Canon získal od organizace EcoVadis nejvyšší ocenění za přístup k udržitelnému rozvoji

Praha, Česká republika, 7. března 2016 – Společnost Canon získala druhý rok po sobě zlatou pečeť od organizace EcoVadis za udržitelný rozvoj a zařadila se tak mezi top 5 % společností s nejlepším výkonem v oblasti udržitelnosti.

Organizace EcoVadis při hodnocení jednotlivých společností analyzuje celkem 21 ukazatelů souvisejících s udržitelným rozvojem, a to z pohledu čtyř hlavních témat – životní prostředí, spravedlnost pracovních podmínek, etičnost a solidnost obchodních praktik a dodavatelský řetězec. Daty o svém podnikání společnost Canon potvrdila, že všechna tato uvedená témata podporuje.

„Jsme velmi hrdí na uznání naší tvrdé práce i našeho závazku podnikat odpovědně,“ říká Walter Tobé, Sustainability Director ve společnosti Canon Europe NV. „Zlatá pečeť od organizace EcoVadis dává našim zákazníkům jistotu, že mohou mít v přístup značky Canon k udržitelnému rozvoji maximální důvěru.“

Závazky společnosti Canon k udržitelnému rozvoji korespondují s odpovědným přístupem k podnikání, společnosti i životnímu prostředí a naplňují smysl firemní filosofie Kyosei – žít a pracovat společně pro společné blaho. Společnost Canon bude i nadále sledovat a vyhodnocovat dopady svých kroků na okolní prostředí, a to tak, aby mohla identifikovat způsoby, jak zlepšit udržitelnost rozvoje ve všech oblastech podnikání.

EcoVadis je nezávislá agentura, která hodnotí přístup firem ke společenské odpovědnosti. Jedinečná metodika této organizace zahrnuje 150 nákupních kategorií, 110 zemí a 21 CSR ukazatelů. Metodika agentury EcoVadis  vychází z mezinárodních CSR standardů a zohledňuje tak například pravidla organizace Global Reporting Initiative, platformy United Nations Global Compact i standardu ISO 26000.