Digitální transformace: role oddělení IT

Zjistěte, jak řídit digitální transformaci ve složitém hybridním prostředí a jak zajistit její hladký průběh.

STÁHNOUT PRŮVODCE

Vytvoření strategického plánu pro cestu k digitální transformaci

Jak mohou funkce IT podporovat úspěšnou digitální transformaci, když se 70 % iniciativ nepodaří úspěšně realizovat?

Stáhnout průvodce

Winding mountain road lit up brightly

Příprava infrastruktury IT pro digitalizaci

Digitalizace se již netýká výhradně oddělení IT, neboť většina moderních společností nyní využívá digitální řešení v celé organizaci. Nicméně realizace úspěšných transformačních projektů nadále zůstává pevně v rukou oddělení IT. A jak lze usměrňovat proces řízení změn systémů IT tak, aby byl zaručen plynulý přechod na digitální řešení, s ohledem na předpověď společnosti IDC, podle které se 70 % iniciativ týkajících se digitální transformace nezdaří?

Transformace IT: hybridní prostředí

Úspěšná transformace IT spočívá v pochopení skutečnosti, že se jedná o cestu a nikoli o závod, jehož cílem je úplná digitalizace. V současné době pracuje hodně firem v hybridním prostředí, které se vyznačuje kombinací místních, outsourcingových a cloudových řešení. Když se organizace snaží digitalizovat firemní procesy, jednou z klíčových rolí oddělení IT je skloubit nové a staré, což znamená optimalizovat a aktualizovat stávající systémy a současně řídit modernizaci starších IT a nasazování nových technologií.

Výhody jsou zřejmé ve firmách, které mohou úspěšně směrovat cloudové a místní systémy. Tyto firmy se také musí naučit vyvažovat potřebu papírových a digitálních informací tam, kde je to účelné. Je důležité, aby oddělení IT vytvořilo systémy, které zajistí, že pracovníci budou používat správný proces ve správný čas. Efektivní strategie bude také spočívat v hladkém propojení těchto zdánlivě odlišných procesů.

Hybridní překážku jako takovou musí úspěšně překonat oddělení IT, které dokáže vyvážit více systémů, realizovat transformaci a současně zařídit, aby firma nadále fungovala. Oddělení musí zajistit, aby byl jeho systém řízení změn IT dostatečně robustní a dokázal se vypořádat s těmito mnoha tlaky, a dostatečně flexibilní, aby překonal nepředvídané překážky.

Man running down a tunnel towards a black hole

Automatizace IT provozu

Když společnosti postupují vpřed na své cestě k digitální transformaci, musí se připravit na zvyšující se úroveň automatizace. Je nezbytně nutné, aby oddělení IT mohlo integrovat starší systémy s novými technologiemi. Vyvážení kombinace nových a starých technologií představuje pro oddělení IT obtížný úkol.

Řada firemních procesů v příjmu došlé pošty, nákupu, péče o zákazníky či účtárně jsou stejné napříč odvětvími a jsou standardizovány. Mohou být tedy poskytovány unifikovaně z centrálních datacenter, což významně snižuje potřebu lokálních IT oddělení a infrastruktury. Při správné implementaci se firmy zbavují potřeby nedostatkových IT specialistů a drahých IT technologií. Mohou omezit náklady na IT a umožnit firmě soustředit se na podstatu svého podnikání a v konečném důsledku přispět k jejímu růstu.

Tyto nové automatizované procesy je však nutné sladit s již zavedenými pracovními postupy. Stávající IT oddělení obvykle nechtějí, ale musí úzce spolupracovat s klíčovými zainteresovanými stranami - majiteli firmy, členy představenstva či výkonnými projektovými výbory.

Minimálně 67 % projektů je nedokončeno nebo není dosažený výsledek považován za úspěch. Pokud se ředitelé informačních technologií chtějí vyvarovat běžných nástrah projektů digitální transformace, musí vytvořit strategii digitální transformace. Strategie zabrání zařazení jejich projektu mezi většinu, která nesplnila očekávání. Je nutné zavést srozumitelný postupný vícefázový přístup k operacím transformace IT, aby se nevyskytly běžné nástrahy, kterým může být vystaven nedostatečně připravený tým.

Zvládněte úspěšně digitální transformaci pomocí průvodce od společnosti Canon.

Související řešení

Prozkoumat podrobněji

Zjistěte, jak zahájit cestu k transformaci vaší firmy s pomocí společnosti Canon.

SPOJTE SE S NÁMI