každý pracovník v organizaci by měl přispět svými návrhy a pomoci společnosti vytvořit ten nejlepší mechanismus zvládání situace.

Business people discussing over computer

Kontrolní seznam procesu řízení rizik

  • Nezapomeňte, že širší firemní strategie se může rychle změnit. Rozrůstání na nové trhy může vést k novým finančním i informačním rizikům.
  • Vliv může mít také používání digitálních technologií, jako jsou například sociální média a cloudová řešení.
  • Vaše strategie řízení rizik se musí přizpůsobit růstu celé společnosti.

Správa podnikání rizikových kroků napříč odděleními

Z tohoto důvodu je nutné, aby bezpečnostní opatření umožnovala určitou míru rizika, aby byla zachována soudržnost napříč organizací. K narušení bezpečnosti může dojít a dochází¹ a stejně, jako je důležité jim předcházet, je důležité vytvořit postup jednání pro případ, že k nim dojde, založený na pochopení celého procesu.

Správa rizik by měla být součástí holistického programu, který ohodnotí podnikání rizikových kroků, použije principy řízení rizik a nakonec poučí společnost o tom, že realizace rizika není chybou, ale potvrzením smluveného postupu.

¹ Exkluzivní články od stanice CNBC, které pojednávají o roční zprávě společnosti BCG o nejinovativnějších společnostech.

Dodržujte zákony na ochranu osobních údajů

52 % společností neví, jaký dopad má nařízení GDPR. Zjistěte, jak změny legislativy týkající se ochrany osobních údajů v roce 2018 ovlivní vaše podnikání

STÁHNOUT PRŮVODCE

Office team working together

Související řešení

Prozkoumat podrobněji

Zjistěte, jak vašemu podniku mohou prospět řešení bezpečnosti informací Canon


SPOJTE SE S NÁMI