Objevte strategický přístup k digitální transformaci

Pouze 38 % tradičních podniků má digitální strategii. Zjistěte proto, jak se vydat na cestu k digitální transformaci ještě dnes.

STÁHNOUT PRŮVODCE

Cesta k digitální transformaci: průvodce dosažením úspěchu

Přečtěte si příručku od společnosti Canon, ve které se dozvíte, jak úspěšně provést digitální transformaci.

Stáhnout průvodce

Winding mountain road lit up brightly

Digitální transformace pro firmy

Digitální transformace zůstává horkým tématem. Počet vyhledávání tohoto termínu se jenom za letošní rok zvýšil o více než 30 procent a globální výdaje podle všeho dosáhnou koncem roku 2019 částky 1,7 bilionu USD. Navzdory tomu bylo podle průzkumu 2018 State of Digital Business Transformation uskutečněného společností IDG zjištěno, že zatímco 95 % začínajících firem má plány pro digitalizaci firmy, pro tradiční podniky založené před 50 lety nebo později tento počet klesá na 87 %. Navíc pouze 38 % z těchto tradičních podniků skutečně přijalo digitální strategii, což ukazuje, že realizace digitální strategie představuje pro větší firmy velkou výzvu.

Úspěšné organizace nejsou žádnými nováčky, pokud jde o změny. Tyto podniky prodělaly během několika posledních desetiletí významný zlom, od počáteční „internetové horečky“ po nárůst elektronického obchodování. Takže jak mohou firmy zvládnout další velkou výzvu, kterou je digitální transformace?

Realistická transformace firmy

Všechny změny s sebou přinášejí výzvy, ale řízení přechodných období také vyžaduje speciální přístup. Klíčem k úspěšné transformaci firem je konsolidace jejich okamžitých potřeb, které jsou ovlivňovány poptávkou od zákazníků, zaměstnanců i dodavatelů.

Vzhledem k tomu, že realizovat digitalizační projekty v celé šíři je nemožné, je moudré celou transformaci rozparcelovat na řiditelné projekty s jasným zadáním, způsobem provedení a termíny ukončení. Tyto projekty ovšem musí zapadat do strategické mapy rozvoje podniku. Jiný přístup pravděpodobně povede k nákladným a časově náročným projektům, které nepřinesou očekávané výsledky.

Race car having a pit stop check

Optimalizace a automatizace

Úspěšná digitální transformace spočívá v identifikaci oblastí, ve kterých může mít digitální změna největší krátkodobý dopad, aby se vytvořily základy pro lepší konektivitu a dlouhodobou automatizaci.

Veškerá oddělení firmy očekávají pokrok slibovaný digitálními technologiemi. Příležitosti se vyskytují všude, od digitální transformace pro personální oblast až po transformaci marketingu. To však neznamená, že je vše nutné uskutečnit najednou: právě této chyby se již dopustilo příliš mnoho firem.

Všechny procesy budou nakonec jednou těžit z digitalizace a automatizace. Ale při současné reorganizaci celé firmy hrozí nebezpečí narušení provozu, které bude mít krátkodobý negativní dopad na výkon společnosti. Digitální transformace by měla vždy pouze zlepšit způsob, jakým probíhá pracovní postup, optimalizovat stávající procesy, přispět k dosažení lepších zkušeností zákazníků nebo zvýšit interní efektivitu. Měla by také být součástí dlouhodobé strategie, která umožní uskutečnit digitální změny v oblasti velkoobchodu, ale zároveň umožní přijmout hybridní povahu moderních pracovních prostředí a zajistit spolupráci v současnosti existující kombinace digitálních a analogových procesů.

To znamená, že je nutné použít postupný vícefázový přístup k transformování operací IT a nehledat okamžité řešení pro veškeré výzvy v rámci organizace. Stručně řečeno, společnosti by neměly propadnout spěchu a snažit se provést všezahrnující změnu, ale měly by plánovat zavádění odlišných způsobů práce.

V důsledku toho by digitální transformace měla organizacím umožnit automatizaci a digitalizaci klíčových procesů a poskytnout jim nové možnosti a současně vylepšit výstup pracovních postupů, které nejsou digitální. Pokrok bude samozřejmě pokračovat a digitální procesy se nakonec stanou standardním způsobem práce. Ale dnes, v roce 2018, bude jednoduše pokračovat propojování těchto podprocesů způsobem, který pomalu, ale nepochybně přispěje k dosažení lepších zkušeností zákazníků a zaměstnanců a umožní firmám lépe organizovat způsob, jakým fungují, aby se vyvarovaly narušení provozu a zároveň vytvářely hodnotu rychleji a efektivněji.

Získejte další informace o tom, jak se úspěšně vydat na cestu digitální transformace.

Související řešení

Prozkoumat podrobněji

Zjistěte, jak zahájit cestu k transformaci vaší firmy s pomocí společnosti Canon.

SPOJTE SE S NÁMI