Canon poprvé oceněn za své výsledky v oblasti ochrany klimatu známkou „A“ od neziskové organizace CDP

PRAHA, 27. října 2016 – Společnost Canon byla oceněna za své snahy v boji proti změně klimatu mezinárodní neziskovou organizací CDP¹, která sídlí ve Velké Británii. Canon byl poprvé zařazen na seznam „Climate A List“.

20161025-01.jpg

The CDP Climate A List 2016 logo

Organizace DCP hodnotí od roku 2003 velké společnosti po celém světě a jejich úsilí v boji proti klimatickým změnám. Hodnocení jsou založena na informacích z odpovědí na otázky, které jsou zasílány firmám² ohledně podnikatelských rizik a příležitostí spojených s emisemi skleníkových plynů a klimatickými změnami. V roce 2016 bylo posouzeno přibližně 6 tisíc podniků, z toho 500 japonských. Společnosti jsou hodnoceny na stupnici od A po F, kde A je nejvyšší hodnocení a Canon se stal jednou ze 193 společností na světě, které jej získaly.

Společnost Canon představila v roce 2008 svoji ekologickou vizi Action for Green, v jejímž rámci stanovila cíl každoročního snižování emisí CO2 u životního cyklu každého výrobku o 3 %. Toho dosahuje například prostřednictvím energeticky úsporných aktivit ve výrobních závodech, sníženou spotřebou energií během používání výrobků, repasováním³, opětovným využíváním částí výrobků a recyklací spotřebního zboží. Výsledkem bylo v roce 2015 snížení emisí CO2 na produkt na přibližně 30 % hodnoty z roku 2008 – podařilo se tak úspěšně dosáhnout průměrného snížení o přibližně 5 % za rok.

Ekologická vize Action for Green si klade za cíl vytvořit společnost, která podporuje jak obohacený životní styl, tak i globální životní prostředí, a to skrze technologické inovace a vylepšenou efektivitu managementu. V průběhu celého životního cyklu produktu – výroba, používání, recyklace – Canon nadále pokračuje v rozšiřování aktivit se svými zákazníky a obchodními partnery při snižování zatížení životního prostředí s ohledem na tuto ekologickou vizi.

¹ Původně Carbon Disclosure Project, založený ve Velké Británii v roce 2000. CDP podporuje jedinečný globální systém, ve kterém podniky a města sledují, zveřejňují, spravují a sdílí důležité informace o životním prostředí.
² Odpovědi poskytlo 827 investorů z institucí s aktivy v celkové výši 100 bilionů dolarů.
³ Proces výběru částí, které lze opakovaně využít z použitých výrobků, čištění a opravy těchto částí a jejich využití při výrobě nových produktů. U repasovaných výrobků je zaručena stejná úroveň kvality jako u výrobků vyráběných z úplně nových částí.
Číst další článek

Canon spouští CCM Online: novou cloudovou službu pro konzistentní a atraktivní multikanálovou komunikaci se zákazníky

Londýn, 24. říjen 2018 – Společnost Canon Europe, světový lídr v oblasti zobrazovacích technologií, představila novou službu Customer Communications Management Online (CCM Online), která umožňuje zcela změnit systém komunikace se zákazníky. CCM Online je komplexní cloudové řešení, které dává firmám možnost zavést efektivnější a konzistentnější obousměrnou komunikaci se zákazníky. Celý systém navíc nevyžaduje žádnou předchozí investici. Canon se postará o proces od začátku až do konce – bezpečně připraví, sestaví a předá komunikovanou informaci prostřednictvím vybraného komunikačního kanálu. Každý kontakt se zákazníkem se tak stane novou příležitostí k obchodu.