PRODUKT

Jsou automatizované pracovní postupy budoucností finančního oddělení?

Zde najdete informace, jak může finanční oddělení přimět technologii pracovat tvrději a chytřeji

Stáhnout zprávu

Přeměna finančního oddělení v ziskové středisko pomocí automatizace

Hotovost je králem a efektivita platebních procesů může být významnou konkurenční výhodou. Vykročte vstříc automatizaci finančního oddělení.

Stáhnout zprávu

Calculator

Přechod k automatizaci

Dnešní lídři společností se neustále snaží najít ideální rovnováhu mezi zvyšováním provozní efektivity, úsporami nákladů, zaváděním inovací a zlepšováním zákaznického prostředí. Správný recept se však nehledá snadno, a od digitálních řešení se neustále požaduje nastolení dokonalé rovnováhy mezi provozní efektivitou a rozvojem podniku.


Na zasedáních správní rady se v uplynulých letech nedostalo finanční oddělení ani finanční ředitel ke slovu, a přínos jejich předurčené role „pokladníka“ spočíval pouze v poskytování podrobných aktuálních finančních statistik.


Současná funkce finančního oddělení by ale měla v zajišťování inovací hrát klíčovou roli, přičemž zavádění automatizovaných digitálních technologií je zásadním předpokladem, aby tuto roli mohla zastávat.
Aby se finanční oddělení zbavilo své pozice „pokladníka“, mělo by se ubírat směrem automatizačních strategií, které eliminují časově náročné úkoly, jež oddělení brání v inovaci, podpoře růstu a zvyšování zisku. Celosvětový trh s automatizací obchodních pracovních postupů by podle odhadů měl do roku 2026 dosáhnout tržeb ve výši 5,2 miliardy dolarů[1]. Proč se tedy podniky v roce 2019 stále potýkají s jejich zaváděním?

Engine

Překážky na cestě k automatizaci

Automatizace správy závazků je nejen náročná z hlediska transformace, ale rovněž velmi nákladná. Tato skutečnost neunikla ani nejvýše postaveným vedoucím pracovníkům, což organizace AIIM ve spolupráci se společností Canon nastínila ve zprávě nazvané Finance a účetnictví v roce 2017: Automatizace pracovních postupů pro správu hlavních informací. Ve skutečnosti se 26 % finančních pracovníků domnívá, že zavedení automatizovaného řešení správy závazků by nemělo na jejich náklady na zpracování faktur žádný vliv. Navzdory tomu 23 % pracovníků předpokládá, že po zavedení automatizovaného řešení správy závazků by došlo ke snížení nákladů o 15 až 20 %, zatímco 22 % pracovníků očekává snížení nákladů na zpracování faktur ve výši 25 až 50 %. Proč jsou tedy prokazatelné výhody automatizace přehlíženy?


Pokud jde o automatizaci finančního oddělení, je zřejmé, že zde něco neodpovídá. Vše je ale hned jasnější, když zjistíme, že podniky, které již investovaly do procesu automatizace, podávají pozitivní ohlasy odpovídající tomu, čeho se snaží dosáhnout všechna finanční oddělení: 28 % podniků uvedlo, že po zavedení automatizace správy závazků zaznamenaly snížení nákladů o 25 % až 50 %. 24 % organizací uvedlo dosažení návratnosti automatizovaného řešení do 3 měsíců či rychleji, přičemž 36 % se investice vrátila do jednoho roku. Tyto výsledky však zjevně nestačí na to, aby přesvědčily společnosti, které si zavedením procesu automatizace prozatím nejsou jisté.
Náklady jsou ale pouhou součástí problému. Přeměně finančních oddělení zřejmě stojí v cestě i kultura společností. Zatímco třetina (29 %) organizací uvádí, že jim v zavedení automatizace brání nedostatek kapitálu, 27 % z nich odrazují obavy z řízení změn. Přeměna může pro někoho být nepochybně nepříjemná, jestliže se však finanční oddělení chce doopravdy stát produktivní a proaktivní součástí podniku, je digitální transformace nevyhnutelná.

Cestu k automatizaci závisí na nejvýše postavených vedoucích pracovnících

Pravděpodobně největší překážkou jsou však zastaralé postupy. 22 % vedoucích pracovníků popisuje automatizaci jako řešení, které není „ani přizpůsobitelné, ani neodpovídá jejich aktuálním prioritám“, což má za následek neochotu prosazovat projekty automatizace. Dalších 23 % uvádí, že ve snaze zvládat více projektů najednou je stanovování priorit obtížné. Neochota vedoucích pracovníků prosazovat automatizaci je tedy zjevná. Čtvrtina (27 %) zaměstnanců uvádí nezájem a nedostatek podpory ze strany vedoucích pracovníků jako významnou překážku v získání souhlasu s automatizací správy závazků a pohledávek, přestože by pokročilé procesy mohly výrazně zvýšit jejich výkonnost.

Předtím, než nejvýše postavení vedoucí pracovníci odsouhlasí plán transformace, je potřeba je přesvědčit o potenciálu automatizace. Zatímco si někde již mohou výhody uvědomovat – např. kratší doba zpracování (46 %), větší přesnost (46 %) a lepší sběr dat (35 %), stále se jedná o krok, který v podnicích bez digitálních zkušeností vzbuzuje obavy. Týmy finančních oddělení by proto měly z transformace udělat silný obchodní případ a zaměřit se nejprve na procesy, které budou mít největší dopad na podnikání, ale budou vyžadovat minimální investice. Jakmile jsou vedoucí pracovníci přesvědčeni o výhodách, může ke slovu přijít rozsáhlejší strategie automatizace.

Pokud má být finanční oddělení skutečně považováno za inovativní prvek, který se podílí na rozvoji podniku, musí tvrdě usilovat o to, aby se zbavilo své pověsti „pokladníka“. Příležitost se nabízí. Automatizace má potenciál transformovat finanční oddělení, a to pravděpodobně více, než kterékoli jiné oddělení, a v případě úspěchu je zbavit jeho nechvalně známé pověsti.

Zjistěte, jak pomocí automatizace proměnit finanční oddělení v ziskové středisko

Související řešení

Prozkoumat podrobněji

Potřebovalo by vaše finanční oddělení dávku automatizace?

Poraďte se s naším týmem