Canon CZ pomáhá firmám na cestě k digitální organizaci

PRAHA, 19. dubna 2016 – Šest klíčových služeb, které firmy řeší při přechodu na digitální organizaci, identifikovala divize společnosti Canon - Canon Business Sevices, která je s týmem více než 200 zaměstnanců vedoucím poskytovatelem služeb v oblasti outsourcingu dokumentových procesů. Právě na ně se v následujícím období hodlá soustředit. Důraz na firemní segment potvrzuje účast odborníků společnosti Canon na sérii tří setkání – odborných konferencích a seminářích – která se uskutečnila v uplynulém čtvrtletí. Tím posledním, dnes probíhajícím, je konference nazvaná Document Management Conference.

„Ukazujeme, že nákup vlastního informačního systému má alternativu – outsourcing. Nabízíme snižování nákladů, využití nových možností a změnu přístupu, kde jsou lidé, procesy a technologie nakupovány jako služba,“ shrnuje Petr Marc nabídku služeb s přidanou hodnotou od společnosti Canon. „Efektivní práce s dokumenty přináší jednoznačné konkurenční výhody. Tento potenciál dokážeme u našich zákazníků uvolnit. Například u 65 % organizací dokáže digitální poštovní centrála urychlit odezvu zákazníkům až trojnásobně.“

Služby a hlavní cíle divize Canon Business Services
Divize Canon Business Services pomáhá podnikům na jejich cestě k digitální organizaci. Zaměřuje se při tom na šest klíčových segmentů:

Skenování a archivace
Služby skenování a archivace zajišťují digitalizaci různých typů kancelářské, projekční, výrobní, obchodní a jiné dokumentace pro další zpracování a/nebo jejich následné uložení (archivaci). Archivace zajišťuje uchování strukturovaných i nestrukturovaných dokumentů a dokumentových archivů v digitální a/nebo papírové formě při respektování požadavků na dostupnost, bezpečnost a řízení jejich životního cyklu.

Vybraný klient: Energetický regulační úřad

Hromadné tisky a poštovné
Služby hromadného tisku a rozesílky zajišťují zpracování a řízení odchozí komunikace organizací vůči svým zákazníkům. Zpracování zahrnuje mimo jiné validaci, přípravu podkladů, produkci, obálkování, vkládku a odeslání finálních dokumentů. K dispozici je také hybridní nebo plně digitální varianta.

Vybraný klient: Vienna Insurance Group

Zpracování příchozích faktur
Služby zpracování faktur zajišťují formou outsourcingu celý proces zpracování příchozích faktur v organizaci a zahrnují mimo jiné skenování, vytěžování dat s využitím OCR software, validaci, transformaci a odeslání dat do finančního systému zákazníka. V rámci služby je možné také zajistit a nasadit nástroje pro řízení workflow faktur při jejich schvalování.

Vybraný klient: DB Schenker

Služby podatelny
Služby digitální podatelny zajišťují formou outsourcingu zpracování a směrování veškeré příchozí a odchozí papírové i elektronické komunikace v organizaci. Komunikace se sbíhá v podatelně, kde je zpracována do požadovaného formátu pro daný typ komunikace a distribuována při dodržení stanovených parametrů SLA. Služby mohou zahrnovat také zajištění recepce, ústředny, call centra a dalších funkcí.

Vybraný klient: ČEZ

Analýza dokumentových procesů
Analýza dokumentových procesů je služba Canon, která se zaměřuje na identifikaci a vyhodnocení klíčových problémů v oblasti digitalizace, automatizace a bezpečnosti ve společnostech s cílem přinést inovaci pro oblast dokumentových procesů.

Vybraný klient: Škoda Transportation

Digitální tiskové služby
Komplexní správa tisku pro firmy i nabídka tisku pro koncové zákazníky. Objednávka tisku přes web, profesionální vyhotovení a doručení / případně možnost osobního vyzvednutí.

Vybraný klient: Metroprojekt

Číst další článek

Canon spouští CCM Online: novou cloudovou službu pro konzistentní a atraktivní multikanálovou komunikaci se zákazníky

Londýn, 24. říjen 2018 – Společnost Canon Europe, světový lídr v oblasti zobrazovacích technologií, představila novou službu Customer Communications Management Online (CCM Online), která umožňuje zcela změnit systém komunikace se zákazníky. CCM Online je komplexní cloudové řešení, které dává firmám možnost zavést efektivnější a konzistentnější obousměrnou komunikaci se zákazníky. Celý systém navíc nevyžaduje žádnou předchozí investici. Canon se postará o proces od začátku až do konce – bezpečně připraví, sestaví a předá komunikovanou informaci prostřednictvím vybraného komunikačního kanálu. Každý kontakt se zákazníkem se tak stane novou příležitostí k obchodu.