ČLENSTVÍ V PROGRAMU CANON PROFESSIONAL SERVICES – PODMÍNKY POUŽITÍ

Tyto podmínky použití („podmínky“) se vztahují na členství v programu Canon Professional Services („CPS“) a stanoví konkrétní smluvní podmínky týkající se členství v programu CPS a využívání výhod členství v programu CPS, které jsou uvedeny níže.

Před zakoupením členství v programu CPS si tyto podmínky pozorně přečtěte. Zakoupením předplatného vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami použití.

1. INFORMACE O NÁS

Členství v programu CPS nabízí vaší společnosti („společnost“, „vy“, „vaše“ a další tvary těchto slov) společnost Canon Europa N.V, („Canon“, „my“, „náš“, „nás“ a další tvary těchto slov) se sídlem Bovenkerkerweg 59, P.). Box 2260, 1185 XB, Amstelveen, Nizozemsko, vedená u Amsterdamské obchodní komory pod registračním číslem 33166721.

2. JAK SE STÁT ČLENEM PROGRAMU CPS

2.1 Aby mohl žadatel využít nabídky členství v programu CPS, musí:

 1. Být registrovaným podnikatelským subjektem v „zemích zapojených do programu CPS“: Belgie, Česká republika, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Slovensko, Spojené království, Španělsko a Švédsko.
 2. Získat požadovaný počet produktových bodů ke splnění podmínek pro členství v programu CPS v souladu s těmito podmínkami. Produktové body lze získat za provedení kompletní registrace produktů Canon („způsobilé produkty“) na váš podnikatelský účet. Mezi způsobilé produkty patří zejména videokamera, fotoaparát, tiskárna, objektivy, projektory, fax, osobní kopírovací zařízení, skenery, úložná zařízení, dalekohledy a tyto produkty musí mít sériové číslo. Ne všechny produkty Canon (včetně určitého příslušenství, zboží, papíru či inkoustu) lze zaregistrovat, a proto za ně nezískáte žádné body. Počet bodů udělovaných za jednotlivé produkty se může měnit bez předchozího upozornění. Aby se předešlo pochybnostem, platí, že žádné změny nebudou platit zpětně.
 3. Hradit roční poplatek za členství v programu CPS za časové období (jak je definováno níže).
2.2 Žadatelé musí při žádosti o členství v programu CPS:
 1. vytvořit podnikatelský účet Canon pro svoji společnost zde;
 2. způsobilé produkty, které vlastní vaše společnost, musí být kompletně zaregistrovány ve vašem podnikatelském účtu a generovat produktové body;
 3. zažádat o členství v programu CPS online přes stránku Předplatná ve vašem podnikatelském účtu přes tento odkaz.
2.3 Všechny žádosti podléhají schválení ze strany společnosti Canon, která rozhoduje dle svého vlastního uvážení. Společnost Canon si vyhrazuje právo potvrdit správnost informací uvedených v žádosti žadatele o členství a může žadatele vyzvat k předložení dalších důkazů. Společnost Canon může kteréhokoli žadatele odmítnout dle svého vlastního uvážení v případě podezření z podvodu nebo z jakýchkoli jiných přiměřených důvodů. Žadatelé nebudou přijati do programu CPS, pokud již byli v minulosti vyloučeni nebo byla jejich účast v jakémkoli současném či bývalém zákaznickém programu společnosti Canon ukončena, a to včetně současného programu CPS nebo některého z jeho předchůdců.

2.4 Tímto prohlašujete a zaručujete, že všechny informace odeslané spolu s vaší žádostí jsou pravdivé a správné. Poskytnutí zkreslených informací může vést k okamžitému ukončení vašeho členství v programu CPS bez nároku na vrácení ročního členského poplatku.

3. ČLENSTVÍ V PROGRAMU CPS

3.1 Členství v programu CPS musí být vedeno na jméno podnikatelského subjektu a pověření „superuživatelé“ podnikatelského účtu nesou odpovědnost za uvedení správných a přesných informací pro účely komunikace v souvislosti se členstvím v programu CPS.

3.2 „Superuživatelé“ vašeho podnikatelského účtu musí zajistit, aby byly do podnikatelského účtu průběžně zadávány veškeré změny týkající se registrovaného produktu, resp. produktů či firemních údajů.

4. PŘEDPLATNÉ ČLENSTVÍ V PROGRAMU CPS

4.1 Předplatné členství v programu CPS vám přináší různé výhody, např. rozšířené služby v oblasti oprav, servisu a úvěrů, které vám poskytují přímo naše Centra programu Canon Professional Service („PSC“) působící po celé Evropy a sídlící ve Francii, Německu, Itálii, Španělsku, Švédsku a Spojeném království; přístup k vyhrazené Prioritní technické podpoře programu CPS; další informace o foto a video produktech a službách společnosti Canon; produktová podpora pro akreditované profesionály na klíčových globálních akcích a pozvání na členské akce a speciální nabídky společnosti Canon a jejích partnerů.

4.2 Předplatné členství v programu CPS nabízíme našim zákazníkům, a to profesionálům a podnikatelům, v těchto „zemích zapojených do programu CPS“: Belgie, Česká republika, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Slovensko, Spojené království, Španělsko a Švédsko.

4.3 Nabízíme různé úrovně členství v CPS a konkrétní úrovně, které vám budou k dispozici, budou záležet na produktových bodech (definováno v bodě 11.2 těchto podmínek), které jste získali za své registrované způsobilé produkty, které vlastníte, a na tom, jak vysoký poplatek za předplatné jste ochotni platit. Úrovně členství v programu CPS jsou stříbrná, zlatá, platinová a korporátní (zahrnuje všechny tři úrovně – A, B a C). Kompletní vysvětlení úrovní členství v programu CPS naleznete v bodě 11.2.

4.4 Pokud společnost Canon schválí vaše členství v programu CPS, poskytne vám výhody odpovídající úrovni členství, kterou jste si zvolili, jak je podrobně popsáno v části Výhody (článek 11 níže). Pokud si vaše společnost přeje přejít na vyšší či nižší úroveň členství, musíte o příslušnou úroveň zažádat na stránce Předplatné CPS ve svém podnikatelském účtu. Změny úrovně vašeho členství v programu CPS proběhnou až po uplynutí stávajícího období předplatného a vyúčtování nového poplatku za vyšší či nižší úroveň členství v programu CPS v plné výši.

4.5 Vaše členská karta programu CPS a stránka Předplatné CPS ve vašem podnikatelském účtu obsahují vaše číslo členství v programu CPS. Toto číslo členství v programu CPS je nutné předat všem pověřeným „superuživatelům“ nebo uživatelům vašeho podnikatelského účtu při využívání výhod v rámci programu CPS, jako je například odeslání požadavku na provedení opravy či servisu, přístup k akcím nebo nabídkám.

5. PLATBA ZA VAŠE PŘEDPLATNÉ ČLENSTVÍ V PROGRAMU CPS

5.1 Všechny úrovně členství v programu CPS jsou k dispozici na dobu jednoho (1) roku, vybrané úrovně členství v programu CPS jsou však k dispozici na dobu v rozmezí od jednoho (1) roku až po tři (3) roky.

5.2 Doba trvání předplatného členského programu CPS závisí na zvolené úrovni členství v programu CPS, popř. délce předplatného. Vaše předplatné začne v den, kdy objednáte předplatné programu CPS a přijmete podmínky použití.

5.3 Členský poplatek se v rámci předplatného vybírá předem. Udělujete nám oprávnění strhnout příslušnou částku z karty nebo jiného způsobu platby spojeného s vaším podnikatelským účtem.

5.4 Bude-li platba neúspěšná nebo z jakéhokoli důvodu zamítnuta, může vám společnost Canon pozastavit přístup ke členství v programu CPS, dokud nezadáte platný způsob platby. Společnost Canon nepřebírá žádnou odpovědnost v případě, že se vaše členství v programu CPS neobnoví nebo vyprší z důvodu neplatných platebních údajů.

5.5 I nadále budete povinni uhradit neinkasované částky. Vaše platba bude zpracována prostřednictvím našeho externího zpracovatele plateb WorldPay.

6. AUTOMATICKÉ PRODLUŽOVÁNÍ VAŠEHO PŘEDPLATNÉHO ČLENSTVÍ V PROGRAMU CPS

6.1 Pokud nezměníte své nastavení automatického prodlužování před koncem stávajícího období předplatného, vaše členství v programu CPS se automaticky obnoví na stejné úrovni členství na konci stávajícího období předplatného. Chcete-li se dozvědět více o svém členství, spravovat nastavení svého členství nebo své členství v programu CPS zrušit, navštivte stránku Předplatné CPS ve svém podnikatelském účtu.

6.2 Než vám zašleme automaticky vygenerovanou fakturu v příslušný den prodloužení uvedený na stránce Předplatné CPS ve vašem podnikatelském účtu, upozorníme pověřené „superuživatele“ e-mailem před samotným prodloužením na prodloužení předplatného a na případný členský poplatek v rámci programu CPS. Před prodloužením členství budete mít příležitost své členství zrušit.

6.3 Společnost Canon nepřebírá žádnou odpovědnost za situaci, kdy vás nekontaktujeme z důvodu, že se změní nebo již nebudou platit kontaktní údaje uvedené ve vašem podnikatelském účtu.

6.4 V případě, že je preferovaným způsobem platby platba kartou, strhneme při automatickém prodloužení částku z karty zadané do nástroje pro správu předplatného. Vaše prvotní registrace představuje váš souhlas s tím, abychom použili kartu zadanou do našeho nástroje správy předplatného k zaplacení vašeho prvního předplatného členství i případných následných prodloužení členství. Registrací do naší služby automatického prodlužování členství berete na vědomí, že se bude vaše členství automaticky prodlužovat, a opravňujete společnost Canon k tomu, aby strhla členský poplatek v příslušné výši z karty zadané do nástroje pro správu předplatného. Taktéž si uvědomujete, že pokud byste chtěli zrušit automatické prodlužování, musíte zrušit své členství v programu CPS na stránce Předplatné ve svém podnikatelském účtu.

7. PŘECHOD NA VYŠŠÍ ČI NIŽŠÍ ÚROVEŇ ČLENSTVÍ V PROGRAMU CPS

7.1 O přechod na vyšší či nižší úroveň členství můžete požádat kdykoli během období předplatného, avšak změny budou platit až od vašeho následujícího období předplatného.

7.2 Ke zvýšení úrovně svého členství v programu CPS musíte mít k dispozici požadovaný počet produktových bodů, čímž získáte nárok na příslušnou úroveň. Můžete také přejít na jakoukoli nižší než svoji aktuální úroveň.

8. ZRUŠENÍ VAŠEHO PŘEDPLATNÉHO ČLENSTVÍ V PROGRAMU CPS

8.1 Chcete-li zrušit své členství v programu CPS, musíte navštívit stránku Předplatné ve svém podnikatelském účtu a postupovat podle pokynů pro zrušení.

8.2 Své členství v programu CPS můžete kdykoli zrušit. Nebudou vám však vráceny peníze za zbytek vašeho období předplatného.

8.3 Pokud své členství v programu CPS zrušíte, budete mít i nadále přístup ke svému předplatnému členství v programu CPS a budete moci využívat jeho výhod až do konce stávajícího fakturačního období.

9. PRÁVO UKONČENÍ ČI POZASTAVENÍ ČLENSTVÍ

Pokud zjistíme, že vaše aktivity porušují tyto podmínky, jsou nevhodné, vykazují známky podvodu nebo zneužívání, nebo poškozují nebo jsou v rozporu s našimi zájmy nebo zájmy jiných stran, můžeme váš přístup k členství v programu CPS zrušit, omezit či pozastavit bez jakékoli kompenzaci v podobě kreditu či vrácení peněz.

11. VÝHODY PLYNOUCÍ Z ČLENSTVÍ V PROGRAMU CPS

Služby a výhody, na které máte nárok v rámci úrovně svého členství v programu CPS, jsou uvedeny v Předplatném CPS na stránce Předplatné ve vašem podnikatelském účtu.

11.1 Výhody členství v programu CPS zahrnují:

 1. Příspěvek na údržbu – podle úrovně členství v programu CPS. Svůj příspěvek můžete uplatnit na kteroukoli ze služeb údržby společnosti Canon, které nabízejí naše Centra programu Canon Professional Service („PSC“) působící po celé Evropy a sídlící ve Francii, Německu, Itálii, Španělsku, Švédsku a ve Spojeném království. Nelze jej použít na žádný jiný typ služeb (např. upgrady nebo opravy). Výši příspěvku na údržbu podle úrovně členství v programu CPS naleznete v tabulce v bodě 11.2.
 2. Procentuální sleva z ceny služby (%) – uplatní se na všechny typy služeb (opravy, údržba či upgrade), které nabízejí naše Centra programu Canon Professional Service („PSC“) působící po celé Evropy a sídlící ve Francii, Německu, Itálii, Španělsku, Švédsku a ve Spojeném království. Výše slevy se liší podle úrovně členství v programu CPS a naleznete ji v tabulce v bodě 11.2.
 3. Expresní vyřízení – součástí oprav či servisu, které nabízejí naše Centra programu Canon Professional Service („PSC“) působící po celé Evropy a sídlící ve Francii, Německu, Itálii, Španělsku, Švédsku a ve Spojeném království pro vybrané produkty Canon (tj. fotoaparáty EOS, objektivy EF a RF, videokamery a filmové kamery EOS), které splňují podmínky pro „Expresní vyřízení“.
  1. Seznam produktů Canon, které splňují podmínky pro „Expresní vyřízení“, se bude průběžně měnit a jeho aktuální znění je k dispozici zde.
  2. Cílová doba vyřízení podle úrovně členství v programu CPS je uvedena v tabulce v bodě 11.2 a vztahuje se pouze na maximálně tři (3) produkty v rámci kteréhokoli požadavku na provedení servisu nebo opravy, který přijmeme od člena programu CPS.
  3. Cílová doba vyřízení není zaručena a je podmíněna dostupností náhradních dílů. Naše centra Canon PCS po celé Evropě se budou snažit cílové doby vyřízení dodržet.
  4. Cílové doby vyřízení jsou uváděny v pracovních dnech (kdy se pracovním dnem rozumí všechny dny kromě víkendů, svátků, které dodržuje společnost Canon, a období, kdy je nedostupnost služeb způsobena okolnostmi, které společnost Canon nemůže ovlivnit) a má se za to, že tato doba začíná v pracovní den následujícím po dni přijetí produktu v našem centru Canon PCS a končí v den, kdy je produkt připraven opustit dané centrum Canon PSC. Nezahrnují dobu strávenou přepravou (do centra Canon PSC nebo z něj), ani čas strávený čekáním na informace od zákazníka (např. chybějící dokumentace) nebo na rozhodnutí zákazníka (tj. přijetí časové a cenové nabídky na hrazené opravy či služby).
 4. Náhradní produkty – Tato služba se vztahuje na produkty v rámci „Expresního vyřízení“, které jsou opravovány v našich Centrech Canon Professional Service (PSC“) působících po celé Evropě a sídlících ve Francii, Německu, Itálii, Španělsku, Švédsku a ve Spojeném království.
  1. V případě splnění podmínek a dostupnosti náhradních produktů vám budou nabídnuty náhradní produkty k vypůjčení, pokud nelze dodržet Cílovou dobu vyřízení nebo na vyžádání, pouze u platinové úrovně členství v programu CPS (po odeslání vašeho požadavku na opravu společnosti Canon).
  2. Náhradní produkty budou nabízeny výhradně za standardních výpůjčních podmínek společnosti Canon (viz PŘÍLOHA níže), které budou považovány za přijaté, pokud přijmete nebo si vyžádáte náhradní produkty prostřednictvím svého členství v programu CPS.
 5. Bezplatná doprava a zaslání zpět (s doručením do následujícího pracovního dne) – součástí všech požadavků na provedení servisu či opravy zaslaných našim centrům Canon PSC. Bezplatné doručení do následujícího pracovního dne se vztahuje pouze na produkty, které jsou plně zaregistrovány ve vašem podnikatelském účtu.
 6. Prioritní technická podpora programu CPS – společnost Canon poskytuje výhradně pro členy programu CPS vyhrazenou Prioritní technickou podporu programu CPS, která zajišťuje exkluzivní technickou produktovou podporu a asistenci s otázkami týkajícími se služeb a podpory. Dostupnost Prioritní technické podpory programu CPS v zemích zapojených do programu CPS se uvádí v pracovních dnech (kterými se rozumí všechny dny kromě víkendů, svátků, které dodržuje společnost Canon, a období, kdy je nedostupnost služeb způsobena okolnostmi, které společnost Canon nemůže ovlivnit). Společnost Canon neponese žádnou odpovědnost za nedostupnost této podpory.
 7. Pro Solutions – zahrnuje sérii virtuálních sezení obchodního koučinku a kolaborativní aktivity věnující se podpoře členů programu CPS.
 8. Odborná komunita – zahrnuje přístup do veřejnosti nepřístupné skupiny CPS v rámci komunity Canon.
 9. Podpora pro globální akce – Specializovaná produktová podpora v rámci programu CPS pro akreditované odborníky a společnosti na významných světových akcích.
 10. Nabídky společnosti Canon a partnerů pouze pro členy – Speciální exkluzivní nabídky společnosti Canon a vybraných partnerů.
 11. Uvítací balíček CPS a digitální členská karta CPS – na začátku prvního období členství v programu CPS bude „superuživateli“ zaslán uvítací balíček na vámi zadanou adresu společnosti. Všichni uživatelé vašeho podnikatelského účtu si budou moci při připojení k vašemu podnikatelskému účtu stáhnout digitální členskou kartu CPS.
 12. Služba Den údržby u klienta (čištění a kontrola) – Pokud jsou splněny podmínky a pokud je tato služba součástí vašich výhod členství v programu CPS, může si člen programu CPS vyžádat údržbu u klienta (čištění a kontrola), kterou provede technik či technici Canon PSC. Součástí této služby je čištění a údržba produktů, které splňují podmínky pro „Expresní vyřízení“, a to přímo u klienta.
  1. Tato služba není k dispozici o víkendu (nestanoví-li společnost Canon jinak) a každá návštěva je na osm (8) hodin včetně hodinové přestávky.
  2. Pokud máte zájem o službu Den údržby u klienta (čištění a kontrola), ale úroveň vašeho členství v programu CPS tuto službu nezahrnuje (tj. CPS pro firmy C), nebo pokud budete mít zájem o více návštěv za účelem provedení údržby u klienta (čištění a kontrola), než kolik jich je součástí vašeho předplatného, můžete požádat společnost Canon o zaslání cenové nabídky pro tyto dodatečné služby.
  3. Během jedné osmihodinové (8) návštěvy jeden (1) technik Canon PSC provede údržbu dle níže uvedeného popisu u maximálně dvaceti sedmi (27) DSLR/bezzrcadlových produktů, třiceti tří (33) produktů s objektivy typu EF/RF, třiceti tří (33) produktů typu videokamera / filmová kamera EOS nebo dvaceti (20) produktů EOS R5C.
  4. Máte-li zájem o poskytnutí služeb u způsobilých DSLR/bezzrcadlových produktů / produktů s objektivy typu EF a RF i produktů typu videokamera / filmová kamera EOS nebo dvaceti (20) produktů EOS R5C, budou potřeba minimálně dva (2) technici Canon PSC, za což vám bude účtován poplatek.
  5. Klienti s úrovní členství CPS pro firmy A mají možnost požádat o dva (2) techniky na jeden (1) den nebo jednoho technika na dva (2) po sobě jdoucí dny podle toho, co vám více vyhovuje. Pokud však váš požadavek uvádí dva (2) techniky (podle výše uvedeného bodu), pak by byli dva (2) technici společnosti Canon potřeba na jeden (1) den a váš nárok zahrnutý ve vašem předplatném v podobě dvou (2) dnů údržby u klienta (čištění a kontrola) by byl spotřebován.
  6. Služba Den údržby u klienta (čištění a kontrola) bude zahrnovat tyto služby:

Obsah služby údržba u klienta (čištění a kontrola)

DSLR/ML
OBJEKTIV
VIDEO /
FILMOVÁ EOS
EOS R5 C

Čištění: obrazový snímač

-

LP Filter
(Pouze FILMOVÁ EOS
-

Čištění: zrcátko

-
-

Čištění: zaostřovací obrazovka

-
-

Čištění: tělo kamery/objektivu (externí)

Čištění: objektiv/kontakty patice pro příslušenství

Čištění: externí optika objektivu

-

(Pouze VIDEO)
-

Utažení externích šroubů

Kontrola a potvrzení funkčnosti všech spínačů, tlačítek a funkcí

Kontrola a potvrzení kvality snímků jednoduchým foto testem, jako je barva nebo zaostřovací pole

Kontrola a potvrzení funkce audio in & HDMI out

-
-

Aktualizace firmwaru (je-li to relevantní)

 1. Během údržby u klienta (čištění a kontrola) může technik Canon PSC doporučit, aby byly určité produkty zaslány do centra Canon PSC na opravu či servis. S produkty zaslanými do centra Canon PSC se bude nakládat dle bodu 11.3 níže.
12. Produktové školení zaměřené na technické dovednosti (od jedné dovednosti k mnoha výstupům) – Je-li to vhodné a zahrnuto do výhod vašeho členství v programu CPS, může si člen programu CPS vyžádat školení zaměřené na produkty pro uživatele podnikatelského účtu. Školení bude realizováno formou virtuální akce vedené naším týmem specialistů na produkty Canon. Tuto službu si musíte vyžádat předem
přes Prioritní technickou podporu programu CPS.

11.2 Dále uvádíme kompletní seznam výhod podle jednotlivých úrovní členství v programu CPS:

Úroveň členství

Silver
Gold
Platinum
Firmy C
Firmy B
Firmy A

Požadovaný počet produktových bodů

500–999
1 000–1 599
1 600–2 499
2 500–4 499
4 500–10 000
10 000+

Příspěvek na údržbu

100,00 €
200,00 €
350,00 €
1 000,00 €
2 000,00 €
3 000,00 €

Procentuální sleva z ceny služby
(oprava, údržba a upgrade)

10 %
15 %
20 %
20 %
20 %
20 %

Expresní vyřízení
(EOS, objektivy typu EF a RF)

5 pracovních
dnů
3 pracovní
dnů
2 pracovních
dnů
3 pracovní
dnů
3 pracovní
dnů
3 pracovní
dnů

Expresní vyřízení
(těla video + filmových EOS kamer)

5 pracovních
dnů
5 pracovních
dnů
5 pracovních
dnů
5 pracovních
dnů
5 pracovních
dnů
5 pracovních
dnů

Náhradní produkty
(pouze v případě opravy)

Ne
Pokud je
překročen
limit na vyřízení
V případě
žádosti
Pokud je
překročen
limit na vyřízení
Pokud je
překročen
limit na vyřízení
Pokud je
překročen
limit na vyřízení

Bezplatná doprava a zaslání zpět
(následující pracovní den)

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

Prioritní technická podpora programu CPS

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

Pro Solutions:
série virtuálních sezení obchodního koučinku a kolaborativní aktivity

Čtvrtletně
Čtvrtletně
Čtvrtletně
-
-
-

Odborná komunita

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

Nabídky společnosti Canon a partnerů pouze pro členy

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

Uvítací balíček

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

Služba Den údržby u klienta (čištění a kontrola)

-
-
-
0
1
2

Produktové školení zaměřené na technické dovednosti>
(od jedné dovednosti k mnoha výstupům)

-
-
-
Ano
Ano
Ano

11.3 Na všechny požadavky na servis a opravy učiněné v rámci tohoto programu se vztahují příslušné „Podmínky poskytování služeb a oprav“ našich center Canon Professional Service (PSC) působících po celé Evropě a sídlících ve Francii, Německu, Itálii, Španělsku, Švédsku a Spojeném království. V případě služeb s pevně stanovenými cenami nebo hrazených oprav nesete odpovědnost za uhrazení všech nákladů souvisejících s opravou či servisem vašeho produktu či produktů, ledaže by tyto náklady byly kryty v rámci vašich výhod členství v programu CPS.

11.4 Všechny výhody závisí na aktuální dostupnosti a jsou předmětem změn, přičemž je lze kdykoli zrušit nebo pozměnit dle vlastního uvážení společnosti Canon. Společnost Canon si vyhrazuje výhradní právo stanovit výjimky z dostupnosti výhod. Mohou se taktéž objevovat místní varianty publikovaných členských výhod.

11.5 Výhody členství v programu CPS náleží vašemu podnikatelskému subjektu s aktivním členstvím v programu CPS a nejsou převoditelné. Nárok na výhody vyplývající z členství v programu CPS mohou uplatnit pouze registrovaní „superuživatelé“ nebo „uživatelé“ vašeho podnikatelského účtu, a to pouze v souvislosti s produktem, resp. produkty, které jsou kompletně zaregistrované ve vašem podnikatelském účtu a které vaše společnost legálně vlastní.

11.6 Uplatňování nároků na výhody pro jinou osobu či společnost nebo v souvislosti s jakýmikoli neregistrovanými či částečně registrovaným produkty nebo umožnění jiné osobě nebo společnosti, aby uplatnila nárok na výhody jménem vaší společnosti, je v rozporu s těmito podmínkami použití. Produkt se stává kompletně zaregistrovaným až poté, co byly vyplněny požadované údaje (název produktu, sériové číslo, země nákupu, datum zakoupení a obchod, kde jste produkt zakoupili) a body za produkt (kde jsou relevantní) byly schváleny a přičteny k celkovému počtu produktových bodů vaší společnosti.

11.7 Žádnou výhodu si nelze nárokovat zpětně (tj. uplatnění nároku na výhodu, který jste byli oprávněni uplatnit, ale neuplatnili jste ho v době, kdy jste k tomu byli oprávněni) po ukončení vašeho aktuálního období předplatného či po odeslání vašich požadavků na provedení servisu a oprav.

11.8 Berte prosím na vědomí, že členství v programu CPS nemá vliv na vaše práva v rámci žádné komerční záruky společnosti Canon, která byla udělena spolu s vaším produktem či produkty v okamžiku koupě, ani na vaše zákonná práva, ani tato práva žádným způsobem nerozšiřuje.

12. VYUŽÍVÁNÍ VÝHOD A SLUŽEB V RÁMCI ČLENSTVÍ V PROGRAMU CPS

12.1 Příspěvek na údržbu – na používání vaší výhody „Příspěvek na údržbu“ se vztahují tyto podmínky:

 1. Váš dostupný zůstatek „Příspěvku na údržbu“ je uveden na vaší stránce Předplatné CPS ve vašem podnikatelském účtu a také se zobrazuje vašim „superuživatelům“, popř. „uživatelům“ během procesu Požadavek na provedení servisu a opravy.
 2. Společnost Canon se bude snažit, aby byl stav zůstatku vašeho „příspěvku na údržbu“ vždy aktuální.
 3. Váš „příspěvek na údržbu“ se zobrazuje ve formě tzv. tokenů a převádí se podle místní měny příslušného centra Canon PSC. Konverzní kurz je uložen v našem systému a odpovídá aktuálním cenám údržby (bez DPH)
 4. „Superuživatelé“ či „uživatelé“ vašeho podnikatelského účtu by měli zadat požadavek na provedení servisu pro příslušné produkty Canon přes váš podnikatelské účet. Zvolte požadovanou službu údržby pro dané produkty a zvolte možnost využití vašeho „příspěvku na údržbu“.
 5. Pokud „uživatelé“ vašeho podnikatelského účtu požádají o využití vašeho „příspěvku na údržbu“, „superuživatelé“ vašeho podnikatelského účtu budou vyzváni k autorizaci požadavku před jeho odesláním společnosti Canon prostřednictvím našeho online procesu.
 6. Pokud zbývající zůstatek „příspěvku na údržbu“ v rámci vašeho předplatného CPS nestačí na pokrytí požadované služby údržby, vaše společnost bude povinna uhradit rozdíl a u tohoto konkrétního požadavku nebude uplatněna procentuální sleva z ceny služby (%). „Uživatelé“, kteří požadavek zadali, o tom budou informováni formou upozornění s vysokou prioritou v průběhu zadávání požadavku na provedení servisu a opravy, a vaši „superuživatelů“ budou muset požadavek před odesláním schválit.
 7. Váš „příspěvek na údržbu“ bude platný pouze po dobu jednoho roku a případný zůstatek nebude převoditelný ani v případě, že své předplatné CPS na konci ročního období prodloužíte.
12.2 Procentuální sleva z ceny služby (%) – procentuální sleva z ceny služby (%) odpovídající úrovni vašeho členství v programu CPS, kterou odečtou naše centra Canon Professional Service ze všech schválených hrazených služeb nebo požadavků na provedení opravy, které učiní vaše společnost během období vašeho aktivního předplatného členství v programu CPS s výjimkou případů uvedených v bodě 12.1 (vi).

12.3 Expresní vyřízení – doba trvání expresního vyřízení na úrovni vašeho členství v programu CPS se bude vztahovat na všechny produkty, které splňují podmínky pro „expresní vyřízení“ takto:
 1. „Superuživatelé“ či „uživatelé“ vašeho podnikatelského účtu by měli zadat požadavek na provedení servisu nebo opravy příslušných produktů Canon přes váš podnikatelský účet.
 2. Obdrží přepravní štítek (obsahující vaše členské číslo CPS) a „Prioritní CPS štítek“, který lze vytisknout na konci procesu podání požadavku online nebo z vašeho potvrzujícího e-mailu.
 3. Přepravní štítek (obsahující vaše členské číslo CPS) a „Prioritní CPS štítek“ musí být připevněn na vnější obal zásilky. Povinností vašich „superuživatelů“ či „uživatelů“ je zajistit, aby byly štítky na zásilce jasně viditelné.

12.4 Náhradní produkty – Pokud vás úroveň vašeho členství v programu CPS (viz bod 11.2) opravňuje k využití náhradních produktů, tuto možnost můžete využít takto:
 1. U všech produktů splňujících podmínky pro „expresní vyřízení“, u kterých má být provedena oprava nebo servis v našem centru Canon PSC, platí, že pokud nelze cílovou dobu vyřízení dodržet, bude centrum Canon PSC kontaktovat příslušného „uživatele“ vašeho podnikatelského účtu za účelem přímého projednání možnosti vypůjčení náhradního produktu.
 2. Pokud má váš podnikatelský účet aktivní členství CPS Platinum, mohou vaši „uživatelé“ nebo „superuživatelé“ požádat o okamžité poskytnutí náhradního produktu za produkt, který splňuje podmínky pro „expresní vyřízení“ a který má být odeslán na opravu. Tento požadavek lze učinit kontaktováním společnosti Canon přes vyhrazenou Prioritní technickou podporu programu CPS po odeslání požadavku na provedení opravy. Za všech okolností se pokusíme požadavku na poskytnutí náhradního produktu vyhovět. Vždy ale záleží na dostupnosti.
 3. Případné náhradní produkty budou nabízeny výhradně za standardních výpůjčních podmínek společnosti Canon (viz PŘÍLOHA níže), které budou považovány za přijaté, pokud přijmete nebo si vyžádáte náhradní produkty prostřednictvím svého členství v programu CPS.
 4. Náhradní produkty mohou být dodávány pouze v rámci zemí zapojených do programu CPS na základě dohody s našimi centry Canon PSC a může být také možné si je v těchto centrech vyzvednout (na vyžádání).
 5. Jste povinni vrátit náhradní produkty do 5 dnů od vrácení vašich produktů na adresu, kterou určí společnost Canon.
 6. Vaše společnost je povinna zajistit, aby byly veškeré přístroje vráceny ve stejném stavu, v jakém byly dodány, nesete odpovědnost za jakoukoli ztrátu, škodu či krádež vypůjčených produktů a společnost Canon od vás bude vyžadovat uhrazení nákladů nutných na opravu či náhradu vybavení. Doporučujeme vám uzavřít vhodné pojištění pokrývající jakékoli vypůjčené vybavení/produkty.
 7. Společnost Canon se tímto zříká veškeré odpovědnosti za jakékoli vybavení/produkty, které vám budou půjčeny, v maximálním rozsahu povoleném zákonem.

12.5 Bezplatná doprava a zaslání zpět (s doručením do následujícího pracovního dne) – na všech úrovních členství v programu CPS budou mít všechny požadavky na provedení servisu či opravy zaslané přes váš podnikatelský účet automaticky nárok na bezplatnou dopravu a zaslání zpět (s doručením do následujícího pracovního dne) do našich Canon PSC a z nich. Bezplatné doručení do následujícího pracovního dne se vztahuje pouze na produkty, které jsou plně zaregistrovány ve vašem podnikatelském účtu.

12.6 Prioritní podpora pro program CPS – na všech úrovních členství v programu CPS budou mít všichni „superuživatelé“ či „uživatelé“ vašeho podnikatelského účtu s aktivním členstvím v programu CPS možnost kontaktovat vyhrazenou Prioritní podporu pro program CPS určenou pro vaši zemi. Abyste mohli využít Prioritní podporu pro program CPS, musí vaši „superuživatelé“ či „uživatelé“ uvést platné číslo členství v programu CPS, které bude ověřeno přes systém či systémy společnosti Canon.

12.7 Pro Solutions – na úrovních členství v programu CPS Platinum, Gold a Silver budou moci všichni „superuživatelé“ či „uživatelé“ vašeho podnikatelského účtu s aktivním členstvím v programu CPS rezervovat akce a účastnit se jich (akce se konají čtvrtletně). Virtuální akce budou pořádány pouze online a můžete si je rezervovat přes „Kalendář akcí“, který je k dispozici na stránce Účet ve vašem podnikatelském účtu.

12.8 Odborná komunita – na všech úrovních členství v programu CPS budou mít všichni „superuživatelé“ či „uživatelé“ vašeho podnikatelského účtu s aktivním členstvím v programu CPS možnost připojit se do neveřejné skupiny komunity CPS na adrese Canon Club.

12.9 Podpora pro globální akce – Specializovaná produktová podpora v rámci programu CPS bude k dispozici akreditovaným odborníkům a společnostem na významných světových akcích.

12.10 Nabídky společnosti Canon a partnerů pouze pro členy – Speciální exkluzivní nabídky společnosti Canon a vybraných partnerů budou zveřejňovány v sekci „Výhody a nabídky“, která je na stránce Účet ve vašem podnikatelském účtu.

12.11 Služba Den údržby u klienta (čištění a kontrola) – Pokud má váš podnikatelský účet aktivní členství CPS pro firmy A nebo B, mohou si vaši „uživatelé“ či „superuživatelé“ vyžádat údržbu u klienta (čištění a kontrola) přes společnost Canon, a to konkrétně přes její vyhrazenou Prioritní podporu pro program CPS takto:
 1. Všechny požadavky musí být zadány minimálně šedesát (60) dnů před preferovaným termínem.
 2. Musíte určit dva (2) až tři (3) náhradní termíny.
 3. Musíte dodat seznam produktů, u kterých chcete provést servis.
 4. Po posouzení vašeho požadavku vám společnost Canon předá nabídku (je-li to relevantní), kterou pak schválíte, a potvrdíte termín návštěvy.
 5. V den návštěvy jste povinni zajistit, aby byly provedeny nezbytné přípravy (tj. produkty rozbalené, stůl, židle, prostor, elektřina, osvětlení a internet).
 6. Požadavky na změnu termínu naplánované údržby u klienta (čištění a kontrola) jsou přijímány nejpozději 30 dnů před plánovaným termínem.
12.12 Produktové školení zaměřené na technické dovednosti (od jedné dovednosti k mnoha výstupům) – Pokud má váš podnikatelský účet aktivní členství CPS pro firmy A, B nebo C, mohou si vaši „uživatelé“ či „superuživatelé“ vyžádat produktové školení přes společnost Canon, a to konkrétně přes její vyhrazenou Prioritní podporu pro program CPS takto:
 1. Všechny požadavky musí být zadány minimálně šedesát (60) dnů před preferovaným termínem.
 2. Musíte určit dva (2) až tři (3) náhradní termíny.
 3. Musíte dodat seznam produktů, na které se má školení zaměřit.
 4. Po posouzení vašeho požadavku společnost Canon potvrdí termín školení.
 5. V den konání školení jste povinni zajistit, aby měli vaši „superuživatelé“ či „uživatelé“ vybavení a energie potřebné k účasti na školení (tj. produkty rozbalené, stůl, židle, prostor, elektřina, osvětlení a internet).
 6. Požadavky na změnu termínu naplánovaného produktového školení jsou přijímány nejpozději 30 dnů před plánovaným termínem.

14. CELÁ DOHODA

14.1 Tyto podmínky použití, Zásady ochrany osobních údajů v obchodním styku společnosti Canon a jakékoli další místní zásady tvoří celou dohodu mezi vámi a společností Canon a upravují vaše využívání programu CPS, přičemž nahrazují všechny předchozí dohody mezi vámi a společností Canon v souvislosti s programem CPS.

14.2 Pokud společnost Canon nebude uplatňovat nebo vymáhat jakékoli právo nebo tyto podmínky použití, nebude to znamenat vzdání se tohoto práva nebo ustanovení.

14.3 Pokud příslušný soud označí jakékoli ustanovení těchto podmínek použití za neplatné, smluvní strany se i přesto dohodly, že soud se bude snažit vyhovět záměrům smluvních stran, které jsou vyjádřeny v daném ustanovení, a ostatní ustanovení těchto podmínek použití zůstanou v plné platnosti a účinnosti.

14.4 Souhlasíte s tím, že bez ohledu na to, zda jakýkoli právní předpis stanoví jinak, musí být jakékoli žalobní nároky a důvody vyplývající ze služeb nebo těchto podmínek použití nebo s nimi související uplatněny ve lhůtě jednoho (1) roku od vzniku takového žalobního nároku nebo důvodu, jinak budou navždy promlčeny.

14.5 Tyto podmínky použití nesmíte postoupit bez předchozího písemného souhlasu společnosti Canon, avšak společnost Canon může tyto podmínky použití postoupit či převést, a to zcela či zčásti, bez omezení. Názvy jednotlivých částí těchto podmínek použití jsou uvedeny pouze pro informaci a nemají žádný právní ani smluvní účinek.

14.6 Členství v programu CPS přísně podléhá těmto podmínkám použití. Pokud se kdykoli rozhodnete, že si nepřejete být členem nebo nepřijmete tyto podmínky použití, musíte zrušit své členství v programu CPS, jak je popsáno v článku 8.

14.7 Společnost Canon si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto podmínky použití, a to zejména včetně členských úrovní a výhod, a může čas od času bez předchozího upozornění provést změny nebo aktualizace, a proto byste měli pravidelně kontrolovat webové stránky programu CPS. Společnost Canon se však bude snažit případné zásadní změny podmínek použití komunikovat a zdůraznit.

15. NAŠE ODPOVĚDNOST VŮČI VÁM

15.1 Výslovně chápete a souhlasíte s tím, že odškodněné strany společnosti Canon neponesou odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, nahodilé či následné škody (a to i v případě, že některá z odškodněných stran společnosti Canon byla na možnost vzniku těchto škod upozorněna) (společně dále jen „škody“) vyplývající z a) používání služby či nemožnosti ji používat; nebo b) jakékoli záležitosti týkající se služby.

15.2 Toto vzdání se odpovědnosti se vztahuje také na případné škody či újmu na zdraví vzniklé v důsledku nedbalosti či opomenutí společnosti Canon, počítačového viru nebo jiného obdobného útoku, telekomunikačních chyb či neoprávněného přístupu k uživatelským informacím formou krádeže či s využitím jiných prostředků nebo jejich používání. Neneseme odpovědnost za trestné, deliktní či nedbalé jednání či opomenutí třetích stran, které má vliv na službu. Odškodněné strany společnosti Canon v žádném případě neponesou odpovědnost za žádné deliktní či ilegální chování jiných uživatelů. Odškodněné strany společnosti Canon v žádném případě neponesou odpovědnost za škodu způsobenou na vybavení, hardwaru či jiném majetku uživatele nebo újmu na zdraví, k níž dojde v souvislosti s používáním služby. Tato omezení budou platit v nejširším možném rozsahu povoleném zákonem.

15.3 V žádném případě nevylučujeme ani neomezujeme svoji odpovědnost za: a) smrt nebo zranění způsobené naší nedbalostí, b) podvod nebo podvodné uvedení v omyl a hrubou nedbalost, c) porušení jakýchkoli podmínek vyplývajících ze zákona, a v žádném případě nevylučujeme ani neomezujeme svoji odpovědnost nad rámec toho, co je povoleno platnými právními předpisy.

15.4 Výslovně berete na vědomí a souhlasíte s tím, že externí zpracovatel, společnost Zuora, inc. zpracovává vaše platby společnosti Canon zaslané s využitím způsobu platby. Uvědomujete si a souhlasíte s tím, že společnost Zuora, inc. ani žádná jiná strana zapojená do procesu zpracování způsobu platby za službu, zejména společnost, která vám vydala kreditní kartu a banka obchodníka (společně „strany zbavené odpovědnosti“), neponesou odpovědnost za případné škody (jak je definováno v těchto podmínkách a s výhradou omezení stanovených v tomto článku), které vám mohou vzniknout v důsledku toho, že vám společnost Canon neposkytne služby za těchto smluvních podmínek nebo tyto smluvní podmínky poruší. Tímto zbavujete každou z výše uvedených stran odpovědnosti jakékoli povinnosti nahradit škody, které vám mohou vzniknout v důsledku selhání při poskytování služby podle těchto smluvních podmínek. Zavazujete se, že každou z těchto stran zbavených odpovědnosti odškodníte a zbavíte veškeré odpovědnosti za případné škody, které jim mohou vzniknout v důsledku vašeho porušení tohoto článku.

Nic z toho, co je obsaženo v tomto bodě nebo jinde v těchto podmínkách použití, neomezuje ani negativně neovlivňuje vaše zákonná práva.

16. UDÁLOSTI MIMO NAŠI KONTROLU

Neneseme odpovědnost za nesplnění nebo prodlení s plněním jakýchkoli našich povinností podle těchto podmínek použití, které nám nelze podle těchto podmínek použití přičíst, jiných platných podmínek nebo platných zákonů, mimo jiné včetně událostí mimo naši přiměřenou kontrolu, včetně zásahu vyšší moci, požáru, povodní, nepříznivého počasí, výbuchů, války (vyhlášené i nevyhlášené), teroristických činů, pracovních sporů (bez ohledu na to, zda se týkají našich zaměstnanců či nikoli) nebo úkonů místní či ústřední vlády nebo jiných příslušných orgánů, jakož i jiných událostí

17. ŘEŠENÍ SPORŮ

17.1 Máte-li s námi spor týkající se vašeho členství v programu CPS, nejprve nás prosím kontaktujte přes vyhrazenou Prioritní podporu pro program CPS a pokuste se s námi tento spor vyřešit.

17.2 Pokud s vámi máme spor týkající se vašeho členství v programu CPS, budeme se vás také snažit kontaktovat přímo, abychom tuto záležitost vyřešili. Využijeme k tomu kontaktní údaje, které jste zadali do svého podnikatelského účtu.

17.3 V nepravděpodobném případě, že nebudeme schopni spor vyřešit, budeme s vámi jednat o efektivním způsobu nezávislého řešení tohoto sporu. Tím nejsou dotčena vaše práva postoupit jakýkoli spor příslušnému soudu.

18. AKTUALIZACE A ZMĚNY TĚCHTO PODMÍNEK POUŽITÍ

18.1 Tyto podmínky použití můžeme dle potřeby aktualizovat bez předchozího upozornění.

18.2 Aktuální znění podmínek použití naleznete zde nebo nás můžete kontaktovat přes Prioritní podporu pro program CPS a vyžádat si kopii aktuálního znění Podmínek použití.

19. ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST

19.1 Tyto podmínky použití se řídí anglickým právem. To znamená, že smlouva o zakoupení členství v programu CPS, která s námi byla uzavřena, a jakýkoli spor nebo nárok z vyplývající nebo s ní související se budou řídit anglickým právem.

19.2 Dohodli jsme se na tom, že soudy Anglie a Walesu budou mít nevýhradní pravomoc.

20. KONTAKTUJTE NÁS

Máte-li nějaké dotazy týkající se vašeho členství v programu CPS, obraťte se na nás přes vyhrazenou Prioritní podporu pro program CPS. Náš tým zákaznických služeb je tu, aby vám pomohl.

DATUM AKTUALIZACE PODMÍNEK: 17. února 2023

PŘÍLOHA

VÝPŮJČNÍ SLUŽBA SPOLEČNOSTI CANON – PODMÍNKY POUŽITÍ

Společnost Canon Europa N.V., její dceřiné společnosti – národní a regionální pobočky Canon (jak je definováno na adrese: https://www.canon-europe.com/contact_us/canon_europe_middle_east_and_africa_offices), („Canon“), se zavazuje mi bezplatně půjčit zařízení uvedené na druhé straně a související příslušenství, jak je popsáno v objednávce výpůjčky (společně jako „vybavení“). Souhlasím s tím, že mé užívání vybavení bude řídit těmito podmínkami:

1. Vybavení je určeno pro mé osobní využití v souladu s podmínkami této smlouvy a nepůjčím jej žádné třetí straně.

2. Beru na vědomí, že si společnost Canon vyhrazuje právo mi kdykoli jakoukoli část vybavení z jakéhokoli důvodu odebrat na základě oznámení. Veškeré vybavení bude vráceno společnosti Canon s využitím poskytnutých přepravních štítků (pokud byly poskytnuty) a to buď do 5 pracovních dnů od přijetí mého opraveného produktu nebo ve lhůtě uvedené v příslušné objednávce výpůjčky nebo dříve, pokud si jeho vrácení vyžádá společnost Canon. V případě, že vybavení nebude společnosti Canon řádně vráceno na základě žádosti či povinnosti, vyúčtuje mi společnost Canon ceníkovou cenu zboží doporučenou výrobcem v plné výši.

3. Vybavení vrátím ve stanovené lhůtě v dobrém a funkčním stavu s očekávaným opotřebením. Zavazuji se vyvinout maximální úsilí k zajištění ochrany vybavení před otřesy, nárazy, škodami způsobenými vodou, před pískem, nečistotami a jinými škodlivými látkami, které mohou vybavení poškodit. Beru na vědomí a potvrzuji, že nesu veškerá rizika ztráty nebo poškození vybavení po dobu, kdy je vybavení v mém držení a do jeho přijetí společností Canon. Zavazuji se uhradit společnosti Canon náklady na případné opravy nebo nahrazení vybavení, bude-li to nezbytné v důsledku nesprávné manipulace, nedbalosti nebo zanedbání během doby trvání výpůjčky.

4. Zavazuji se používat vybavení v souladu s pokyny publikovanými společností Canon. Za žádných okolností nebudu provádět žádnou údržbu ani opravy vybavení. Je-li nezbytné provést údržbu nebo opravu vybavení, vyžádám si od společnosti Canon další instrukce.

5. Beru na vědomí a potvrzuji, že vybavení je mi půjčeno „TAK, JAK JE“. Nejsou mi poskytnuty žádné záruky, a to výslovné ani konkludentní, týkající se používání nebo výkonu vybavení, a veškeré takové záruky jsou výslovně popřeny, a to včetně konkludentních záruk prodejnosti či vhodnosti pro konkrétní účel. Společnost Canon nenese odpovědnost za žádné škody, a to zejména za újmu na zdraví, škody na majetku, ušlý zisk ani za žádné jiné přímé, zvláštní, náhodné ani následné škody, které vyplývají z této smlouvy nebo používání vybavení či nemožnosti jej používat.

6. Rozumím tomu, že nesu odpovědnost za náklady na vrácení a za zajištění zaslání zpět společnosti Canon, není-li předem ujednáno se společností Canon jinak.

Rozumím svým povinnostem v souvislosti s vybavením, jak je uvedeno v této smlouvě, a osobně zaručují vrácení tohoto vybavení nebo úhradu za případnou část vybavení nevrácenou na žádost společnosti Canon.

VERZE: 5.0

DATUM POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 24. ledna 2022