Postup aktualizace firmwaru

Před použitím aplikace Canon PRINT Business může být nutné aktualizovat firmware multifunkčního zařízení.
Používáte-li model zařízení, který je třeba aktualizovat, zobrazí se při použití aplikace Canon PRINT Business zpráva vyzývající k provedení aktualizace.
Firmware lze aktualizovat dvěma způsoby.
Podívejte se na následující tabulku a použijte ten způsob, který odpovídá danému modelu zařízení.

Název zařízení Aktualizace firmwaru
Prostřednictvím Internetu Prostřednictvím počítače
Řada MF4800 - K dispozici
Řada MF4700 - K dispozici
Řada MF5900 - K dispozici
Řada iR1133 - K dispozici
Řada MF6100 K dispozici K dispozici
Řada MF8200C K dispozici K dispozici
Řada MF8500C K dispozici K dispozici

POZNÁMKA

U řady imageRUNNER ADVANCE není aktualizace firmwaru nutná.

1. Aktualizace prostřednictvím internetu
Stáhněte firmware do daného multifunkčního zařízení prostřednictvím internetu bez použití počítače (se systémem Windows nebo Mac) a poté firmware aktualizujte.
– Multifunkční zařízení je třeba připojit k Internetu.

1-1. Z nabídky ovládacího panelu vyberte položku [System Management Settings/Nastavení správy systému]. → Stiskněte tlačítko [OK].

1-2. Vyberte položku [Update Firmware/Aktualizovat firmware]. → Stiskněte tlačítko [OK].

1-3. Vyberte položku [Via Internet/Přes Internet]. → Stiskněte tlačítko [OK].

1-4. Aktualizujte firmware podle pokynů na obrazovce.
Aktualizace firmwaru byla dokončena.
Spusťte aplikaci Canon PRINT Business a použijte multifunkční zařízení s aktualizovaným firmwarem.

2. Aktualizace prostřednictvím počítače (se systémem Windows nebo Mac)
Stáhněte firmware z webových stránek společnosti Canon do počítače (se systémem Windows nebo Mac) a firmware aktualizujte.
– Multifunkční zařízení je třeba s počítačem propojit pomocí sítě LAN nebo kabelu USB.

2-1. Stažení firmwaru
Ze stránky pro stahování doplňkového softwaru stáhněte firmware pro dané multifunkční zařízení.
Řada MF
iR1133
iR1133A
iR1133iF
Ke stažení je třeba zadat sériové číslo multifunkčního zařízení.

POZNÁMKA

Sériové číslo má osm číslic a naleznete jej na štítku na zadním panelu multifunkčního zařízení.

Další informace o nalezení sériového čísla získáte v příručkách dodaných s multifunkčním zařízením. Příslušná témata naleznete vyhledáním řetězce „sériové číslo“.

2-2. Přepnutí multifunkčního zařízení do režimu stahování
1) Z nabídky ovládacího panelu vyberte položku [System Management Settings/Nastavení správy systému]. → Stiskněte tlačítko [OK].

2) Vyberte položku [Update Firmware/Aktualizovat firmware]. → Stiskněte tlačítko [OK].

3) Vyberte položku [Via PC/Přes počítač]. → Stiskněte tlačítko [OK].

4) Po zobrazení zprávy Update firmware? (Aktualizovat firmware?) stiskněte tlačítko [Yes/Ano].

Zařízení přejde do režimu aktualizace.
Připojení LAN: Připojení USB:

Jste-li připojeni pomocí sítě LAN, poznamenejte si adresu IP zobrazenou na panelu. Tuto adresu je třeba zadat v počítači (se systémem Windows nebo Mac) v následujícím kroku.

2-3. Spuštění nástroje User Support Tool a aktualizace firmwaru
1) Rozbalte stažený soubor s firmwarem v počítači (se systémem Windows nebo Mac).
2) V rozbalené složce poklepejte na soubor nástroje User Support Tool.

Spustí se nástroj User Support Tool.
3) Aktualizujte firmware podle pokynů na obrazovce.

POZNÁMKA

Další informace o práci s nástrojem získáte v příručce „Návod k obsluze nástroje User Support Tool“ v komprimované složce.

Pokud je dané multifunkční zařízení připojeno pomocí sítě LAN, je třeba během činnosti nástroje User Support Tool v části [IP Address/IP adresa] zadat IP adresu. Zadejte adresu IP zobrazenou v kroku 4 části „Přepnutí multifunkčního zařízení do režimu stahování.“

2-4. Restart multifunkčního zařízení
Po dokončení zápisu firmwaru pomocí nástroje User Support Tool stiskněte tlačítko [Stop/Ukončit] na ovládacím panelu multifunkčního zařízení.
Multifunkční zařízení se restartuje.
Aktualizace firmwaru byla dokončena.
Spusťte aplikaci Canon PRINT Business a použijte multifunkční zařízení s aktualizovaným firmwarem.