Průvodce digitální transformací
pro finančního ředitele

Proměňte vaše oddělení v efektivní střediska optimalizací firemních procesů.

STÁHNOUT PRŮVODCE

Cesta k digitální
transformaci: průvodce dosažením úspěchu

Celkem 80 % pracovníků finančních oddělení nedokáže plně využít potenciál digitalizace. Zjistěte proto, jak naplánovat realistickou cestu k plnému využití jejího potenciálu.

Stáhnout průvodce

Winding mountain road lit up brightly

Průvodce digitální transformací pro finanční oblast

Finanční oddělení je tradičně odkázané na ruční procesy. Podle nedávného průzkumu 80 procent kvalifikovaných finančních pracovníků připouští, že se usilovně snaží udržet krok s firemními cíli v oblasti digitalizace, a 66 procent uvedlo, že jsou více odkázáni na papírové dokumenty než jakékoli jiné oddělení ve firmě.


Spolu s neustálým bojem o rozpočet ponechává reputace finančního oddělení jako nákladového střediska na mnohých vedoucích pracovnících finančních oddělení břemeno dosažení efektivnosti, zvýšení výkonu firmy a vyvážení rizik se zmenšujícími se účetními bilancemi.


Digitální technologie představují nejefektivnější prostředky pro moderní vedoucí pracovníky finančních oddělení a umožňují jim čelit těmto výzvám. Jaká je budoucnost finančních procesů v digitální transformaci? Jak mohou finanční ředitelé s využitím digitálních nástrojů proměnit finanční oddělení v ziskové středisko, které výrazně přispívá ke zvyšování výkonu firmy?

Rámec transformace finančních procesů

Existuje řada technologií, které jsou dostupné pro osoby pověřené transformací způsobu, jakým v současné době probíhají finanční procesy. Finanční oddělení, která mají připravený strategický plán digitalizace pro nasazení těchto řešení, mohou zahájit digitální evoluci.


Klíčovým aspektem od automatizovaného zpracování faktur po digitálně zefektivněná řešení „od nákupu po platbu“ (P2P) je vývoj komplexní strategie, která zajistí, aby tyto nástroje měly největší dopad na firmy v krátkodobém horizontu a aby současně usnadnily dosažení pokroku na jejich dlouhodobé cestě k transformaci.

Automatizace procesů

Progresivní finanční ředitelé budou zkoumat technologie pro digitalizaci a automatizaci, které přinesou úspory a uceleně zefektivní procesy v celé firmě, aby jí poskytly prostor a příležitosti k růstu. Zavedení komplexního automatizovaného řešení P2P například pro oblast závazků okamžitě zkrátí požadovanou dobu, ušetří finanční prostředky a sníží objem administrativní práce zbytečně vynakládané na neproduktivní a zastaralé pracovní postupy, které omezují růstový potenciál a brání dosažení ziskovosti.

Co dále čeká finančního ředitele?

Bez ohledu na kombinaci technologií by firmy neměly očekávat, že se vše změní přes noc. Plánované proměny způsobů zpracování úkolů v gesci financí budou mít přírůstkový charakter a nemusí zpočátku zahrnovat veškerou agendu. Některé činnosti jako automatizované pořizování dat a jejich validace při zpracování faktur může být realizována snadno a rychle, zatímco jiné typy digitalizace jako například implementace nového ERP systému vyžadují důkladnou přípravu a koordinaci s dalšími odděleními.

Transformace firmy

Je zřejmé, že finanční ředitelé mají klíčovou roli při digitální transformaci svých firem. Automatizace a digitalizace procesů jako jsou rozpočtování, inventarizace majetku, zpracování faktur a plateb dodavatelům mohou stanovit charakter progresivnosti a inovačního vůdcovství.


Postojem k inovacím dosáhne finanční oddělení také nepřímých výhod plynoucích z vytváření trvalé hodnoty pro organizaci. Zavedení zjednodušených a efektivních interních finančních procesů založených na jednotné metodické i technologické platformě pro transformaci finanční oblasti může výrazně přispět k růstu firmy.


Výhody jsou pro všechny finanční ředitele zřejmé. Přijetím digitalizace finančních procesů lze dosáhnout snížení nákladů, zvýšení efektivity, striktnějšího dodržování předpisů a efektivnější komunikace s dodavateli a věřiteli. Jedná se o výhody, které nejenom zlepšují provozní výkon finančního oddělení, ale také skutečně přispívají k naplňování probíhajících a dlouhodobých plánů růstu firem.

Přečtěte si příručku od společnosti Canon, ve které se dozvíte, jak úspěšně provést digitální transformaci.

Související řešení

Prozkoumat podrobněji

Zjistěte, jak se vydat na cestu k digitální transformaci.

SPOJTE SE S NÁMI