Canon CZ pomáhá firmám na cestě k digitální organizaci

PRAHA, 19. dubna 2016 – Šest klíčových služeb, které firmy řeší při přechodu na digitální organizaci, identifikovala divize společnosti Canon - Canon Business Sevices, která je s týmem více než 200 zaměstnanců vedoucím poskytovatelem služeb v oblasti outsourcingu dokumentových procesů. Právě na ně se v následujícím období hodlá soustředit. Důraz na firemní segment potvrzuje účast odborníků společnosti Canon na sérii tří setkání – odborných konferencích a seminářích – která se uskutečnila v uplynulém čtvrtletí. Tím posledním, dnes probíhajícím, je konference nazvaná Document Management Conference.

„Ukazujeme, že nákup vlastního informačního systému má alternativu – outsourcing. Nabízíme snižování nákladů, využití nových možností a změnu přístupu, kde jsou lidé, procesy a technologie nakupovány jako služba,“ shrnuje Petr Marc nabídku služeb s přidanou hodnotou od společnosti Canon. „Efektivní práce s dokumenty přináší jednoznačné konkurenční výhody. Tento potenciál dokážeme u našich zákazníků uvolnit. Například u 65 % organizací dokáže digitální poštovní centrála urychlit odezvu zákazníkům až trojnásobně.“

Služby a hlavní cíle divize Canon Business Services
Divize Canon Business Services pomáhá podnikům na jejich cestě k digitální organizaci. Zaměřuje se při tom na šest klíčových segmentů:

Skenování a archivace
Služby skenování a archivace zajišťují digitalizaci různých typů kancelářské, projekční, výrobní, obchodní a jiné dokumentace pro další zpracování a/nebo jejich následné uložení (archivaci). Archivace zajišťuje uchování strukturovaných i nestrukturovaných dokumentů a dokumentových archivů v digitální a/nebo papírové formě při respektování požadavků na dostupnost, bezpečnost a řízení jejich životního cyklu.

Vybraný klient: Energetický regulační úřad

Hromadné tisky a poštovné
Služby hromadného tisku a rozesílky zajišťují zpracování a řízení odchozí komunikace organizací vůči svým zákazníkům. Zpracování zahrnuje mimo jiné validaci, přípravu podkladů, produkci, obálkování, vkládku a odeslání finálních dokumentů. K dispozici je také hybridní nebo plně digitální varianta.

Vybraný klient: Vienna Insurance Group

Zpracování příchozích faktur
Služby zpracování faktur zajišťují formou outsourcingu celý proces zpracování příchozích faktur v organizaci a zahrnují mimo jiné skenování, vytěžování dat s využitím OCR software, validaci, transformaci a odeslání dat do finančního systému zákazníka. V rámci služby je možné také zajistit a nasadit nástroje pro řízení workflow faktur při jejich schvalování.

Vybraný klient: DB Schenker

Služby podatelny
Služby digitální podatelny zajišťují formou outsourcingu zpracování a směrování veškeré příchozí a odchozí papírové i elektronické komunikace v organizaci. Komunikace se sbíhá v podatelně, kde je zpracována do požadovaného formátu pro daný typ komunikace a distribuována při dodržení stanovených parametrů SLA. Služby mohou zahrnovat také zajištění recepce, ústředny, call centra a dalších funkcí.

Vybraný klient: ČEZ

Analýza dokumentových procesů
Analýza dokumentových procesů je služba Canon, která se zaměřuje na identifikaci a vyhodnocení klíčových problémů v oblasti digitalizace, automatizace a bezpečnosti ve společnostech s cílem přinést inovaci pro oblast dokumentových procesů.

Vybraný klient: Škoda Transportation

Digitální tiskové služby
Komplexní správa tisku pro firmy i nabídka tisku pro koncové zákazníky. Objednávka tisku přes web, profesionální vyhotovení a doručení / případně možnost osobního vyzvednutí.

Vybraný klient: Metroprojekt