Čtyři trendy digitální transformace ovlivňující správu informací

Zvládněte výzvy informačního managmentu pomocí inteligentnější strategie digitální transformace.

STÁHNOUT PRŮVODCE

Vytvoření strategického plánu pro cestu k digitální transformaci

Celkem 88 % firem stále ještě čeká na plné využití výhod své digitální strategie. Zjistěte, jak optimalizovat vaši firmu, aby byla úspěšná.

Stáhnout průvodce

Winding mountain road lit up brightly

Trendy v informačním managmentu

Nedostatečná správa informací má závažné důsledky pro podnikovou bezpečnost. Představuje riziko soudní žaloby, uložení vysokých pokut a negativního dopadu na dobré jméno. Avšak technologie mohou představovat dokonalou cestu k efektivní a správné správě informací. Zde budeme diskutovat o čtyřech trendech digitální transformace, kterými jsou cloud, IoT, automatizace a mobilní práce, a o vlivu, který mají na správu informací na pracovištích.

Spolupráce prostřednictvím cloudu

Vytvoření a popularizace cloudových technologií je jedním z nejdůležitějších technologických trendů posledního desetiletí a jeho výhody jsou dobře známé. Avšak úspěšná strategie digitální transformace by měla rozpoznat, že zatímco cloud je prostředníkem, podnikové technologické infrastruktury jsou často rozmanité. Různorodost vytváří prvky infrastruktury zajišťovanými prostřednictvím outsourcingu, uzavřené starší systémy (green screens) a elementy využívající papírové dokumenty.

Integrace je jednou z hlavních výzev pro každou hybridní firmu, ale také je klíčem k úspěchu. Spolupráce prostřednictvím cloudu nabízí možnosti sdílení a využívání výpočetních, diskových kapacit, bezpečnostních prvků, aplikací a jejich funkcionalit a obchodní logiky pro sdílení souborů a obecně informací v síti, bez ohledu na prostorová a časová omezení.

Automatizace

Automatizace hraje v dnešní době ve firmách stále důležitější roli a může být považována za další etapu digitální transformace, která následuje po digitalizaci manuálních procesů. Automatizace úkolů umožňuje organizacím zefektivnit procesy, omezit četnost lidských chyb a vyvinout nákladově efektivní řešení pro zvýšení produktivity zaměstnanců. To má za následek dominový efekt nárůstu uspokojení z práce, protože automatizace zbavuje zaměstnance opakujících se úkolů a umožňuje jim soustředit se na prospěšnější práci. Technologie automatizace jsou také převážně neutrální pro systémy i procesy IT, což firmám umožňuje rozvíjet se s využitím stávajících starších systémů.

Balls bouncing on a table, one is orange the rest are white

Pracovní mobilita

Možnost uvolnit zaměstnance z kanceláře a umožnit jim pracovat odkudkoli znamená obrovský přínos pro produktivitu. Navíc pomáhá podporovat flexibilnější pracovní postupy, a tím zvyšovat uspokojení z práce. Nicméně mobilní práce přiměla firmy, aby důkladně přemýšlely nad správou informací. Vzhledem k tomu, že pracovníci mohou pracovat mimo kancelář, je stále důležitější, aby si zachovali nejpřísnější přístup ke správě informací a dat, a tím zabránili ohrožení zabezpečení s následným narušením nebo ztrátou dat.

Internet věcí

Internet věcí (IoT), který je skutečně globálním technologickým fenoménem, spojuje ohromující řadu zařízení, včetně spotřební elektroniky, platebních terminálů a automobilů. Tato síť má potenciál způsobit revoluci v kanceláři. Podrobný přehled o chování zákazníků, který může IoT nabídnout, otevírá obrovský prostor pro příležitosti ke snížení nákladů, zefektivnění procesů a zkvalitnění poskytování služeb. Společnost McKinsey odhaduje, že IoT má kapacitu na to, aby do roku 2025* generoval ekonomickou hodnotu 1,1 bilionu USD (924,4 miliardy eur). V současné době začínají firmy zavádět do procesů analýzy dat umělou inteligenci, strojové učení, zpracování přirozeného jazyka a zpracování obrazu, což jim umožňuje lépe porozumět generovaným datům.

Příležitost pro firmy využívat tyto technologie a transformovat správu informací je obrovská, a to cesta pro mnohé teprve začíná. V loňském roce 49 procent firem nemělo celopodnikovou strategii digitalizace (průzkumu se zúčastnilo 4 498 ředitelů informačních technologií z 86 zemí)** a z těch, kteří ji mají, se 88 procent domnívalo, že jejich firma teprve čeká, až jim strategie plně prospěje. V této době změn je od firem prozíravé zachovat si pružnost a navrhovat digitální řešení pro správu informací, která integrují manuální, digitální a automatizované procesy.

* McKinsey, Internet věcí: Mapování hodnoty za mediální mystifikací, červen 2016


** Harvey Nash / KPMG, Průzkum názorů ředitelů informačních technologií: Navigační nejistota, duben 2017

Přečtěte si příručku od společnosti Canon, ve které se dozvíte, jak úspěšně provést digitální transformaci.

Související řešení

Prozkoumat podrobněji

Zjistěte více o tom, jak může společnost Canon pomoci digitalizovat vaši firmu.

SPOJTE SE S NÁMI