PRODUKT

Inteligentní řešení podporující digitální transformaci finančního oddělení

Obchodní případ pro elektronický nákup

Stáhnout průvodce

Proměňte finanční oddělení v ziskové středisko

Finanční oddělení jsou příliš dlouho hlavním nákladovým střediskem. Změňte to jednou provždy s pomocí naší příručky k digitalizaci financí.

Stáhnout průvodce

Finance meeting

Zdánlivá finanční revoluce

Elektronický nákup nabízí podle serveru Deloitte inovace, které dají do roku 2020 vzniknout nové generaci obchodování.[1]

Navzdory rozsáhlému zavádění digitálních technologií je však stále obtížné přesvědčit vedoucí pracovníky finančních oddělení k investicím, což odsouvá inovativní budoucnost financí na míle daleko. Finanční oddělení mnohdy čelí kritice, že jsou pouze nákladovým střediskem, a jejich neschopnost investovat a využívat technologie potřebné k přeměně v ziskové středisko by mohla podnikům bránit v rozvoji.

Není žádným tajemstvím, že finanční oddělení je primárním cílem digitální transformace, která využívá potenciál automatizačních technologií eliminujících značnou část manuálních procesů, jež jsou stále prováděny. Správa závazků a pohledávek pokrývá mnoho nejdůležitějších procesů podniku, a chyby nebo skryté řízení správy závazků a pohledávek může vést k nevyváženým peněžním tokům, nepředvídatelným prodejním výsledkům nebo řešení výjimečných situací. To vše může přerůst v nesrozumitelnou a nepředvídatelnou řadu finančních procesů.

Aby funkce moderního nákupu vzkvétaly, musí vývoj probíhat rychle a efektivně. Strategický automatizovaný přístup k elektronické fakturaci je jedním z nejproduktivnějších kroků, který může organizace v rámci digitální transformace podniknout. Je pravda, že dnešní základy si i nadále zachovají svůj význam, ale funkce moderního nákupu bude vyžadovat, aby se rozvíjely a poskytovaly chytřejší řešení.

Calculator

Budoucí tvář financí

Navzdory vyspělosti elektronických nákupů, současným automatizovaným finančním řešením a dopadu v reálném světě, kterým tato řešení mohou podnik od základu ovlivnit, nepůsobí digitalizovaný a automatizovaný nákup a související příležitosti na lídry podniků dost přesvědčivě.

K dosažení budoucího finančního úspěchu budou pokročilejší metody v oblasti nákupu pravděpodobně zahrnovat celou řadu technologií, které pomohou řešit strategické oblasti, jako je cenové inženýrství, řízení poptávky, inventarizace, řízení komodit, integrované plánování nabídky a poptávky, řízení rizik, řízení úrovně kvality / služeb a představení nového produktu.

Komunikace o příležitosti automatizace

Lepší peněžní tok, efektivita pracovníků a omezení administrativy sice znějí krásně, ale pokud mají finančního ředitele (jehož pozice je stále více technologicky orientovaná) zvednout ze židle a získat si jeho pozornost, natož ho přimět k investici, je potřeba tyto údaje kvantifikovat. K tomu je potřeba, aby se společnosti začaly soustředit na to, jak zefektivnit oddělení správy závazků s cílem dosáhnout ještě vyšší nákladové efektivity a zlepšit viditelnost finančních výsledků. Odstranění štosů papírových faktur a jejich nahrazení elektronickými fakturami je bezpochyby logickým krokem číslo jedna, který tyto výhody přinese.

Vzhledem k tomu, že společnosti postupně automatizují další procesy, které jsou součástí cyklu od objednávky po příjem platby, těží podniky z nižších nákladů, lepší kvality dat a rychlejších obchodních cyklů. Pro funkci finančního oddělení to znamená odklon od pověsti nákladového střediska a možnost začít přinášet skutečnou obchodní hodnotu prostřednictvím využití elektronických dat, a mít tak v reálném čase přehled o jejich dodavatelských, nákupních a platebních řetězcích.

V průběhu následujících pěti let by mohly být automatizovány více než dvě pětiny (41 %) interních procesů finančních oddělení[1], ale pouze v případě, že se finančním pracovníkům podaří vybudovat silný a přesvědčivý obchodní případ, který připraví půdu na transformaci nákupu. Tedy pouze v případě, že se podaří demonstrovat, jak sjednocení těchto procesů do jedné inteligentní platformy přináší výrazné zvýšení efektivity, lepší řízení nákladů a výdajů v kombinaci se snížením rizika.

Transformujte své finanční oddělení prostřednictvím nové generace automatizovaných řešení

Související řešení

Prozkoumat podrobněji

Zjistěte, jak při procesu P2P šetřit čas i peníze

Poraďte se s naším týmem