Hero image

Kde nalézt sériové číslo?

Umístění sériového čísla se liší u různých produktů od společnosti Canon. Sériové číslo je kombinací číslic a/nebo písmen bez mezer a speciálních znaků. Ignorujte jakékoliv číslice nebo písmena v závorkách.

Videokamery LEGRIA, profesionální videokamery a filmové kamery EOS

Sériové číslo videokamery představuje řetězec číslic a písmen nebo řetězec obsahující pouze číslice. Zpravidla se skládá z 12 číslic a je následováno písmeny „S/N“. Sériové číslo je obvykle vytištěno na nálepce, která se nejčastěji nachází na spodní části videokamery nebo pod baterií.

Příklady možných umístění sériového čísla jsou znázorněny na obrázcích níže:


Sériové číslo může být vytištěno také na bílé nálepce nacházející se na straně krabice, ve které byla videokamera dodána. Před sériovým číslem jsou obvykle 2 číslice v závorkách, např. (21), tyto číslice však nejsou součástí sériového čísla.

Umístění sériového čísla na této nálepce je znázorněno na obrázku níže.


Feedback