Canon vydá zdarma aktualizace firmwaru profesionálních 4K displejů, které zefektivní zpracování videa

PRAHA, 2. dubna 2019 – Společnost Canon oznámila, že vydá bezplatnou aktualizaci firmwaru pro šest modelů profesionálních referenčních displejů s rozlišením 4K– DP-V1710, DP-V1711, DP-V2410, DP-V2411, DP-V2420 a DP-V2421. Aktualizace firmwaru budou k dispozici na začátku června 2019 a přinesou řadu funkčních vylepšení včetně zefektivnění pracovních postupů při zpracování videa v rozlišení 4K s vysokým dynamickým rozsahem (HDR).

DP-V1710/DP-V1711

DP-V2410

DP-V2411

DP-V2420/DP-V2421

Canon tím reaguje na globální poptávku po vyšší efektivitě zpracování videa v rozlišení 4K HDR v souvislosti s rozvojem vysílání v rozlišení 4K a 8K. Videoprodukční prostředí postupně přechází na vybavení pro 4K a 8K vedle tradičního vybavení pro 2K a stále častěji potřebují současně zpracovávat video signály s různými parametry jako rozlišení, jas a barevný gamut. Aktualizace firmwaru umožní displejům DP-V1711, DP-V2411 a DP-V2421 zobrazovat takové rozdílné signály včetně 4K (6G/12G-SDI) a 2K (3G/HD-SDI) ve dvou nebo čtyřech oknech na jednom displeji spolu s ukazateli úrovně zvuku pro jednotlivá videa. Po aktualizaci všech šest modelů nabídne rozšířené funkce pro zobrazení ve více oknech včetně schopnosti současně zobrazovat vlnový osciloskop a vektorskop. To zlepšuje efektivitu práce a přispívá k omezení množství potřebného vybavení. 

Rozšířené asistenční funkce pro monitorování HDR
Rozmach video produkce s vysokým dynamickým rozsahem (HDR) vede k tomu, že zpracování videa s konvenčním standardním dynamickým rozsahem (SDR) a HDR probíhá stále častěji současně. Po aktualizaci budu tři z uvedených displejů – DP-V1711, DP-V2411 a DP-V2421 – schopné zobrazovat monitor vlnového průběhu vstupního signálu spolu s monitorem vlnového průběhu signálu po zpracování, což umožní přesně posoudit kvalitu obrazu a porovnat vlnový průběh signálů HDR a SDR. Smyslem je zvýšit efektivitu v průběhu celého pracovního procesu.

Zpracování videa v HDR vyžaduje rovněž analýzu nejnovějších standardů HDR. Aktualizace firmwaru poskytne kvalitnější vykreslování a monitoring obrazu s vysokým dynamickým rozsahem. Nová funkce HDR histogramu umožňuje uživateli snadno kontrolovat mapování jasu, a tedy správně ovládat expozici.

Nový firmware také umožňuje automatické přepínání nastavení obrazu na základě rozpoznávacích signálů, jako jsou nově definované kódy Video Payload ID, Perceptual Quantization (PQ) a Hybrid Log-Gamma (HLG), ale i SDR. To je ideální pro prostředí, kde existuje více různých druhů vstupních signálů jako HDR a SDR, a umožňuje monitorování signálu se správným nastavením.

V místě natáčení nebo ve vysílacím studiu lze synchronizovat více displejů prostřednictvím sítě LAN, takže je možné dávkově aplikovat změny parametrů, např. nastavení obrazu nebo kanálu. Aktualizace zpřístupní i různé funkce na podporu zpracování videa v HDR včetně výstrah a chybových hlášení, které pomáhají omezit výskyt chyb při řízení pracovního procesu.

Další informace o nabídce 4K displejů společnosti Canon naleznete na internetových stránkách:
www.canon-europe.com/video-cameras/4k-displays