Role digitální transformace pro vytváření zákaznické zkušenosti

Zůstaňte konkurenceschopní díky strategii digitální transformace zaměřené na zákazníky.

STÁHNOUT PRŮVODCE

Cesta k digitální transformaci: průvodce dosažením úspěchu

Dvacet let po první digitální marketingové kampani naplánujte další kroky na své cestě k digitální transformaci.

Stáhnout průvodce

Winding mountain road lit up brightly

Řízení zkušeností zákazníků pomocí digitální transformace

Během posledních třiceti let prošel marketing velmi významnou transformací. Zaznamenal vývoj od fyzického k digitálnímu marketingu a v současné době směřuje k automatizaci. Ve světě, ve kterém jsou zkušenosti zákazníků hlavní prioritou, firmy využívají nové technologie, které pomáhají marketingovým pracovníkům splňovat a překonávat očekávání zákazníků.

Transformace marketingu

Po celá desetiletí se hlavní strategie marketingových pracovníků, jejímž cílem je oslovit zákazníky, točila kolem přímého manuálního marketingu, jako jsou katalogy. Avšak v devadesátých letech začali marketingoví pracovníci uskutečňovat první kroky na cestě k digitální transformaci, přičemž první online marketingová kampaň byla zahájena v roce 1997.

Digitální transformace marketingu má ve své podstatě jeden cíl, kterým je poskytnout relevantní a podmanivé zkušenosti zákazníkům v rychle se měnícím světě. Zrození všudypřítomného přístupu k internetu změnilo rovnováhu sil mezi značkou a spotřebitelem, neboť spotřebitelé mají nyní situaci pevně ve svých rukou.

Vytváření pozitivních nákupních zážitků

Tím, že zákazníci mohou porovnávat ceny a přistupovat k hodnocením kliknutím na tlačítko, stali se mnohem lépe informovanými a méně loajálními vůči značkám. V reakci na to přistoupily firmy ke změně, která jim umožnila orientovat se více na zákazníky s cílem udržet si jejich loajalitu. Nabízejí služby, které zákazníci očekávají za jimi stanovených podmínek.

S prudkým nárůstem vlastnictví osobních počítačů a chytrých telefonů poklesl význam analogové komunikace. Marketing se musel přizpůsobit, aby udržel krok s novými preferencemi spotřebitelů. Přestože se direct marketing nikdy nevytratil, digitální marketing nabídl souběžně s ním obrovské výhody. Místo jednosměrné konverzace digitální marketing podpořil interakci. Digitální styčné body marketingovým pracovníkům také umožnily přijmout přístup řízený daty, aby lépe porozuměli svým zákazníkům a mohli nabízet služby lépe přizpůsobené na míru. Tím došlo nejen ke zlepšení zkušeností zákazníků, ale také ke zvýšení inteligence a přesnosti dosahu marketingu, zvýšení návratnosti investic a snížení objemu zbytečně vynaloženého úsilí.

Two women in a shop smiling whilst looking at something

Automatizace marketingu

Digitální transformace je průběžný proces, který není nikdy hotový. Ale jaké jsou klíčové kroky, které vás povedou cestou k transformaci marketingu? Pro firmy, které již začaly digitalizovat firemní procesy, představuje automatizace důležitý faktor v tomto neustálém vývoji. Správně používaná strategie procesu automatizace marketingu může marketingovým pracovníkům pomoci nasadit individuálně přizpůsobený obsah pro správné lidi a současně také omezit obtížné a časově náročné úkoly. 

Manuální práce, jako jsou sledování potenciálních zákazníků a plánování pro sociální média, lze automatizovat, přičemž dnešní inteligentnější software může dokonce podporovat generování potenciálních zákazníků poskytováním doporučení ohledně možností vylepšení kampaně, pokud jde o aspekty, jako jsou klíčová slova. Automatizaci lze také použít k vylepšování příchozího marketingu poskytováním lépe na míru přizpůsobených návrhů pro komunikaci s potenciálními zákazníky na základě dat shromažďovaných z více kanálů za účelem vytvoření komplexnějšího a přesnějšího profilu.

Nicméně automatizace má svou vlastní sadu výzev. Je důležité, aby si firmy uvědomily, že automatizace nemůže převzít roli odborníka na marketing. Nemůže generovat kreativní nápady a potenciální zákazníky ani replikovat autentickou komunikaci mezi živými lidmi. Lidská interakce je stále nezbytná pro dosažení pozitivních zkušeností zákazníka a program ji nemůže napodobit, takže by neměly být nahrazeny aktuální pracovní postupy, ale spíše optimalizována automatizace.

Digitální transformace není cíl, ale cesta. Pro marketingové pracovníky tato cesta zcela změnila tvář komunikace se zákazníky tím, že zvýšila inteligenci a míru individuálního přizpůsobení kampaní více soustředila kampaně na zákazníka. Efektivně použité zavedení automatizace do marketingu má velký potenciál pro další zdokonalování tohoto procesu, který poskytuje obsah vyplývající z kontextu správným lidem přes správný kanál, a tím zvyšuje příjmy a míru udržení zákazníků.

Přečtěte si příručku od společnosti Canon, ve které se dozvíte, jak úspěšně provést digitální transformaci.

Související řešení

Prozkoumat podrobněji

Získejte další informace o využívání technologií k poskytování lepších zkušeností zákazníkům s pomocí společnosti Canon.

SPOJTE SE S NÁMI