Produkt

Co potřebuje každý finanční ředitel vědět o digitální transformaci

Jak digitální transformace ovlivňuje váš podnik?

Stáhnout průvodce

Příručka k transformaci financí v hybridním prostředí

Přečtěte si příručku společnosti Canon o zavádění digitální a automatizované technologie ve funkci finančního oddělení

Stáhnout průvodce

Woman speaks to men in a meeting

Často kladené otázky finančních ředitelů

Digitální transformace se každého oddělení dotkne odlišným způsobem, nicméně pro finanční oddělení obvykle bývá tento proces náročnější než pro ostatní. Čtyři z pěti finančních pracovníků uvedli, že jejich oddělení nezvládá držet krok s plány digitální transformace zbytku organizace[1]. Často kladené otázky společnosti Canon přináší odpovědi, jak mohou moderní finanční lídři překonat výzvy a dojít prostřednictvím transformace k digitální dokonalosti.

Jak se vyvíjí role finančního ředitele?

Role finančního ředitele tradičně obnášela finanční plánování, podávání zpráv o výkonnosti a řízení rizik. Od zpětného vyhodnocování a podávání zpráv se však postupně upouští, a namísto toho přichází ke slovu definování a plánování budoucnosti organizace. Od finančních ředitelů se nyní očekává, že vytvoří strategii založenou na datech, která vycházejí z předpokládaných trendů. Tuto pokročilou úlohu jsou na sebe finanční ředitelé schopni vzít pouze v případě, že je nezatěžuje časově náročná administrativa a každodenní účetnictví. V důsledku pak finanční ředitelé obvykle investují do technologií, které zvyšují úroveň efektivity a automatizace těchto úkolů, takže se mohou více soustředit na strategickou práci s přidanou hodnotou.

Je pravda, že finanční oddělení obvykle zaostávají v oblasti digitální transformace?

Pro finanční oddělení bývá digitální transformace větší výzvou než pro ostatní oddělení ve firmě. Ve skutečnosti celkem 88 %1 pracovníků otevřeně přiznává, že mají problém držet krok s firemními cíli v oblasti digitalizace. Výsledkem je, že finanční oddělení často čelí problémům s nižší produktivitou a efektivitou, zatímco vykazují vyšší procesní náklady. To naopak může zhoršit pověst finančního oddělení jakožto nákladového střediska.
[1] Zpráva AIIM: Finance a účetnictví v roce 2017

S jakými překážkami se setkávají podniky při digitální transformaci, zejména v oblasti financí?

Pokrok i nadále brzdí nadměrné spoléhání se na manuální procesy a zastaralé systémy – 66 %[1] finančních pracovníků uvádí, že jsou na papírové dokumenty odkázáni více než jakékoli jiné oddělení ve firmě. Skutečnost je taková, že ačkoli všechny podnikové funkce mají za cíl nakonec dosáhnout digitalizace celého oddělení, je tento proces cestou, nikoli cílem. Vzhledem k tomu, že oddělení zpracovává jedny z nejcitlivějších a nejdůležitějších informací o celé organizaci, může narušení zaběhnutých pracovních postupů vzbuzovat obavy. Proto je potřeba zavedení digitálních technologií pečlivě zvážit, a všechny nové digitální a manuální pracovní procesy musí být schopny souběžně fungovat.

Jak mohou společnosti efektivně integrovat nové technologie do funkce finančního oddělení?

Ve skutečnosti se podniky neustále nacházejí na pomezí nového a starého – optimalizují a aktualizují zastaralé počítačové systémy a zároveň zavádějí nové. Digitální transformace proto představuje modernizaci klíčových procesů a využití příležitostí k efektivní automatizaci. Současně je nutné zachovat a vylepšovat ostatní procesy, které zatím nebyly digitalizovány, a připravovat je na pozdější optimalizaci. Pravděpodobnost úspěchu digitální transformace je vyšší, když firma přijme realitu tohoto hybridního prostředí, kde se uplatňují digitální i analogové procesy.

Integrace nových technologií proto vyžaduje, aby byla technologie flexibilní vůči potřebám různých fází transformace a nabízela bezproblémovou a kompletní integraci se současnými, koncovými a budoucími systémy, pracovními postupy a procesy.

Glasses resting on documents on desk

Co vnímáte jako katalyzátor transformace v oblasti financí?

Ať už se jedná o nedávné zavedení obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) nebo jiných zákonů o boji proti úplatkářství, modernímu otroctví nebo povinnost ohlašovat platební podmínky, stále roste počet nároků týkajících se dodržování předpisů, které nutí finanční oddělení ke změně. Tradiční papírové metody činí klíčové procesy (např. P2P) nejen složitějšími a těžko řiditelnými, ale vystavují je taktéž riziku nedodržení předpisů. Kromě zvýšení efektivity a flexibility pomáhá zavádění digitální a automatizované technologie podnikům vytvářet transparentnější, odpovědnější procesy a pracovní postupy, které odpovídají dnešnímu komplexnímu prostředí dodržování předpisů.

Neustále se objevují nové věhlasné technologie, ale v čem podle vás spočívá největší příležitost pro funkci finančního oddělení?

Ačkoli existuje mnoho technologií, které jsou označovány jako další „objev roku“, automatizace v současnosti nabízí nejúčinnější a praktické výhody pro funkci finančního oddělení. Automatizace financí by měla být klíčovým strategickým pilířem digitální transformace jakékoli firmy – je totiž klíčovým způsobem, jak propojit fyzické a digitální informace spravované finančním oddělením. Zavedení automatizace do hlavních procesů, jako je zpracování faktur nebo proces P2P, má bezpočet přínosů, včetně toho, že tento proces zefektivňuje, snižuje náklady na podpůrnou administrativu a zjednodušuje firmám dodržování předpisů.

Automatizace umožňuje finančním oddělením minimalizovat riziko lidské chyby, pokud jde o zpracování dokumentů a práci v souladu s osvědčenými postupy, a to například tím, že usnadňuje zavádění jednotlivých opatření, jako je povinné schvalování, která uživatelům brání, aby přeskakovali kroky nezbytné k zajištění souladu s předpisy. Zároveň lze digitalizovaný proces snadno kontrolovat a napomáhá dodržování interních předpisů týkajících se správy a řízení a externích účetních předpisů.

Je umělá inteligence přeceňovaná? Nebo může být pro finanční oddělení přínosem?

Jeden z nejlepších příkladů, jak může být umělá inteligence pro podnik jasným přínosem, spočívá ve využití dat, která poskytují cenné prediktivní poznatky namísto toho, aby podniku pouze ukazovala, co se již stalo. Jedním z hlavních úkolů každého finančního ředitele a finančního oddělení je analýza výkonnosti a vytváření strategie. Ačkoli jsou tyto činnosti vždy založeny na datech, umělá inteligence je schopna analyzovat data o výkonnosti z několika předchozích let a zaznamenat smysluplné vzory, které by lidskému oku mohly zůstat skryty. Jakmile se dá strategie do pohybu, je umělá inteligence schopna v reálném čase sledovat a upozornit podnik na odchylky, a automaticky při potížích upozornit příslušnou osobu, když je potřeba zasáhnout.

Jak může tým finančního oddělení podpořit lepší spolupráci prostřednictvím nákupu?

Finanční oddělení a oddělení nákupu spolupracují stále úžeji, avšak přesto se pouze třetina organizací domnívá, že jsou jejich útvary nákupu a financí ve skutečnosti úzce sladěny. Rychlost a přesnost platebních procesů organizace výrazně ovlivňuje dobré vztahy s dodavateli. Když začne docházet k přetížení platebních procesů, protože pracovní postupy nejsou dobře optimalizovány, trpí tím kvalita těchto obchodních vztahů. Výsledkem je, že mnoho podniků se snaží zlepšit provázanost pomocí integrace automatizační technologie, která snižuje prodlevy a chyby spojené s ručním zpracováním, a následně zlepšuje vztahy s dodavateli.

Jak se mění zpracování faktur a jak se bude v budoucnosti provádět?

Podle organizace AIIM 22 %[1] podniků přiznává, že v jejich případě automatizaci aktuálně podléhá pouze jedna čtvrtina operací zpracování faktur, ale očekává se, že toto číslo poroste – a důvod je jasný. Výzkum organizace AIIM ukázal, že u podniků, které stále používají papírové řešení, je průměrná doba zpracování faktur 3–5 dnů. Pro srovnání, cykly zpracování faktur v podnicích využívajících automatizované řešení jsou údajně kratší než jeden den.

Zjistěte, jak transformovat funkci financí v hybridním prostředí.

Související řešení

Prozkoumat podrobněji

Zjistěte více informací o transformaci funkce finančního oddělení

Poraďte se s naším týmem