Hero image

Kde nalézt sériové číslo?

Umístění sériového čísla se liší u různých produktů od společnosti Canon. Sériové číslo je kombinací číslic a/nebo písmen bez mezer a speciálních znaků. Ignorujte jakékoliv číslice nebo písmena v závorkách.

PIXMA

Sériové číslo tiskárny PIXMA má délku 9 znaků a skládá se ze 4 písmen následovaných 5 číslicemi, např. XXXX00000. Je vytištěno na nálepce, kterou naleznete na zadní straně tiskárny nebo uvnitř tiskárny. Některá z možných umístění jsou znázorněna níže.

Na zadní straně tiskárny:

Tiskárna PIXMA_1
Tiskárna PIXMA_2
Tiskárna PIXMA_3


Uvnitř tiskárny:
Upozorňujeme, že inkoust může časem vytéci na bílou nálepku uvnitř zařízení a způsobit, že sériové číslo nebude viditelné. Lze jej však setřít suchým hadříkem.

Tiskárna PIXMA_4
Tiskárna PIXMA_5
Tiskárna PIXMA_6


Sériové číslo může být vytištěno také na bílé nálepce nacházející se na straně krabice, ve které byla tiskárna PIXMA dodána. Umístění sériového čísla na této nálepce je znázorněno na obrázku níže.

Tiskárna PIXMA_7


MAXIFY

Sériové číslo tiskárny MAXIFY má délku 9 znaků a skládá se ze 4 písmen následovaných 5 číslicemi, např. XXXX00000. Je vytištěno na nálepce, kterou naleznete na zadní straně tiskárny, jak je znázorněno na obrázku níže.

Sériové-číslo-MAXIFY


i-SENSYS

Složení sériového čísla zařízení i-SENSYS se liší v závislosti na typu modelu. Vysvětlení naleznete níže –

  • • Pokud váš produkt disponuje pouze funkcí tisku, sériové číslo se bude skládat z 10 znaků a bude obsahovat 4 písmena a 6 číslic, např. XXXX-000000.
  • • Pokud váš produkt disponuje funkcí tisku a kopírování, skenování nebo faxování, sériové číslo se bude skládat z 8 znaků a bude obsahovat 3 písmena a 5 číslic, např. XXX-00000.

Sériové číslo je vždy vytištěno na nálepce, kterou naleznete na zadní straně zařízení nebo, v případě některých modelů, uvnitř zařízení.

Příklady možných umístění sériového čísla jsou znázorněny na obrázcích níže.

LBP6750dn
LBP7150
MF8030Cn
LBP5300

Kompaktní fototiskárny SELPHY

Sériové číslo tiskárny SELPHY se skládá z 10 znaků a obsahuje pouze čísla, například 0123456789. Před sériovým číslem jsou obvykle 2 číslice v závorkách, např. (21), tyto číslice však nejsou součástí sériového čísla.

Je vytištěno na nálepce, kterou naleznete na spodní straně tiskárny, jak je znázorněno na obrázku níže. 

Sériové_číslo_SELPHY_1