Warranty_Page_Image

Informace o Evropském záručním systému společnosti Canon

Pokud se u produktu od společnosti Canon projeví porucha, naši zákazníci jsou chráněni Evropským záručním systémem (EWS) společnosti Canon, který po omezenou dobu ode dne zakoupení zajišťuje bezplatné odstranění poruchy (platí Podmínky).

Záruční systém EWS zahrnuje nabídku dvou služeb – nabídka, která je pro vás vhodná, bude určena na základě vaší oblasti a zakoupeného produktu. Pro většinu spotřebitelských produktů Canon je nabízena možnost zaslání produktu do servisního střediska. Pokud se u produktu v průběhu záruční doby projeví výrobní chyba, je třeba vrátit jej do schváleného servisního střediska společnosti Canon, ve kterém bude produkt bezplatně opraven autorizovanými techniky společnosti Canon. Po dokončení opravy vám bude produkt opět navrácen.


Pro vybraná laserová a inkoustová zařízení (pouze ve vybraných zemích) je nabízena servisní služba v místě instalace. Seznam vybraných zařízení naleznete v níže uvedených podmínkách pro servisní službu v místě instalace.

Pokud se u oprávněného produktu projeví během záruční doby výrobní závada, pak bude poskytnuta služba záruky u uživatele jedním z následujících způsobů:

  • Oprava u uživatele (provede technik)

  • Výměna u uživatele (provede kurýr)

Pokud podmínky pro servisní službu v místě instalace nejsou uvedeny níže, servisní služba v místě instalace ve vaší zemi není dostupná. V takovém případě vám bude poskytnuta pouze záruční služba ve formě zaslání produktu do servisního střediska.Nejčastější dotazy týkající se záruky EWS

Otázka: Jaká záruka se vztahuje na výrobky společnosti Canon zakoupené v Evropě?

Odpověď: Obecně platí, že společnost Canon nabízí Evropský záruční systém (EWS) pro výrobky zakoupené v následujících zemích:

Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie.

Podívejte se na úplné podmínky a ustanovení této záruky.


Otázka: Musím pro zajištění platnosti nebo aktivace Evropského záručního systému (EWS) fyzicky zaregistrovat svůj výrobek u společnosti Canon?

Odpověď: Obecně platí, že pro zákazníky neexistuje žádný právní požadavek na registraci výrobku u společnosti Canon pro účely záruky EWS. Registrace výrobku u společnosti Canon prostřednictvím Canon iD nám umožní zasílat vám cílené propagační materiály a aktualizace týkající se vašich výrobků. Některé příležitostné záruky poskytované v rámci propagační akce mohou vyžadovat registraci u společnosti Canon, ale tato skutečnost bude v případě potřeby výslovně uvedena v podmínkách a ustanoveních konkrétní propagační akce.


Otázka: Jaké informace týkající se záruky by měly být obsaženy v balení při zakoupení výrobku společnosti Canon?

Odpověď: V zemích, v nichž platí Evropský záruční systém (EWS), bude součástí každého balení výrobku obvykle záruční list systému EWS. Bude vypadat obdobně jako následující příklady: Otázka: Je nutné vyplnit a zaslat společnosti Canon zpět nějakou dokumentaci, aby byla zaregistrována moje záruka v rámci Evropského záručního systému (EWS)?

Odpověď: K registraci pro Evropský záruční systém (EWS) není nutné společnosti Canon zasílat zpět žádnou dokumentaci. Chcete-li speciálně požádat o záruční opravu v rámci Evropského záručního systému (EWS), pak bude vždy nutné poskytnout společnosti Canon platný originální doklad o zakoupení (obsahující původní datum zakoupení) pro příslušný výrobek. V některých případech může být také vyžadován vyplněný záruční list. Prostudujte si specifické požadavky pro konkrétní zemi.


Otázka: Jaká dokumentace je vyžadována k uplatnění nároku na záruční opravu v rámci Evropského záručního systému (EWS)?

Odpověď: Chcete-li speciálně požádat o záruční opravu v rámci Evropského záručního systému, pak bude vždy nutné poskytnout společnosti Canon platný originální doklad o zakoupení (obsahující původní datum zakoupení) pro příslušný výrobek. V některých případech může být také vyžadován vyplněný záruční list. Prostudujte si specifické požadavky pro konkrétní zemi. Nabídky záruk v rámci propagační akce mohou také stanovit další požadavky, proto si (v případě potřeby) prostudujte konkrétní podmínky a ustanovení příslušných propagačních nabídek.


Otázka: Jak zaregistruji záruku v rámci Evropského záručního systému pro výrobek společnosti Canon, který jsem obdržel jako dar?

Odpověď: Obecně platí, že pro zákazníky neexistuje žádný právní požadavek na registraci výrobku u společnosti Canon pro účely záruky EWS. Chcete-li speciálně požádat o záruční opravu v rámci Evropského záručního systému, pak bude vždy nutné poskytnout společnosti Canon platný originální doklad o zakoupení (obsahující původní datum zakoupení) pro příslušný výrobek. V některých případech může být také vyžadován vyplněný záruční list. Požadavek na doklad o zakoupení (obsahující původní datum zakoupení) platí také pro výrobky obdržené jako dar.


Otázka: Jak dlouho platí typická záruka v rámci Evropského záručního systému (EWS) společnosti Canon?

Odpověď: Obecně platí, že pro výrobky společnosti Canon je v rámci Evropského záručního systému nabízena záruka na 24 měsíců. Mohou existovat výjimky a často se stává, že maloobchodníci nabízejí v rámci propagační akce vlastní prodloužení záruky. V případě pochybností si prostudujte sekci záruky na webu podpory společnosti Canon pro příslušnou zemi nebo se obraťte na maloobchodníka (v případě prodloužení záruky maloobchodníkem).


Otázka: Pokud si zakoupím výrobek společnosti Canon v zemi, pro kterou společnost Canon nenabízí Evropský záruční systém (EWS), bude se na můj výrobek přesto vztahovat Evropský záruční systém (EWS), jestliže jsem občanem členské země EWS?

Odpověď: Podrobnosti týkající se konkrétní záruky nabízené pro výrobek budou obvykle obsaženy v balení výrobku. Obecně platí, že na výrobky se bude vztahovat záruka, která platí v konkrétní oblasti jejich prodeje, a zákazníci budou muset při uplatňování nároku na záruční opravu vrátit výrobky v příslušné oblasti. Společnost Canon obecně nenabízí globální záruku, pokud tak není výslovně uvedeno u konkrétních výrobků nebo oblastí.


Otázka: Pokud si zakoupím výrobek společnosti Canon a později se rozhodnu darovat jej nebo prodat někomu jinému během stanovené záruční doby pro Evropský záruční systém (EWS), převede se tato záruka EWS společně s výrobkem?

Odpověď: Ano, Evropský záruční systém (EWS) se vztahuje na výrobky společnosti Canon bez ohledu na to, kdo je jejich skutečným vlastníkem. Nicméně data začátku a konce platnosti záruky se budou vztahovat k původnímu datu prodeje a nikoli k datu následného prodeje. Chcete-li speciálně požádat o záruční opravu v rámci Evropského záručního systému (EWS), pak bude vždy nutné poskytnout společnosti Canon platný originální doklad o zakoupení (obsahující původní datum zakoupení) pro příslušný výrobek. V některých případech může být také vyžadován vyplněný záruční list. Vyžádejte si informace o specifických požadavcích pro konkrétní zemi.


Otázka: Pokud si zakoupím výrobek společnosti Canon, na který se vztahuje Evropský záruční systém (EWS), budu cestovat do jiné země, pro niž není poskytován systém EWS a výrobek bude vyžadovat opravu, bude mi nabídnuta záruční oprava?

Odpověď: Po formální stránce platí záruky poskytované společností Canon pouze v oblastech, v nichž byl výrobek prodán a pro které byly v balení obsaženy konkrétní podrobné informace o záruce. Společnost Canon obecně nenabízí globální záruku, pokud tak není výslovně uvedeno u konkrétních výrobků nebo oblastí. Vždy zákazníkům společnosti Canon doporučujeme, aby se obrátili na místní zástupce společnosti Canon a zjistili od nich, jakou formu pomoci jim mohou nabídnout. V některých případech může být nutné zaplatit příslušné opravy a po návratu do oblasti pokryté Evropským záručním systémem (EWS) požádat společnost Canon o vrácení dané částky (to platí pouze v případě, že se na závadu vztahovaly podmínky systému EWS – například je vyloučeno nesprávné používání zákazníkem). Chtěli bychom vám uplatnění nároku co nejvíce usnadnit, a proto vám doporučujeme ponechat si vždy veškerou příslušnou dokumentaci týkající se vzniklých nákladů a provedených oprav.Zpět na začátek

Mohlo by se vám hodit...

Feedback