PURCHASE TO PAY

Růst podporovaný automatizací systému P2P

Middle-aged man in shirt walks between warehouse shelving

Rostoucí firma

Společnost KEW Electrical patří mezi nejrychleji rostoucí nezávislé velkoobchodníky s elektrickým zbožím ve Velké Británii a má reputaci firmy, která zajišťuje zboží v den objednání a jejíž zaměstnanci se věnují zákazníkům.

Man in high visibility vest takes stock of boxes in electrical wholesaler warehouse

Vliv rychlé expanze

Tempo růstu společnosti začalo překračovat její kapacitu a finanční tým následně musel ručně zpracovávat faktury pro více než 96 000 dodavatelů ročně. Vzhledem k jednotlivé dokumentaci bylo náročné sledovat příliv nového zboží, které bylo přijato, ale nikoli fakturováno. Bez náležitého přehledu o nákladech chyběly rychle rostoucí firmě také finanční toky.

Společnost KEW Electrical potřebovala řešení správy procesů, které by bylo škálovatelné v závislosti na růstu firmy.

Woman in office processes Accounts Payable paper invoices in front of computer

Digitální transformace díky řešení Canon Purchase to Pay

Společnost KEW Electrical navázala strategické partnerství se společností Canon, která jí pomohla transformovat proces účetních plateb pomocí automatického komplexního řešení Canon Purchase to Pay (P2P).

Tento digitalizovaný pracovní postup automatizuje 80 % procesů účetních plateb společnosti KEW Electrical v rámci jedné platformy a automaticky přiřazuje, zaznamenává a uchovává elektronické faktury podle čísel objednávek. Řešení Purchase to Pay společnosti Canon pracuje rychleji a lépe a umožňuje společnosti KEW Electrical udržovat a podporovat růst podnikání díky vysoké produktivitě, plné shodě se zákony a jasnému přehledu o nákladech.

Man in shirt talks to man in high visibility jacket among rolls of electrical cabling in warehouse


DÍKY RYCHLOSTI A EFEKTIVITĚ AUTOMATICKÉHO SYSTÉMU SE UŽ FAKTURY NEZTRÁCEJÍ V POŠTĚ ANI NEJSOU POZDĚ ZPRACOVÁNY.

Tim Standing,
finanční ředitel společnosti KEW Electrical

Automatizace pracovních postupů a dosažení škálovatelného růstu

Zavedení automatizace systému P2P umožnilo společnosti KEW Electrical znovu získat plný přehled nad peněžními toky a kontrolu nad výdaji. Díky zlepšenému systému nákupu již není nutné najímat další zaměstnance, snížily se také náklady na dodavatele. Společnost může dokonce využít slev za finanční vyrovnání k rychlé výplatě dodavatelů.

Ve výkonném oddělení společnosti KEW Electrical zajišťují funkce hlášení a centrální funkce řešení P2P výborný přehled o procesu účetních plateb a minimalizují riziko podvodu a duplikace plateb.

Automatické řešení bylo ve finančním a výkonném oddělení společnosti KEW Electrical natolik úspěšné, že společnost nyní zavedla řešení Purchase to Pay společnosti Canon i pro řízení dlouhodobých provozních nákladů.MÁME OHROMNÝ POTENCIÁL K RŮSTU A CHCEME NADÁLE PRACOVAT S PARTNEREM, KTERÝ NÁS MŮŽE PODPOROVAT A POKRAČOVAT S NÁMI NA NAŠÍ CESTĚ.

Transformujte svou firmu pomocí rychlejších a inteligentnějších řešení Purchase to Pay.

Poraďte se s naším týmem