PRODUKT

Přeměna zákaznických dat v ziskové strategie pro růst

Jsou data skutečně „novou ropou“?

Stáhnout průvodce

Transformujte marketing ještě dnes

Využíváte plný potenciál zákaznických dat?

Stáhnout průvodce

digital payment being made

Příležitost spojená s informacemi

Označení dat za novou ropu není novinkou. Je to chytlavá hláška, která se zpravidla připisuje známému britskému matematikovi a tvůrci programu Clubcard společnosti Tesco Clivu Humbymu. Co však ve skutečnosti znamená? Měla by znamenat, že se data využívají k podpoře moderního, ziskového a efektivního podnikání. Skutečnost je však taková, že zákaznická data představují především nevyužitý zdroj, který sotva kdo zpracoval.

Informace mají obrovský potenciál, správné shromažďování a analýza zákaznických dat však vyžadují nové dovednosti a přístup. Když se to však podaří, veškeré obavy směřované na marketing ohledně možnosti měřit svou efektivitu začnou rychle mizet.

Zákaznická data totiž pomáhají nejen vylepšit nákupní zážitky (Customer Experience - CX), ale také dosáhnout růstu firmy a současně snížit náklady.

To, že CX dokáže zajistit věrnost nad rámec ostatních faktorů včetně ceny, je dnes běžně uznávaným faktem. Průzkum Gartner Customer Experience in Marketing z roku 2017 ukázal, že 81 % společností předpokládá, že do dvou let bude konkurence probíhat z většiny nebo úplně na základě CX.

Klíčovým faktorem je relevance – spravovat zákaznická data s cílem získat poznatky a využít tyto znalosti ke komunikaci způsobem, který splňuje obchodní cíle, tj. zlepšit udržení zákazníků, zvýšit počet bezhotovostních plateb, zvýšit možnosti navyšování prodeje nebo křížového prodeje či podpořit digitální zapojení. Vytváření personalizované komunikace, která vede k hmatatelným obchodním výsledkům, pomocí zákaznických dat je vzrušující oblast, ve které se marketing stále více dostává k jádru obchodní strategie.

Minulý rok přinesl náhlou a bezprecedentní změnu v obchodním a ekonomickém prostředí. Nová rizika a bezpečnostní problémy ohrozily bezpečnost dat zákazníků. V první polovině minulého roku bylo zaznamenáno 918 případů narušení bezpečnosti dat[1] včetně případů u vedoucí účetní společnosti Deloitte, zdravotnické společnosti Bupa a internetového obra Yahoo!. Podle firmy Gemalto se odhaduje, že je denně prozrazeno v průměru přes 10 milionů záznamů o zákaznících.[2] Se zaváděním přísnějších předpisů, jako je obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), musí společností včas hlásit porušení ochrany dat a mohou být vystaveny vysokým pokutám. S nárůstem dopadů narušení bezpečnosti dat je pro firmy klíčové, aby si poradily s riziky, zajistily bezpečnost zákaznických dat a využily významné příležitosti strategického obchodního růstu.

Možnosti jsou obrovské. Efektivní analýza dat může mimo jiné přispět k lepšímu porozumění chování spotřebitele, rozpoznávání problémů a lepšímu rozhodování. Tento přístup k informacím také podporuje nové obchodní modely, které mohou zlepšit komunikaci a interakci se zákazníky.

Tento trend bude navíc pouze růst. Obchodní transformace vede ke změnám firem a měnící se chování spotřebitelů, jako je rostoucí používání nových zařízení v podobě přenositelné elektroniky a internetu věcí (IoT), vyžaduje shromažďování ještě většího množství dat.

Coloured postit notes

Snaha o kvalitu

S rozšířením sběru dat zákazníků se však zvyšují a objevují velké problémy, které musí podniky řešit v oblasti zabezpečení, dodržování zákonů, důvěry zákazníků, dostupnosti zdrojů IT, nevhodných starších systémů a nízké kvality dat. Společnosti musí zajistit bezpečnost dat a dodržovat regulace, aby v ně zákazníci neztratili důvěru. Potřebují také nutné zdroje IT a vhodný hardware, aby mohly přesně analyzovat zákaznická data a poskytovat správné informace o tom, jak dosáhnout zlepšení a růstu. K budoucímu růstu je nutná správa datových rizik na holistické bázi. Důkladná identifikace rizika, jeho vyhodnocení, kontrolní systémy, technologie, důkladné monitorování a hlášení jsou klíčové při řešení problémů, jako je odcizení dat, nedodržování zákonů a nedbalost.

Tato nová technologie jednak pomáhá řešit problémy s daty zákazníků, ale také umožňuje získávat z nich informace, na jejich základě je možné vytvořit lepší uživatelské prostředí.

Užitečnost marketingu

Zákazníci, kteří si připadají respektovaní a mohou jednoduše interagovat s podnikem, od kterého nakupují, pravděpodobněji zůstanou zákazníky tohoto podniku. Věrní zákazníci zpravidla znamenají menší nároky na podporu. Klíčem ke zlepšení CX jsou data zákazníků. Toto platí zejména u přizpůsobených sdělení pro zákazníka, ať už transakční obchodní komunikace, jako jsou účty, výpisy, oznámení a korespondence, nebo propagační typ komunikace, jako je direct mail nebo různé kanály typu mobilního telefonu, e-mailu nebo webu. Cílená digitální komunikace a obousměrné interakce poskytované bez problémů ve více kanálech splňují a překonávají zákazníkova vysoká očekávání. Spokojení zákazníci ve výsledku znamenají spokojenější podniky.

Svět, ve kterém dnes žijeme, by bez dat jednoduše nefungoval. Stejně jako bez ropy. Aby však bylo možné využít jejich plný potenciál, neměl by se žádný podnik v zájmu dosažení úspěchu bát investice do moderní technologie, odborné pomoci nebo outsourcingu komunikace se zákazníkem.

Zjistěte, jak plně využít vaše zákaznická data!

Související řešení

Prozkoumat podrobněji

Vylepšete svou komunikaci se zákazníky

Poraďte se s naším týmem