Canon poprvé oceněn za své výsledky v oblasti ochrany klimatu známkou „A“ od neziskové organizace CDP

PRAHA, 27. října 2016 – Společnost Canon byla oceněna za své snahy v boji proti změně klimatu mezinárodní neziskovou organizací CDP¹, která sídlí ve Velké Británii. Canon byl poprvé zařazen na seznam „Climate A List“.

The CDP Climate A List 2016 logo

Organizace DCP hodnotí od roku 2003 velké společnosti po celém světě a jejich úsilí v boji proti klimatickým změnám. Hodnocení jsou založena na informacích z odpovědí na otázky, které jsou zasílány firmám² ohledně podnikatelských rizik a příležitostí spojených s emisemi skleníkových plynů a klimatickými změnami. V roce 2016 bylo posouzeno přibližně 6 tisíc podniků, z toho 500 japonských. Společnosti jsou hodnoceny na stupnici od A po F, kde A je nejvyšší hodnocení a Canon se stal jednou ze 193 společností na světě, které jej získaly.

Společnost Canon představila v roce 2008 svoji ekologickou vizi Action for Green, v jejímž rámci stanovila cíl každoročního snižování emisí CO2 u životního cyklu každého výrobku o 3 %. Toho dosahuje například prostřednictvím energeticky úsporných aktivit ve výrobních závodech, sníženou spotřebou energií během používání výrobků, repasováním³, opětovným využíváním částí výrobků a recyklací spotřebního zboží. Výsledkem bylo v roce 2015 snížení emisí CO2 na produkt na přibližně 30 % hodnoty z roku 2008 – podařilo se tak úspěšně dosáhnout průměrného snížení o přibližně 5 % za rok.

Ekologická vize Action for Green si klade za cíl vytvořit společnost, která podporuje jak obohacený životní styl, tak i globální životní prostředí, a to skrze technologické inovace a vylepšenou efektivitu managementu. V průběhu celého životního cyklu produktu – výroba, používání, recyklace – Canon nadále pokračuje v rozšiřování aktivit se svými zákazníky a obchodními partnery při snižování zatížení životního prostředí s ohledem na tuto ekologickou vizi.

¹ Původně Carbon Disclosure Project, založený ve Velké Británii v roce 2000. CDP podporuje jedinečný globální systém, ve kterém podniky a města sledují, zveřejňují, spravují a sdílí důležité informace o životním prostředí.
² Odpovědi poskytlo 827 investorů z institucí s aktivy v celkové výši 100 bilionů dolarů.
³ Proces výběru částí, které lze opakovaně využít z použitých výrobků, čištění a opravy těchto částí a jejich využití při výrobě nových produktů. U repasovaných výrobků je zaručena stejná úroveň kvality jako u výrobků vyráběných z úplně nových částí.