Produkt

Jak ze svých publikačních zdrojů vytěžit maximum

Objevování hodnoty obsahu díky digitálnímu tisku

An array of revived literature by Goloseo

Jak předcházet rizikům v oboru nakladatelské činnosti

Obsah může být králem v nakladatelském světě, avšak pro nakladatele je největší výzvou realizovat jeho hodnotu a zároveň minimalizovat riziko. Tisk knih od nepaměti představuje velký finanční závazek, a to včetně vysokonákladového ofsetového tisku, skladování a distribuce, a častých nákladů na skladování nebo recyklaci neprodaných výtisků na konci komerčního životního cyklu knihy.


Ve svém příspěvku do britského nakladatelského časopisu „The Bookseller“ nabídl Andrew Franklin z nakladatelství Profile Books pohled nakladatelství na zisk: „Nakladatelství je riziková záležitost – každá kniha je výzvou, která by měla pokrýt své náklady. A některým se to podaří a jsou neuvěřitelně ziskoví. Úspěchy dotují zklamání.“


Stinnou stránkou této komerční reality je tendence mnoha nakladatelství se rizikům vyhýbat bez jakékoli ochoty vsadit na obsah zaměřený na úzkou cílovou skupinu v obavách z finančních důsledků neprodejných výtisků neúspěšného titulu.

A woman looking through a shop window at a rack of books

Dlouhodobá rizika při vyhýbání se rizikům

Tom Weldon, výkonný ředitel nakladatelství Penguin Random House UK, uznal vliv tohoto přístupu na nakladatelskou činnost v roce 2016, kdy prohlásil: „Když má nakladatelství bestseller, je snadné prostě dál tisknout to, co se prodávalo včera. Na světě jsou však úžasní spisovatelé, kteří nedostávají příležitost. Celé odvětví se musí změnit.“


Weldon zdůraznil dopad této situace na rozmanitost obsahu a uvedl, že vyhýbání se rizikům by mohlo rychle přivodit dlouhodobý propad nakladatelské činnosti. A právě tato extrémní opatrnost nakladatelství spolu s dostupností cenově zajímavého tisku na zakázku podpořila fenomén posledních let – vydávání v samonákladu.

Vyspělost nákladově efektivní produkce digitálních knih dává nakladatelstvím příležitost svěže a kreativně popřemýšlet o tom, jak zpeněžit díla, k nimž drží autorská práva, nebo jak otevřeněji riskovat u obsahu, který se rozhodnou vydat.


Jednou z hlavních výhod digitálního tisku je to, že délka produkčního cyklu ztrácí na důležitosti – efektivnější technologie a digitální pracovní procesy umožňují vytisknout a dokončit knihu z digitálního souboru připraveného k tisku během pár minut.


Nízkonákladová digitální produkce již nakladatelstvím ukazuje prostor pro flexibilnější produkci a distribuci, včetně řízení životního cyklu knih, pro strategické partnerství mezi tiskařem a nakladatelem s cílem snížit riziko odprodeje a navýšit prodeje díky přizpůsobení produkce skutečné poptávce.

Nový život z archivů

Tisk na zakázku může být pro nakladatelství opravdu příležitostí objevit skutečnou hodnotu jejich obsahu. Dnes je díky efektivnějšímu procesu mezi nakladateli a producenty knih možné dodat jedinou knihu na zakázku a to vyvíjí tlak na ekonomickou stránku tradiční nakladatelské činnosti.


Mnichovské nakladatelství Goloseo se například specializuje na vzkříšení zájmu o dětskou literaturu v tištěném i digitálním formátu. S využitím předností produkce digitálních knih produkují menší náklady knih o kulturním dědictví v několika jazycích, což zjednoduší výuku jazyků a pomůže nerodilým mluvčím při výuce nového jazyka.


Model tisku na zakázku má pozitivní dopad na vydávání publikací v méně obvyklých jazycích, což je historicky problém, který trápil rodilé mluvčí netypických jazyků. Ti se jen těžko nebo pouze s vysokými náklady dostávají k širokému výběru literatury. Stejně tak je možné vydávat publikace pro skupiny s menšinovými zájmy a nakladatelství mohou vidět nové příležitosti na specifických trzích, aniž by to ohrožovalo jejich ziskovost.


Z tisku jednotlivých titulů se může nakonec vyklubat návrh s konkrétní hodnotou, jak tomu bylo u zákazníka společnosti Canon Signature Books. Tato společnost využívá digitální produkci na zakázku k vydání zhruba 300 000 personalizovaných knih ročně, přičemž pracuje s obsahem spadajícím pod licenci značek, jako jsou Penguin, Beano, Disney, Marvel, Ladybird a Mirror.

Students studying   with printed text book

Od skomírajícího formátu k dynamickému obsahu

Na trzích vzdělávání a na technických trzích mají analogové publikační modely problém udržet tempo s bezprostředností internetového obsahu a podle mnoha přihlížejících odborníků už učebnicím zvoní umíráček.


Podle průzkumu provedeného na setkání nakladatelů Future Book Forum v roce 2017 nabízí personalizovaný tisk na zakázku úžasnou příležitost k tomu, aby se učebnice staly pro studenty učebními pomůckami na míru. Takové publikace spojují klasický základní obsah s materiálem na míru pocházejícím z různých oblastí systému řízení publikačních zdrojů a uspokojují tak jedinečné vzdělávací potřeby každého studenta.


Tištěný text lze dále podpořit internetovými výukovými platformami, video či audio materiály atd., čímž se tištěná kniha dostává do středu multiplatformové palety na míru přizpůsobeného obsahu – neboli se jedná o „chytrou knihu“, jak bychom ji mohli nazývat.


Je evidentní, že nakladatelé jsou i v této stále více digitální době, ve které dnes žijeme, stále schopní prosperovat v oblasti internetu díky svým stávajícím zdrojům. Klíč k úspěchu spočívá v jejich schopnosti optimálně spravovat stávající zdroje a zároveň maximalizovat účinnost strategií.


A právě zde se hodí konzistentní, otevřený dialog s tiskaři knih a poskytovateli technologických řešení, protože obě strany jsou schopny poskytnout hodnotné postřehy s využitím svých odborných znalostí a orientace v oboru. A právě díky tomuto partnerskému trojúhelníku budou nakladatelé moci optimalizovat své dodavatelské řetězce a využít plný potenciál svých zdrojů.

Autor Tino Wägelein


Související řešení

Prozkoumat podrobněji

Zjistěte, jak můžete využít svůj obsah na maximum

Poraďte se s naším týmem