Role digitální transformace v personálním oddělení

Podporujte vaši firmu při překonávání nedostatků v digitálních dovednostech pomocí realistických transformačních cílů.

STÁHNOUT PRŮVODCE

Průvodce úspěšnou digitální transformací

Dvě ze tří firem stále provádějí správu personálních záznamů s využitím papírových dokumentů. Seznamte se proto s realistickým řízením změn.

Stáhnout průvodce

Winding mountain road lit up brightly

Role vedoucích pracovníků personálních oddělení v digitální transformaci

Pouze 29 % kvalifikovaných pracovníků IT uvedlo, že jejich firma chápe podstatu digitální transformace a je připravena k její realizaci. Mnozí se domnívají, že postrádají dovednosti potřebné k vytvoření základu pro digitální změny. V souvislosti s touto výzvou je důležité zvážit, jakou roli v transformaci firmy má personální oddělení. Vývoj personální oblasti probíhá souběžně se zvyšujícím se tlakem na kvalitu lidských zdrojů s cílem zvýšit datovou gramotnost a digitální dovednosti. Kvalifikovaní zaměstnanci naplní lépe potenciál digitalizace pro efektivní chod ziskových firem.

Věnujte pozornost nedostatkům v dovednostech pracovníků

V době, kdy je digitalizace hlavní prioritou evropských firem, je překvapující, že je kontinent sužován tak zdrcujícími nedostatky v digitálních dovednostech. Evropa čelí značnému nedostatku absolventů v oblasti IT, a jak se technologie vyvíjejí, tato propast se stále zvětšuje. V současné době mají podle Evropského parlamentu dvě pětiny pracovníků v Evropské unii pouze malé nebo nulové digitální dovednosti. V době vysoké nezaměstnanosti je pravděpodobné, že do roku 2020 bude v Evropě neobsazeno 500 000 pracovních míst v oblasti IT. Neschopnost uspokojit tuto rostoucí poptávku vytváří významný tlak na odborníky v oblasti lidských zdrojů napříč kontinentem. Navíc také hrozí zpomalení pokroku, který v evropských firmách zajišťují digitální transformaci, a to by bylo pro celkový hospodářský růst Evropy velmi destruktivní.

Group of people swimming in the sea with a pink kayak in the middle of them

Role personalistů při zvyšování digitální gramotnosti

Jak může personální oddělení přispět ke zvýšení výkonu firmy, která prochází digitální transformací? Digitalizace může přinést nové vzrušující příležitosti pro firmy, ale tým personálního oddělení je klíčem k tomu, aby byl tento přínos v plném rozsahu využit. Personalisté by nejprve měli zajistit finanční prostředky na školení a rozvoj. Proces vytváření znalostí musí probíhat nepřetržitě, aby stávající pracovníci neustále rozvíjeli svůj "rozhled o digitalizaci".

Soustavné školení navíc zaručuje, že noví pracovníci budou vybaveni nezbytnými dovednostmi, které je posunou vpřed. Co je však zásadní, neustálé vzdělávání umožňuje udržet krok s rychlostí technologického vývoje. Velký důraz je také nutné klást na investování do mladší generace jako standardního stoupence digitální transformace. Vzdělávací programy, jako jsou učební obory spojené se školami a univerzitami, mohou plně připravit budoucí pracovníky tak, aby se dokázali vypořádat s požadavky firem v digitalizované světě.

Vývoj personální oblasti

Svět podnikání se mění a zrovna tak se radikálně mění tradiční pracovní role. V důsledku toho probíhá vývoj personální oblasti, ve kterém hrají personální oddělení klíčovou roli při přípravě organizací na digitální transformaci. Kvalifikovaní pracovníci personálního oddělení hrají dvojí roli: jednak lákají nové talenty a organizují základní školení pro stávající zaměstnance, a jednak zajišťují, aby firmy byly schopné bojovat na konkurenčním digitálním trhu.

Zvládněte výzvy digitální transformace s pomocí společnosti Canon.

Související řešení

Prozkoumat podrobněji

Zjistěte více o tom, jak může společnost Canon pomoci digitalizovat vaši firmu.

SPOJTE SE S NÁMI