Tři kroky pro automatizaci chodu vaší firmy

Vydejte se na cestu přeměny vašich firemních procesů.

STÁHNOUT PRŮVODCE

Průvodce úspěšnou digitální transformací

Celkem 53 % respondentů uvedlo, že zefektivnění procesů je hlavním motivačním aspektem pro digitální transformaci. Zjistěte proto, jak snížit neefektivnost.

Stáhnout průvodce

Winding mountain road lit up brightly

Zavedení automatizace do vaší firmy

Pro 53 % organizací je hlavním motivačním aspektem pro digitální transformaci vytváření efektivnějších a účinnějších interních procesů. Hlavním nástrojem pro dosažení této vize je automatizace: firmy doufají, že nahrazením tradičních pracovních postupů sníží četnost chyb, ušetří čas a finanční prostředky a zbaví pracovníky opakujících se úkolů, aby se mohli ve větší míře věnovat prospěšnější práci zaměřené na zákazníky.

Zavedení automatizace může mít dominový efekt napříč celou organizací. Marketingoví pracovníci se mohou soustředit na zpřesnění nabídky atraktivních produktů a služeb a jejich správným oceněním při zajištění spokojenosti zákazníků a vytváření pozitivních nákupních zážitků. Inteligentní automatizace procesů, která zahrnuje umělou inteligenci, může personálnímu oddělení pomoci poskytovat konzistentní personální služby potřebné pro provoz firmy. A pokud jde o finanční oddělení, specifické trendy a vývoj v oblastech automatizace robotických procesů, kognitivních výpočetních operací a Internetu věcí (IoT) mohou zlepšit zabezpečení a omezit výskyt administrativních chyb. Ale zavedení automatizace je důležitou součástí cesty k transformaci, která však může být snadno pro mnoho společností velmi zdlouhavá. Níže se s vámi podělíme o tři klíčové kroky, které vám umožní úspěšně zavést automatizaci do vaší společnosti.

Posouzení digitální vyzrálosti

Každá společnost dosahuje jiné úrovně digitální vyzrálosti, takže je prozíravé začít pomalu. Posouzení digitální vyzrálosti společnosti zahrnuje přezkoumání řady aspektů organizace: její kultury, stávající úrovně přijetí technologií, jak dobře se přizpůsobila podpoře digitálního řízení a jak dobře používá data zákazníků a firemní data. Výsledek ukáže, zda je vaše společnost skeptická, přejímající, spolupracující nebo se odlišuje. Na základě tohoto zjištění můžete definovat specifické cíle automatizace a zavést fázový přístup pro jejich plnění. Jedná se o vybírání malých procesů, které nevyžadují zásah člověka k aktivaci automatizace (např. schvalování cestovních výdajů), spíše než procesů důležitých pro chod firmy. Používání tohoto přístupu jako počátečního testu pomůže identifikovat potenciální dopad a překážky a dopracovat se k potenciálním řešením pro libovolný problém.

Man running up some stairs, shot from behind

Zapojení zúčastněných stran

Jakmile začne úspěšně probíhat automatizace firemního procesu, je důležité stanovit role a odpovědnosti všech zúčastněných stran, které se na procesu podílejí. Udržujte jednotný přístup ke všem zúčastněným stranám, zapojte je hned od počátečních fází a vytvořte transparentní hierarchii identifikací vlastníka procesu, aby bylo možné vynucovat zodpovědnost. Zvolte řešení zaměřené na člověka, které uspokojí požadavky vedení firmy a sladí automatizované procesy se stávající strategií. Strategické přizpůsobení je nezbytné a může zajistit nebo přerušit technologickou transformaci. Uskutečněte spontánní diskuzi zaměřenou na hledání řešení, abyste porozuměli palčivým problémům, přičemž ji uspořádejte tak, aby se všichni cítili v organizaci důležití. Tímto způsobem lze také usnadnit využívání automatizace k řešení všech problémů.

Investice do školení

K úspěšnému provedení digitální transformace je důležité investovat do vzdělávání pracovníků ohledně základů nové platformy, důvodů jejího zavedení a požadovaných výsledků. Je však zásadní zvolit software, který je intuitivní a snadno použitelný a který podporuje sebevzdělávání, aby si uživatelé zvykli na novou platformu.

Správa firemních procesů

Skutečný úspěch automatizace závisí na tom, jak dobře je nová platforma přijímána a jak dobře uživatelé komunikují se systémem. Za tímto účelem je třeba, aby firmy zavedly správu firemních procesů (BPM), proces trvalého vyhodnocování výkonu automatizace a neustálá vylepšování s cílem optimalizovat automatizaci. Bez průběžného monitorování výsledků, které automatizace přináší vaší organizaci, je velmi obtížné zvýšit efektivnost procesu.

Zavedení automatizace na určité úrovni je důležitou etapou na cestě k transformaci každé firmy. Výhody jsou zřejmé, nicméně stejně jako se lidé dopouštějí chyb, ani žádná technologie pro automatizaci firemních procesů není bezchybná. Dosažení nejlepších možných výsledků vyžaduje značné množství organizačních zdrojů. Automatizace se musí stát součástí DNA organizace. Na začátku může být sice nákladná, ale při správném provedení stojí za to do ní investovat.

Zvládněte výzvy digitální transformace s pomocí společnosti Canon.

Související řešení

Prozkoumat podrobněji

Zjistěte, jak zefektivnit firemní procesy pomocí digitální transformace.


SPOJTE SE S NÁMI