ZÁKLADNÍ RADY PRO FOTOGRAFY

Průvodce kombinováním zaostření pro začátečníky

Objevte funkce fotoaparátů se systémem EOS R, které usnadňují kombinování zaostření, a získejte tipy od makro fotografa Matta Dooguea.
Kompletně zpracovaný soubor 100 snímků zobrazující paví pero v detailním záběru, který pořídil Matt Doogue pomocí funkce hloubkové kompozice v bracketingu zaostřování na fotoaparátu Canon EOS R10.

Kombinování zaostření je metoda fotografování, při které pořídíte několik snímků s mírně odlišnou zaostřovací vzdáleností („bracketing“), a poté je spojíte nebo „poskládáte“ do jednoho snímku tak, aby byla větší část objektu nebo scény zaostřena. Snímky můžete kombinovat pomocí softwaru pro úpravy nebo pomocí nástrojů kombinování zaostření ve fotoaparátech Canon.

Pokud fotografujete velmi blízko fotografovanému objektu, obvykle použijete širokou clonu (nízké clonové číslo), abyste do scény přivedli co nejvíce světla. Tím ale vznikne velmi úzká hloubka ostrosti, což znamená, že velká část objektu nebo scény je rozostřená. Kombinování zaostření může odhalit svět skryté krásy a složitých detailů v makrofotografii, ale je také ideální pro krajiny, když chcete mít scénu zaostřenou zepředu dozadu.

Profesionální makrofotograf Matt Doogue, který má více než desetiletou zkušenost s fotografováním pro přírodopisné publikace, je odborníkem na manuální kombinování zaostření. Špičkové funkce bezzrcadlovek Canon se systémem EOS R vám však pomohou dosáhnout stejného výsledku bez jakýchkoli úprav. Pomocí integrovaných funkcí bracketingu zaostřování a kombinování u fotoaparátů EOS R7EOS R10 je možné získat fascinující detailní záběry s minimálním úsilím.

Výběr nejlepší makro soupravy pro začátečníky je pro kombinování zaostření důležitý, ale potřebujete také praktické způsoby jejího použití. V tomto průvodci se dozvíte, jak Matt používá kombinování zaostření k získávání úžasných záběrů přírody – manuálně i ve fotoaparátu. S několika tipy, jak fotografovat makro, a nejnovější řadou systému Canon EOS R budete brzy pořizovat působivé fotografie ostré jako břitva.

Bracketing zaostřování

Snímek obrazovky s nabídkou bracketingu zaostřování na fotoaparátu Canon s povolenou funkcí „Bracketing zaostřování“.

V nabídce fotoaparátu povolte funkci bracketingu zaostřování a nastavte počet snímků, které chcete pořídit. Hodnotu kroků zaostření lze zvýšit, pokud je objekt dále od fotoaparátu nebo pokud pracujete s menšími clonami. Pro fotografování detailů při nízké cloně zvolte nižší hodnotu kroků zaostření.

Fotograf Matt Doogue se krčí za stativem a fotografuje most pomocí funkce bracketingu zaostřování na fotoaparátu Canon EOS R7.

„Aby na sebe série snímků dokonale navazovala, je nutné použít pevný stativ, který zabrání pohybu fotoaparátu mezi jednotlivými záběry,“ radí Matt. U krajinných scén navrhuje pořizovat méně snímků než u drobných makroobjektů.

Bez ohledu na použitou metodu skládání snímků je třeba v první fázi procesu pořídit sérii snímků s různým nastavením zaostření, abyste zachytili plnou hloubku ostrosti fotografovaného objektu. Tento postup se označuje jako zaostřovací bracketing a téměř každý fotoaparát systému Canon EOS R je vybaven funkcí, která tento proces automatizuje a vytváří sérii snímků s postupným zvyšováním zaostřovací vzdálenosti od jednoho snímku ke druhému, které pak můžete kombinovat.

„Funkce bracketingu funguje od nejbližšího zaostřovacího bodu objektu,“ vysvětluje Matt. „Automaticky mění ohniskovou vzdálenost objektivu a pořizuje snímek s každým krokem, který jste zvolili v nabídce, čímž efektivně zmenšuje scénu.“

Snímek mostu se zaostřením pouze na první část, který pořídil Matt Doogue pomocí funkce bracketingu zaostřování na fotoaparátu Canon EOS R7.

Snímek z Mattovy série s bracketingem zaostřování, na kterém je zaostřena pouze kotva v popředí. Chcete-li zajistit, aby hodnota clony zůstala pro každý snímek v sérii konstantní, použijte režim priority clony (Av) nebo režim ruční expozice. Pořízeno fotoaparátem Canon EOS R7 s objektivem Canon RF 24mm F1,8 MACRO IS STM a nastavením 1/400 s, f/5,6 a ISO 100. © Matt Doogue

„Složená“ fotografie vytvořená ze série snímků s různým nastavením zaostření, která zobrazuje celou zaostřenou scénu, pořízená Mattem Dooguem pomocí fotoaparátu Canon EOS R7.

„Složená“ fotografie vytvořená ze série snímků pořízených Mattem s různým nastavením zaostření, která zobrazuje celou scénu zaostřenou. Pořízeno fotoaparátem Canon EOS R7 s objektivem Canon RF 24mm F1,8 MACRO IS STM a nastavením 1/400 s, f/5,6 a ISO 100. © Matt Doogue

Je třeba zajistit, aby byl objektiv nastaven na režim automatického zaostřování (AF) – u objektivů bez přepínače AF/MF nastavte režim AF v nabídce fotoaparátu. Při použití širokoúhlého objektivu můžete výsledný snímek oříznout a zajistit, aby v záběru zůstal celý objekt.

Matt zjistil, že nabídka bracketingu zaostřování se velmi snadno nastavuje a používá. „Jakmile uděláte několik složených snímků, pochopíte, co která možnost umí,“ říká.

Až budete připraveni, jednoduše stiskněte tlačítko spouště a začněte fotografovat. Počet zbývajících fotografií ukazuje počítadlo v horním rohu LCD displeje.

Skládání snímků se zaostřením ve fotoaparátu

Snímek obrazovky s nabídkou bracketingu zaostřování na fotoaparátu Canon s povolenou funkcí „Bracketing zaostřování“.

Fotoaparáty, jako jsou Canon EOS R7 a EOS R10, mají v nabídce bracketingu zaostřování funkci hloubkové kompozice, která umožňuje kombinovat pořízené snímky do jednoho obrázku JPEG a zároveň ukládat jednotlivé zdrojové snímky.

Snímek obrazovky s nabídkou bracketingu zaostřování na fotoaparátu Canon s povolenou funkcí „Hloubková kompozice“.

Je-li hloubková kompozice povolena, můžete použít funkci oříznutí hloubky k automatickému oříznutí snímku.

Fotoaparáty Canon EOS R7EOS R10 tento proces zjednodušují tím, že sekvence snímků se skládají automaticky přímo ve fotoaparátu, takže není nutné je zpracovávat v počítači. „Možnost vytvářet složený obraz přímo ve fotoaparátu představuje opravdovou změnu,“ říká Matt. „Jednotlivé snímky se ukládají společně s hloubkově komponovaným snímkem, takže výsledek se zobrazí okamžitě. Ale jelikož fotoaparát uchovává jednotlivé skládané snímky, můžete je stále zpracovávat sami nebo je používat samostatně.“

Kombinování zaostření ve fotoaparátu je k dispozici v každém expozičním režimu fotoaparátu EOS R7. „Doporučuji používat manuální režim (M), který vám dává plnou kontrolu nad fotoaparátem a nakonec i nad tím, jak bude výsledný snímek vypadat,“ říká Matt. „Při fotografování z ruky budete potřebovat vyšší rychlost závěrky, aby nedošlo k rozhýbání fotoaparátu. Toho lze dosáhnout nastavením vyšší citlivosti ISO a vyšší světelnosti.“

Je dobré pořídit zkušební snímek, abyste se ujistili, že jste s nastavením spokojeni, a také je důležité, aby byl fotoaparát stabilní. „U vnitřního skládání snímků téměř vždy používám stativ, protože chci minimalizovat svůj vliv na pohyb snímků,“ vysvětluje Matt. To však není ideální pro živé objekty. „V těchto situacích pomáhá rychlejší závěrka a vyšší citlivost ISO potlačit neúmyslný pohyb způsobený fotografem,“ dodává. Integrovaná stabilizace obrazu fotoaparátu EOS R7 dává Mattovi větší volnost při fotografování z ruky.

Detailní záběr tyčinky květu složený ze 100 snímků poskládaných na sebe pomocí funkce hloubkové kompozice v bracketingu zaostřování na fotoaparátu Canon EOS R10. Autorem snímku je Matt Doogue.

Matt zachytil tuto tyčinku květu pomocí funkce skládání na fotoaparátu Canon EOS R10. Při práci s makrem doporučuje pořizovat více snímků než u krajiny – tento obraz se skládá ze 100 snímků. Pořízeno fotoaparátem Canon EOS R10 s objektivem Canon RF 100mm F2,8L MACRO IS USM při nastavení 1/80 s, f/4 a ISO 200. © Matt Doogue

Plně zpracovaný soubor 150 fotografií s malým zrnkem soli, které pořídil Matt Doogue fotoaparátem Canon EOS R7 s objektivem Canon RF 100 mm F2,8L MACRO IS USM.

Tento složený snímek zrnka soli se skládá ze 150 snímků zpracovaných interně v systému EOS R7. „Ušetří to spoustu času, když nemusíte kombinovat obraz v softwaru pro následné zpracování,“ říká Matt. „Nedokážu si představit, jak dlouho by trvalo zpracování sto padesáti snímků na mém počítači.“ Pořízeno fotoaparátem Canon EOS R7 s objektivem Canon RF 100mm F2,8L MACRO IS USM a nastavením 1/30 s, f /7,1 a ISO 320. © Matt Doogue

Počet snímků, které je třeba pořídit, závisí na objektu, ale díky skládání snímků ve fotoaparátu dokázal Matt zkombinovat stovky snímků u objektů malých jako zrnko soli. „Při skládání snímků krajiny byste přirozeně použili užší clonu nebo větší hloubku ostrosti, takže nebudete muset pořizovat tolik snímků – zejména proto, že zachytíte větší oblasti zaostření najednou,“ vysvětluje. Dodává také, že při práci s makrem může použití příliš malé hloubky ostrosti při skládání snímků vést k difrakci – optickému efektu, který omezuje kvalitu snímků – a ke ztrátě světla.

Nemáte-li fotoaparát s integrovanou funkcí skládání, můžete snímky kombinovat pomocí softwaru, například bezplatného programu Digital Photo Professional (DPP) značky Canon, který má speciální nástroj pro hloubkovou kompozici. „Program DPP zarovná a prolne nejostřejší části každého snímku a vytvoří výsledný snímek s rozšířenou hloubkou ostrosti,“ říká Matt.

Digital Photo Professional

Kombinování zaostření v programu DPP

Program DPP od výrobce Canon si mohou majitelé fotoaparátů se systémem EOS R stáhnout zdarma. Zde se dozvíte, jak jej můžete použít k vytvoření obrázku s hloubkovou kompozicí.

Manuální kombinování zaostření

Přestože si Matt oblíbil technologii fotoaparátů Canon EOS R7 aEOS R10, která šetří čas, je přesvědčen, že je manuální kombinování zaostření stále užitečné. „Tradiční metoda kombinování zaostření je nejtěžší, ale poskytuje větší prostor pro kreativitu a je přístupná každému,“ říká. „Máte také větší svobodu při výběru osvětlení, protože některé integrované funkce nefungují s bleskem.“

Pokud váš fotoaparát Canon nenabízí funkci bracketingu zaostřování nebo skládání ve fotoaparátu, můžete snadno vyzkoušet manuální kombinování zaostření. „Principy jsou stejné, jen uživatel musí pořídit jednotlivé snímky a poté je zpracovat do složeného obrazu,“ vysvětluje Matt. Klíčem je ruční expozice a zaostření. „Vypněte automatické zaostřování (AF) a zaostřete ručně na nejbližší bod objektu,“ říká. „Použijte režim živého náhledu fotoaparátu, abyste si objekt přiblížili a zajistili přesné zaostření, pokud to fotoaparát dokáže.“

Možnosti osvětlení

Detailní záběr skály s různými formami života, jako jsou houby a mechy, který pořídil Matt Doogue fotoaparátem Canon EOS R10.

Matt se rozhodl vyfotografovat skálu, aby demonstroval možnosti fotoaparátu EOS R10 při fotografování za slabého osvětlení a skládání snímků ve fotoaparátu. „Na skalách se často vyskytuje mnoho forem života, včetně hub, mechů a lišejníků,“ říká. Tento snímek je pouze jedním záběrem z celého procesu. Pořízeno fotoaparátem Canon EOS R10 s objektivem Canon RF 100mm F2,8L MACRO IS USM při nastavení 1/100 s, f/5 a ISO 500. © Matt Doogue

Plně zpracovaný soubor několika snímků skály s houbami a mechem, které pořídil Matt Doogue fotoaparátem Canon EOS R10 a zpracoval je ve fotoaparátu.

Matt se při pořizování této živé makrofotografie spoléhal na přirozené světlo. „Toto je výsledek kompletního skládání zpracovaného interně fotoaparátem EOS R10,“ říká. Pořízeno fotoaparátem Canon EOS R10 s objektivem Canon RF 100mm F2,8L MACRO IS USM při nastavení 1/100 s, f/5 a ISO 500. © Matt Doogue

Osvětlení je důležité, bez ohledu na to, jakou metodu pro kombinování zaostření zvolíte. Při nedostatečném osvětlení může být rychlost závěrky příliš pomalá na to, abyste mohli zmrazit pohyb, ale pokud přidáte příliš mnoho světla, výsledek může být přehnaný. Podle Matta „přirozené světlo skvěle zachovává měňavý lesk a barvy objektu, které mohou být někdy vnějšími zdroji světla zploštělé.“

Pokud denní světlo nestačí, přidává Matt externí osvětlení. „Stálá světla (LED) jsou dostupná, lehká a lze je umístit kdekoli kolem objektu, což vede k dynamičtějším úhlům,“ říká.

Mattovo nastavení skládání se příliš nemění, ale upravuje clonu v závislosti na velikosti objektu, počtu požadovaných snímků a zvětšení. „Při použití blesku mám obvykle citlivost ISO kolem 320 a rychlost závěrky se pohybuje kolem 1/160 s,“ poznamenává.

Díky nabídce bracketingu zaostřování u fotoaparátů Canon nemusíte při pořizování více snímků složitě přemýšlet. Špičková vestavěná funkce hloubkové kompozice u fotoaparátů Canon EOS R10EOS R7 tento proces zjednodušuje a šetří váš čas odstraněním nutnosti následného zpracování a umožňuje vám soustředit se na kreativnější rozhodování ohledně kompoziceexpozice. Ruční zaostřování je stále skvělý přístup, když potřebujete co největší kontrolu.

Matt je přesvědčen, že ať už použijete jakoukoli metodu, díky kombinování zaostření může všední svět vypadat velkolepě. „Kombinování zaostření mění obyčejné věci v neobyčejné,“ říká. Snadno použitelné nástroje Canon pro kombinování zaostření vám umožní pořizovat působivé snímky, které jsou perfektně ostré zepředu dozadu, od makra až po krajinu.


Autorky: Lauren Scottová a Andrea Ballová

Související produkty

Související články