Produkt

Digitalita versus digitalizace: nové myšlení, nové příležitosti

Změňte své myšlení a stavte se otevřeně k novým obchodním modelů, nabádá Sven Fund

Sven Fund presenting at FBF 2017

Evoluce vydavatelství knih

Jako člověk, který se pohybuje ve světě nakladatelů a výrobců technologií, mám živý zájem o sledování toho, jak technologické inovace ovlivňují nakladatelský průmysl. Klíčovou roli ve vývoji tohoto odvětví hraje příchod elektronické čtečky, nečekaný nárůst popularity audioknih i složitý vztah mezi společností Amazon a nakladateli.


Zřejmě nejvýznamnější změnou posledního desetiletí je fakt, že čtenáři jsou méně vázáni k představě knihy coby hmatatelného produktu, jelikož již nepředstavuje hlavní zdroj naší mediální spotřeby. V této době digitality je vhodnější přemýšlet z pohledu „obsahu“.


Než se pustíme do diskuze na téma, co tato změna pohledu na věc znamená pro širší nakladatelské odvětví, stálo by za to rozlišit mezi tím, co myslíme „digitalitou“, která se liší od „digitalizace“.

Změna pohledu na věc

V případě procesu digitalizace je obchodní model v zásadě stále založen na tisku – nakladatel opakovaně používá obsah, který už je dostupný v tištěné podobě, na digitální platformě, jako je elektronická čtečka, a prostě jej jen prodává v novém formátu. V kontextu „digitality“ již obsah vzniká v digitální podobě a otevírá se tak mnoho cest pro zcela nové obchodní modely.


Tato strategie digitálního publikování je v zásadě daleko vhodnější pro naši technologicky orientovanou dobu a dá se očekávat, že si ji nakladatelé zvolí i pro své vlastní podnikání. Pojem digitální je však nutné vnímat jako způsob myšlení než jako technologii – a v případě, že by jej měli nakladatelé přijmout za své v daleko větším rozsahu, musí se nejprve zlepšit v řízení inovací.

Two women looking at iPad


Skutečnost je však taková, že s technologiemi, které jsou dnes k dispozici, lze obsah modernizovat, opakovaně digitálně distribuovat a dokonce jej lze znovu vytisknout na zakázku.

– Sven Fund, fullstopp

Existují dva typy nakladatelů: ti, kteří se snaží inovovat podnikání, a ti, kteří se inovacím brání až do okamžiku, kdy jsou již široce rozšířeným řešením. Ve svém přístupu můžete být proaktivní nebo reaktivní. Stále existují „digitálně negramotní“ nakladatelé, kteří možná mají přístup k digitálním produktům a mohou si být vědomi jejich výhod, ale ještě možnosti digitality plně nevyužívají.


A s tím na mysli můžeme poměrně jistě předpokládat, že nakladatelé naplno nevyužívají technologická řešení, která jsou v jejich odvětví dostupná. A proto zcela nerozumí dopadu, který mohou mít technologie pro vydávání knih na způsob jejich fungování.


Lidé věnující se nakladatelské činnosti, kteří mají potíže s tím vidět „obsah“ jako dynamický koncept, jsou právě těmi lidmi, kteří i nadále nahlížejí na knihy jako na hmatatelné produkty na jedno použití, které se jednou vytisknou, jednou distribuují, a pak se převedou na jinou platformu. Skutečnost je však taková, že s technologiemi, které jsou dnes k dispozici, lze obsah aktualizovat, opakovaně digitálně distribuovat a dokonce jej lze znovu vytisknout na zakázku.


A právě proto bychom měli podpořit více nakladatelství v tom, aby se přeorientovala na digitálno. Aby tak využila možnosti, které jim nabízí dynamická správa obsahu a technologie digitálního tisku.

Young woman reading book on train

Digitální myšlení

Digitální myšlení umožňuje nakladatelům vydat se vstříc budoucnosti, v níž je možné dodat nízké náklady a náklady na zakázku. V níž jim proaktivnější řízení životního cyklu nakladatelských aktiv umožňuje maximalizovat komerční hodnotu jejich obsahu a zajišťuje snadnější přístup ze strany spotřebitelů.


Zároveň platí, že pokud výrobci knih investují do digitalizované produkce, mohou významně ovlivnit motivaci svých nakladatelů a navést je k tomu, aby mysleli digitálně a zavedli efektivnější digitálně orientované procesy, díky nimž by jim vhodné obchodní modely pomohly inovovat.


Jak vidíte, inovace v oblasti publikování knih se nevyvíjí jednosměrně. Je pravděpodobnější, že jí bude dosaženo díky průběžné trilaterální spolupráci mezi nakladateli, tiskaři a poskytovateli technologických řešení.

Autor: Sven Fund


Sven Fund je zakladatel a generální ředitel společnosti fullstopp, která je konzultantem nakladatelů akademické literatury a poskytuje poradenství v široké škále problematiky – od řízení změn až po fúze a akvizice. Svenova společnost nepracuje jen s dodavateli, jako jsou tiskárny nebo distributoři, ale funguje také jako prostředník mezi akademickými knihovnami a nakladateli.

Související řešení

Prozkoumat podrobněji

Objevte transformativní sílu digitálního tisku

Poraďte se s naším týmem