Vylepšení firemních procesů pomocí digitální transformace

Vytvářejte inteligentnější firemní procesy pomocí taktické transformační strategie.

STÁHNOUT PRŮVODCE

Vytvoření strategického plánu pro cestu digitální transformací

Neefektivnost urychluje v 53 % případů snahu o provedení digitální transformace. Zjistěte, jak zefektivnit vaši firmu.

Stáhnout průvodce

Winding mountain road lit up brightly

Jak zdokonalit firemní procesy

Je všeobecně známo, že digitální inovace nelze úspěšně realizovat jedním rozsáhlým projektem, který rázem všechno změní. Firmy, které se vydaly na cestu řiditelných kroků, identifikujících a upřednostňujících procesy a pracovní postupy pro digitalizaci, budou efektivněji sklízet plody svého rozhodnutí.

Většina organizací dnes úspěšně pracuje v hybridním prostředí, které ohromuje jedinečným vyvážením digitálních a analogových firemních procesů. Takže před investováním je důležité zvážit, které procesy jsou nejdůležitější, nejobtížnější a časově nejnáročnější. S mnohými z nich se lze setkat v personálních a finančních odděleních.

Transformace finančních procesů

Finanční oddělení je pověstné tím, že používá analogové procesy a starší systémy. Celkem 88 procent kvalifikovaných finančních pracovníků plně přiznává, že mají problém držet krok s firemními cíli v oblasti digitalizace. V nedávném průzkumu uskutečněném společností Canon navíc jeden ze tří respondentů uvedl, že má digitalizovanou nebo automatizovanou správu závazků, pohledávek nebo dodavatelů.

Zpracování faktur

Kde byste měli začít při zvažování digitální transformace ve finančním oddělení? Jedním z prvních kroků by mělo být přezkoumání zpracování faktur. Manuální zpracování faktur je relativně běžné, ale může vést ke značným problémům, pokud jde o peněžní tok. Studie ukazují, že míra lidských chyb při manuálním vyplňování faktur dosahuje 12 až 15 procent, bez ohledu na služební věk nebo zkušenosti členů týmu. Nejlepším řešením je zde zavedení automatizace zpracování faktur, aby se zefektivnily pracovní postupy a automatizovaly postupy pořizování, ověřování a klasifikace a párování fakturačních údajů.

Od nákupu k platbě

Jiným způsobem, jak dále zvýšit provozní efektivitu, je zavedení komplexního automatizovaného řešení „od nákupu k platbě“ (P2P). Tam, kde neproduktivní a zastaralé pracovní postupy omezují růstový potenciál a brání dosažení ziskovosti, automatizované řešení P2P zkrátí potřebnou dobu, sníží náklady a požadavky na správu.

Team huddle

Digitální transformace personální oblasti

Digitální evoluce a cesta směřující ke kanceláři s menším objemem papírových dokumentů zaujímají přední postavení v podnikové agendě pro svou schopnost poskytovat nové možnosti zaměstnancům a urychlovat inovace. Přestože je personální oblast vystavena rostoucímu tlaku na zlepšení datové gramotnosti a dovedností stávajících i nově přijímaných zaměstnanců, dvě ze tří firem nadále používají ke správě personálních záznamů papírové dokumenty.

Digitalizace personálního oddělení začíná přešetřením administrativních procesů, které mají být nadále zvládány ručně. Digitální správa a archivace dokumentů zkracují vyžadovanou dobu a snižují náklady na dodržování předpisů pro správu zaměstnanců.

Automatizace procesů, jako jsou nárokování proplacení výdajů, žádosti o roční dovolenou a zaznamenávání zpětné vazby od zaměstnanců, mohou vytvořit časové rezervy pro aktivity s vyšší přidanou hodnotou jako je pro plánování pracovní síly, poradenství v oblasti prediktivního náboru pracovníků a vypracování programů rozvoje a vzdělávání.

Zavedení digitalizované podatelny

Způsob řízení a archivace příchozí pošty zasahuje do všech firemních funkcí např. obchod a péče o zákazníky (došlé obchodní smlouvy), finance (např. fakturace) i personální oblasti (např. žádosti o zaměstnání s životopisy). V konečném důsledku zvyšuje efektivitu firemních procesů celé organizace. Pokud nemáte k dispozici správný systém, třídění pošty je časově náročné, náchylné k chybám a neposkytuje informaci, kdo nebo kdy poštu viděl. Zavedení řešení digitalizované podatelny umožňuje automaticky zachytit příchozí poštu, identifikovat ji, ověřit a odeslat s odpovídajícími indexovými údaji do správných systémů a k správným lidem během chvilky. Díky těmto procesům může digitalizovaná podatelna snížit provozní náklady a zkvalitnit služby nejen zaměstnancům, ale i zákazníkům.

Firmy mohou zjistit, že různé podnikové divize a oddělení se nacházejí v různých etapách vyspělosti z hlediska používání digitálních inovací, a způsob, jak se realizují pracovní úkoly a činnosti se liší měřeno produktivitou práce, její kvalitou, bezpečností atp. Klíčem ke zlepšení firemních procesů organizace není zaměření na dosažení konečného cíle, kterým je bezpapírová kancelář, ale navržení inteligentního hybridního řešení, které dosahuje vyvážení mezi ručními, digitálními a automatizovanými procesy. To je ideální situace pro firmu, která se vydala na cestu k digitální transformaci.

Zvolte si Canon za průvodce na cestě úspěšné digitální transformace.

Související řešení

Prozkoumat podrobněji

Zjistěte, jak zahájit cestu k transformaci vaší firmy s pomocí společnosti Canon.

SPOJTE SE S NÁMI