Hero image

Kde nalézt sériové číslo?

Umístění sériového čísla se liší u různých produktů od společnosti Canon. Sériové číslo je kombinací číslic a/nebo písmen bez mezer a speciálních znaků. Ignorujte jakékoliv číslice nebo písmena v závorkách.

Multimediální projektory

Sériové číslo je u všech projektorů vždy kombinace písmen a čísel a je umístěno na spodní části produktu, jak znázorňují obrázky níže:Sériové číslo lze také zjistit pomocí systému nabídek projektoru, pokud provedete několik jednoduchých kroků popsaných níže:

  1. Otevřete nabídku projektoru
  2. Zvolte kartu Informace (Information).
  3. Sériové číslo se zobrazí, jak je znázorněno na obrázku níže:


Kalkulačky

Sériové číslo je u kalkulaček s tiskem umístěno na bílém štítku na spodní části produktu, kde mu předchází písmena „NO“, nebo na originálním balení produktu, jak je znázorněno na obrázcích níže.Faxová zařízení

Sériové číslo je umístěno na zadní části produktu, jak je znázorněno na obrázku níže.Dalekohledy

Obvykle je sériové číslo umístěno pod tubusem, avšak u modelů IS se nachází na dvířkách prostoru pro baterii.

Osobní kopírky

Sériové číslo je umístěno na zadní části produktu, jak je znázorněno na obrázku níže.
Síťové kamery

Sériové číslo je umístěno na spodní části produktu v poli označeném jako „serial number“ (sériové číslo). Jak je znázorněno na obrázku níže, sériové číslo se nachází v místě, které je označeno červeným pruhem.


Feedback