Nejvíce amerických patentů mezi japonskými firmami patří společnosti Canon – již dvanáctý rok v řadě

PRAHA, 26. ledna 2017 – Společnost Canon, lídr v oblasti digitálního zpracování obrazu, je již dvanáct let v řadě nejúspěšnější japonskou firmou v získávání amerických patentů. Úspěch podtrhuje i třetí místo, které za rok 2016 společnosti Canon patří z pohledu všech udělených amerických patentů. Pořadí vychází z předběžných výsledků, které správce patentové databáze – IFI CLAIMS Patent Services – zveřejnil v lednu 2017.

Společnost Canon považuje aktivní získávání zahraničních patentů za nedílnou součást svého úsilí v oblasti výzkumu a vývoje. Navíc v rámci svého přístupu k patentové ochraně Canon vždy zohledňuje lokální obchodní strategie i technologické trendy. Spojené státy americké jsou přitom díky velikosti svého trhu i velkému počtu špičkových technologických společností obzvláště důležitým regionem, a to z pohledu obchodní expanze i vytváření technologických aliancí.

Technologické inovace budou pro společnost Canon i nadále oblastí s vysokou prioritou a jednou z nejdůležitějších součástí firemní kultury. Dlouhodobě proto investuje do rozvoje široké škály výkonných produktů, řešení i služeb, a to v rámci svých hlavních trhů i v nových podnikatelských oblastech.

Společnost Canon usiluje o zdokonalování svých technologických schopností a další posilování práv k intelektuálnímu vlastnictví také prostřednictvím úzké spolupráce mezi technologickými divizemi a odděleními, které se věnují právě ochraně vlastnických práv.

Mezi pětici držitelů největšího počtu patentů patří společnost Canon již 31 let v řadě.Poznámky pro redaktory:

Počet amerických patentů společnosti Canon a její pořadí mezi japonskými firmami v letech 2005 až 2016

 

Rok Pozice* Počet patentů
2016 1. (3.) 3 665
2015 1. (3.) 4 127
2014 1. (3.) 4 048
2013 1. (3.) 3 820
2012 1. (3.) 3 173
2011 1. (3.) 2 818
2010 1. (4.) 2 551
2009 1. (4.) 2 200
2008 1. (3.) 2 107
2007 1. (3.) 1 983
2006 1. (3.) 2 366
2005 1. (2.) 1 829

* Číslo v závorce udává pořadí značky Canon mezi společnostmi z celého světa

Celkový počet patentů, které Canon získal v roce 2016, vychází z předběžných dat společnosti IFI CLAIMS Patent Services. Údaje pro období 2005 až 2015 vychází z informací Amerického úřadu pro patenty a ochranné známky.