Proč je společnost Canon jedničkou v poskytování řízených tiskových služeb a služeb pro práci s dokumenty

Umístění tisku do samého středu správy informací

Canon MPS meeting

Nový lídr na poli služeb MPS

Pro zákazníky představují řízené tiskové služby a služby pro práci s dokumenty (MPDS) reálnou příležitost vnést do správy fyzických i digitálních informací strategii holistické transformace, která zajistí její budoucí fungování a současné výrazným způsobem vylepší produktivitu i zabezpečení. Ať už se firma chystá implementovat úplnou kontrolu nad všemi svými pracovními postupy, které se týkají dokumentů, nebo zavést řízené služby do svých operací po celém světě, služby MPDS mohou představit efektivnější řešení, zavést úspory nákladů a zvýšit produktivitu.

Po několika letech silného a nepřetržitého růstu předstihla společnost Canon klíčové hráče ve svém oboru a oborová analýza společnosti IDC potvrdila, že představuje jedničku na trhu v oblasti poskytování služeb MPDS v západní Evropě.

Open plan office

Pohled společnosti IDC

Společnost IDC ve své zprávě „Western Europe MPDS and BPS Market Shares, 2017: Accelerated Technology Development Driving Greater Contractualized Business Revenues“ uznává „dlouhodobé zkušenosti společnosti Canon v oblasti zpracování obrazu dokumentů, tiskových služeb a firemních portfolií, inovací na trhu a provozní dokonalost, se kterou vybudovala své podnikání v oblasti tiskových služeb“ a potvrzuje její schopnosti: „Společnost Canon klade důraz na digitální transformaci se zaměřením na poskytování rozšířených možnosti doručování klientům a pomoc při řešení některých z největších obchodních problémů spojených se správou informací v papírové i elektronické podobě. Díky většímu důrazu na optimalizaci obchodních procesů a neustálému vylepšování a poskytování řešení a služeb v Evropě i po celém světě společnost Canon rozšířila svou nabídku řešení pracovních postupů.“

Společnost IDC ocenila také trvalý závazek společnosti Canon nabízet svým zákazníkům ta nejlepší řešení přizpůsobená konkrétním potřebám dané společnosti, který je odrazem nabídky hodnot společnosti Canon vycházejících ze schopnosti společnosti nabízet hardware pro zpracování, snímání a výstup obrazu pokrývající celé spektrum uživatelů a kombinovat je se škálovatelným softwarem a technologií pro řešení, která mohou sloužit všem organizacím – od malých firem až po nadnárodní podniky. Díky svému portfoliu softwarových technologií a také zkušenostem a odhodlání v oblasti řízených tiskových služeb a služeb pro práci s dokumenty společnost Canon zákazníkům pomáhá nejprve s optimalizací tiskového parku a poté postupně nastavuje výraznější změny v oblasti zlepšování procesů a automatizace pracovních postupů.“

Open plan business meeting

Moderní služby MPDS

Nastává zlatý věk řízených tiskových služeb a služeb pro práci s dokumenty. V dnešním světě založeném na datech jsou tištěné i elektronické dokumenty (a informace v nich obsažené) integrální součástí efektivního fungování firem. Ale vzhledem k rychlému nárůstu objemu dat představují náklady na efektivní správu a udržování moderních informačních sad skutečnou výzvu. Navíc se očekává, že by firemní data měla přispívat k chytřejších a efektivnějším způsobům práce, získávání obsáhlejších přehledů o zákaznících nebo pomáhat při řízení budoucích inovací

V neustále se měnícím světě správy dokumentů a informací společnost Canon nadále rozvíjí konzistentní nabídku svých řízených tiskových služeb a služeb pro práci s dokumenty (MPDS), které uspokojí rostoucí nároky kanceláří a centrálních reprografických oddělení, včetně webových sítí, nadnárodních, multiregionálních a globálních prostředí, ať už na regionální nebo celosvětové úrovni.

Workers reviewing digital content


Spolupráce s odborníky

S digitální transformací, která zasahuje až do korporátní sféry, nebylo efektivní řízení informací nikdy důležitější. Digitalizace správy tisku spolu se skenováním a zachycováním dokumentů představuje skutečnou příležitost ke snížení nákladů a zvýšení zabezpečení a díky rychlému přístupu k aktuálním a relevantním informacím umožňuje pracovníkům soustředit se na úkoly, které firmě přinášejí větší zisk i hodnotu.

Správa složitých tiskových služeb ve více kancelářích a na více tiskových pracovištích, ve více zemích a pro více značek může znamenat skutečné vyčerpání interních zdrojů, což je zbytečně finančně nákladné a časově náročné. Spolupráce s odborníkem je v tomto oboru zásadní. Díky přístupu, který je zaměřený na zákazníka a spojený s nabídkou rozšířeného řešení pracovních postupů, nabízí společnost Canon firmám po celé Evropě kvalitní pomoc v oblasti optimalizace procesů a nepřetržité vylepšování a poskytování řešení i mimo služby MPDS.

Protože se firmy snaží pro zaměstnance a akcionáře dosáhnout vyššího zisku, stále více organizací si uvědomuje, že jim zavedení služeb MPDS umožní zaměřit se na to, co dělají nejlépe. Zatímco je správa informací tradičně zajišťována interními týmy, tisk a zvláště správa tisku stále představuje jednu z posledních velkých oblastí nekontrolovaných nákladů. Služby MPDS představují pro firmy všech forem a velikostí obrovskou příležitost pro zavedení automatizace způsobem, který se okamžitě projeví na produktivitě, nákladech a míře zabezpečení.

Pokud chcete zavést služby MPDS ve své firmě, zjistěte více o tom, jak vám společnost Canon může při objevování řízených tiskových služeb pomoci.

Související řešení

Prozkoumat podrobněji

Zjistěte, jak mohou naše řešení Řízené tiskové služby urychlit chod vaší firmy.

Poraďte se s naším týmem