Canon získal nejvíce patentů mezi japonskými firmami v USA již jedenáctý rok v řadě

Praha, Česká republika, 18. ledna 2016 – Společnost Canon oznamuje, že se opět stala nejúspěšnější japonskou firmou v získávání amerických patentů. V celosvětovém měřítku se pak v roce 2015 umístila na třetím místě. Pořadí pro uplynulý rok vychází z předběžných výsledků, které správce patentové databáze – společnost CLAIMS Patent Services – zveřejnil v lednu 2016.

Aktivní získávání zahraničních patentů chápe Canon jako nedílnou součást svého úsilí o trvalé zdokonalování produktů a služeb. Společnost Canon navíc v rámci svého přístupu k patentům vždy zohledňuje lokální obchodní strategie i technologické trendy. Spojené státy americké jsou z pohledu obchodní expanze a vytváření technologických aliancí obzvláště důležitým regionem, a to díky velikosti amerického trhu i velkému počtu špičkových technologických společností.

Společnost Canon považuje výzkum i vývoj za jednu z nejdůležitějších součástí své firemní kultury a neustále proto investuje do rozvoje široké škály výkonných nástrojů, řešení a služeb v rámci svých hlavních trhů i v nových oblastech.

O zdokonalování svých technologických schopností a další posilování práv k intelektuálnímu vlastnictví usiluje společnost Canon také prostřednictvím úzké spolupráce mezi technologickými divizemi a odděleními, které se věnují právě ochraně vlastnických práv.

Nesporně zajímavá je i skutečnost, že mezi pětici držitelů největšího počtu patentů patří Canon již 30 let v řadě.

Počet amerických patentů společnosti Canon a pořadí mezi japonskými firmami v letech 2005 až 2015 ukazuje následující tabulka:

Rok Pozice* Počet patentů
2015 1. (3.) 4,134
2014 1. (3.) 4,055
2013 1. (3.) 3,817
2012 1. (3.) 3,173
2011 1. (3.) 2,818
2010 1. (4.)
2,551
2009 1. (4.) 2,200
2008 1. (3.) 2,107
2007 1. (3.) 1,983
2006 1. (3.) 2,367
2005 1. (2.) 1,828

* Číslo v závorce udává pořadí značky Canon mezi firmami z celého světa

Počet patentů, které Canon získal v roce 2015, vychází z předběžných dat společnosti CLAIMS Patent Services. Údaje pro období 2005 až 2014 vycházejí z informací Amerického úřadu pro patenty a ochranné známky.